• Ett tryggare Borås

  Otryggheten och våldet är ett återkommande samtalsämne vid många middagsbord. Faktum är att det finns många som inte längre känner sig trygga i vår stad, som väljer bort att röra sig i stan, inte minst efter mörkrets inbrott. För att en kommun ska vara attraktiv krävs det att medborgarna upplever den som trygg. Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika perspektiv. Det kräver en kombination av förebyggande och mer kortsiktiga insatser för att vända utvecklingen.   

   

  Det offentliga med kommunen i spetsen måste markera tydligt mot gäng eller andra samhällsfarliga tendenser som syftar till att skapa parallellsamhällen eller undergräva människor trygghet. I flera kommuner har rapporter kunnat visa att kommunala medarbetare drar sig för att anmäla brott, av rädsla för hot och våld från gängkriminella. Vi vill kartlägga den omfattningen av tystnadskultur och självcensur i Borås. Vi tror kunskap om omfattningen är en nyckel till att kunna vidta rätt åtgärder för att stötta kommunens medarbetare.  

   

  Borås kan och bör jobba ännu mer med övervakningskameror på brottsutsatta platser och upphandla ordningsvakter på otrygga platser. Det är två åtgärder som kan bidra till en ökad otrygghet. 

   

  Detta vill vi genomföra:

  Kommunen ska ansöka om så kallade LOV-3 områden på särskilt otrygga platser. Inom ett LOV-3 område får en ordningsvakt utökade befogenheter. Kommunen borde upphandla ordningsvakter för att öka tryggheten på gator och torg.  

  Övervakningskameror till att såväl avskräcka brott, som att klara upp begångna brott.

  Samhället måste stå starkt mot kriminella. En kartläggning av omfattningen av självcensur bland kommunens anställda, till följd av rädsla för hot och våld från kriminella, skulle ge underlag för nödvändiga åtgärder för att stärka och stötta kommunens medarbetare.  

  Genom att arbeta med belysning och att ta bort skymmande växtlighet kan kommunen skapa tryggare miljöer på såväl spår och leder som i våra bostadsområden

  Det behövs en stärkt samverkan med civilsamhället (föreningar, församlingar) för att skapa verklig kraft i kommunens brottsförebyggande arbete.