• Trygga och fria familjer

  Familjen är den viktigaste och mest grundläggandegemenskapen i samhället. Ett välfungerande samhälle grundläggs av trygga familjer. Barn har olika behov och föräldrar har olika önskemål och ska kunna göraolika prioriteringar. Familjepolitiken ska därför fokusera på föräldraskap, tid för barnen, ökning av familjers valfrihet och skapa möjligheter till en kvalitativ och tillgänglig barnomsorg.

  Familjecentralerna är en av flera viktiga funktioner där förskollärare, socionomer och barnhälsovård samlas och möjliggör stöd till familjer i olika situationer. Det är en viktig plats där möjligheter till relationsbyggande, kulturell överbryggning och integration skapas. Borås ska värna om Familjecentralerna och vidareutveckla dem. Vi strävar efter att verksamheten ska finnas lättillgänglig för kommuninvånarna.

  Politiska beslut måste fattas utifrån vilka konsekvenser de får för familjen. Hänsyn ska tas till hur det påverkar familjeekonomin; balansen mellan arbete och fritid; relationer och barns förutsättningar för ett gott och tryggt liv. Därför ska politiska beslut utöver barnperspektivet även ”familjesäkras”.

   

  Detta vill vi genomföra

  Fortsatta utveckla och prioritera familjecentralerna. En familjecentral ska innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete. 

  Familjeperspektivet behöver finnas med i politiken och därför behöver vi lyfta vikten av hur politiska besluts påverkar familjer.