• Vi har överlevt potthålen i Gävleborg – har du

  Kristdemokraterna har vid ett flertal tillfällen påtalat problemen med vägnätet i länet. Mer än hälften av våra vägar är byggda för 50 år sen och för trafik som var aktuell då. Bristen på underhåll har lett till att vi nu har Sveriges i särklass sämsta vägnät. I ett län där så många är beroende av fungerande vägar skapar detta stora bekymmer. Det påverkar säkerheten i trafiken och framkomligheten för blåljuspersonal. Detta vill vi kristdemokrater ändra på!

  Det rapporteras och vittnas o...

 • REDO-Hos mig: Lyssna på Hemma hos-intervjuer med våra toppkandidater till riksdags- och regionval

  REDO hos mig med Lili André: Facebook

  REDO hos mig med Anders Ramstrand: Facebook

  REDO hos mig med Peter Åkerström: Facebook

  REDO hos mig med Jennie Forsblom: Facebook

   

   

   

   

 • Alla äldre ska ha råd att gå till tandläkaren

  Många äldre upplever att tand- och munhälsan blir sämre med åldern, vilket ofta hänger ihop med försämrad allmän hälsa eller med viss medicinering. Fram till 70-talet var det dessutom vanligt att laga hål i tänderna med amalgam som nu behöver bytas ut – vilket drabbar dagens äldre generationer.

  Samtidigt går äldre till tandläkaren i lägre utsträckning än den yngre befolkningen – besöksfrekvensen minskar tydligt med åldern efter 69 år. Inte minst under Coronapandemin har många äldre ute...

 • Alla har rätt till en fast läkarkontakt

  Kristdemokraterna anser att vården ska vara personcentrerad och ha ett helhetstänk, att vården ser hela människan. Primärvården ska vara navet i hälso- och sjukvården och patienterna ska garanteras en fast läkarkontakt. I nuläget uppger endast 1 av 4 svenskar att de har en fast läkarkontakt, trots att de har rätt till det enligt patientlagen. I till exempel Norge och Danmark har närmare 100 procent en fast läkarkontakt!

  Primärvården är grunden i den svenska hälso- och sjukvården och de...

 • Kristdemokraterna vill ge patienter i Gävleborg möjlighet till sjukhushund

  Djur har historiskt sett haft stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Som sällskapsdjur har de visat sig ha en positiv och lugnande effekt för vårt mentala, sociala och fysiska välbefinnande. I studier har man sett hur till exempel puls, blodtryck och kortisolnivåer sänks efter kontakt med djur. Inom vård och omsorg har man därför länge använt sig av sällskapsdjur. Det finns även projekt där man använder sig av robotdjur, som passar även för allergiker. Katter är ett djur som l...

 • Inför mobila psykiatriska team eller psykiatriambulans i Gävleborg

  De senaste åren har antalet akutlarm om psykisk ohälsa, suicid och suicidförsök ökat lavinartat i hela landet. Läget i Gävleborg är extra allvarligt då vi ligger högt i statistiken både vad gäller suicid och suicidtankar.

  Med anledning av den ökande psykiska ohälsan lämnade Kristdemokraterna in ett förslag för två år sedan att införa psykiatriambulans eller mobila psykiatriska team i Region Gävleborg. Att utveckla arbetssättet med mobila lösningar för psykiatrin är av största vikt och ...

 • Värdighet livet ut

  Att bli äldre och åldras är en naturlig process i livet. Kristdemokratiska Seniorförbundet, KD Senior, vill verka för att alla i Sverige ska få åldras med en så god livskvalitet som möjligt.

  För att det ska bli möjligt vill vi bland annat se att idéburna organisationer inom civilsamhället får spela en större roll när det gäller utförandet av välfärdstjänster. Vi vill också underlätta för så kallat partnerskap mellan offentlig och idéburen verksamhet, IOP (idéburet offentligt partnerska...

 • Motion – Ge patienter möjlighet till sjukhushund

  Djur har historiskt sett haft stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Som sällskapsdjur har de visat sig ha en positiv och lugnande effekt för vårt mentala, sociala och fysiska välbefinnande. I studier har man sett hur till exempel puls, blodtryck och kortisolnivåer sänks efter kontakt med djur. Inom vård och omsorg har man därför länge använt sig av sällskapsdjur.

  Forskning inom området har sett att sällskapsdjur, specifikt hundar, har en särskild inverkan på människor ...

 • Fråga – Hyrpersonal

  Under valrörelsens sista veckor i augusti 2018 presenterade majoriteten ett ambitiöst program för att komma bort från problemet med de ständigt ökande kostnaderna för hyrpersonal.

  Ett program i tre steg med måldatum 2019-2020 presenterades där hyrberoendet av sjuksköterskor och läkare skulle minska kraftigt. I februari 2020 skulle hyrberoendet av läkare vara helt borta.

   

  Med anledning av detta vill jag ha svar på följande fråga:

  Har mål, delmål uppnåtts och hur...
 • Hur arbetar vuxenpsykiatrin med de ökade väntetiderna?

  I GD 7/3-22 kunde vi läsa om pandemins effekter på ännu ett verksamhetsområde inom vården, vuxenpsykiatrin. Väntetiderna till vuxenpsykiatrins öppenvård har under pandemin ökat då man blivit tvungen att prioritera den mest akuta vården. Det finns med andra ord en vårdskuld även inom vuxenpsykiatrin att ta itu med. Tidigare har vi också kunnat läsa om att vuxenpsykiatrin är det verksamhetsområde som fått flest anmälningar i patientnämnden under föregående år. Särskilt unga kvinnor har anmält k...