• God Jul och Gott Nytt År önskar Kristdemokraterna Region Gävleborg

  Vi behöver framtidstro i en tid där nyhetsflödet präglas av svärta. Kristdemokraterna vill förmedla hopp i en mörk tid. Vårt land och vår region ska rustas starkt igen. Med hopp om en ljus framtid önskar vi alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Väl mött 2024!

 • Bollnäs sjukhus 100 år

  Bollnäs sjukhus fyllde 100 år egentligen 17/12 men firades måndag 18/12. På grund av smittspridning i samhället gjordes inget större arrangemang men det firades ändå med tal, tårta och utställning från regionarkivet bland annat. Kristdemokraternas Jennie Forsblom (hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande) spelade tillsammans med Lina Lindberg (medicinsk sekreterare) patient och sjuksköterska för 100 år sen – ett uppskattat inlägg i firandet.

   

   

  ...
 • KRISTDEMOKRATERNA: VI VILL UTROTA DEN OFRIVILLIGA ENSAMHETEN

  Julen är en tid för glädje och familj. Men det är också en tid när många personer känner sig ensamma. Ofrivillig ensamhet är ett allvarligt problem i Sverige som alla kan bidra till att lindra. Gemenskap är en viktig del av vårt samhälle, därför gör vi satsningar för att motverka utanförskap och ofrivillig ensamhet.

  I regeringen har Kristdemokraterna varit drivande för att skapa bättre förutsättningar för att bygga gemenskap i vårt samhälle. Det gör vi genom att skapa förutsättningar f...

 • Kristdemokraterna prioriterar vården och äldrefrågor

  Svar: Äldre patienter offras när KD spar på sjukvården – Ljusnan

  Vi står mitt i en svår situation med bland annat lågkonjunktur, krig i närområdet och otrygghet vilket gör att välfärden och de goda värderingarna utmanas. Då behövs samhällskrafter med en trygg värderingskompass och politiker som vågar prioritera. Vi kristdemokrater sätter människovärdet främst och lägger fokus på det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är vå...

 • FaR:s dag

  Med anledning av Fars dag som infaller nu i november vill vi slå ett slag för en annan FaR, det vill säga fysisk aktivitet på recept. Fysisk aktivitet kan bidra till bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt.

  Vi kristdemokrater gör nu nödvändiga insatser för ökad fysisk aktivitet, för att bryta den ofrivilliga ensamheten och öka den psykiska hälsan. Avsikten är att göra en långsiktig satsning för att öka förskrivningen av FaR över hela landet, genom bidrag, utbildning och ett nationellt ...

 • Kristdemokraterna har alla människors lika värde i centrum

  Kristdemokraterna är en del av den stora internationella kristdemokratin, världens näst största politiska rörelse. Kristdemokrati står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund, där vi sätter människovärdet och familjen högt. Vi vill prioritera det som behövs för att bygga ett samhälle som håller ihop. Därför är vården, äldrefrågorna och tryggheten prioriterade frågor för oss. En vanlig missuppfattning är att man måste vara troende för att vara med, vilket är fel. Alla som del...

 • Kristdemokraterna – ett sjukvårdsparti

  Kristdemokraterna är ett sjukvårdsparti. En av våra allra viktigaste frågor är jämlik vård över hela landet. Efter ett år in i regeringsställning är vi därför stolta över att kunna presentera en rad olika satsningar och första steg som kommer att förbättra hälso- och sjukvården i Sverige.

  Första steget mot århundradets vårdreform

  Redan för tio år sedan väckte Kristdemokraterna frågan om statlig styrning av vården. Nu har det första steget tagits, genom att förutsättningarna för denn...

 • Kristdemokraterna – ett äldreparti

  Kristdemokraterna är ett äldreparti. Genom bland annat Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior) arbetar vi för ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i v...

 • Kristdemokraterna förstärker cancervården

  Cancer är en sjukdom som berör alla. Majoriteten av alla svenskar har antingen drabbats, kommer drabbas eller har någon när och kär som drabbats. Idag är cancer den andra vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärt- och kärlsjukdom. Inom en snar framtid väntas den bli den absolut vanligaste. Regeringen, där Kristdemokraterna ingår, föreslår därför en satsning på ytterligare 500 miljoner kronor per år 2024 – 2026 för att höja ambitionerna inom cancervården och för att uppdatera Sveriges...

 • Fortsatta prioriteringar på sjukvården med KD i regeringen

  Sverige befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Inflationen och det höga kostnadstrycket slår hårt mot såväl barnfamiljer, företag som landets kommuner och regioner. Även i svåra ekonomiska tider ska Sverige vara ett land med en välfärd att lita på. För att stötta regionerna och kommunerna har regeringen föreslagit att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor. Därutöver tillkommer 3 miljarder i ett nytt sektorsbidrag för att stärka den regionala sjukvården.

  Region...