• Vi måste få bort vårdköerna!

  Debattartikel vårdköer 2021-12-22.docx

 • Trafikkaos på E4 – igen!

  Debattartikel vägar 2021-12-09

 • För tryggare familjer – inför familjecentral i alla kommuner

  Debattartikel Familjecentraler 2022-01-31

 • Sömnigt regionfullmäktige

  En sömnig politisk majoritet med avsaknad av politiskt ledarskap och engagemang för demokratiska processer präglar Region Gävleborg på årets första fullmäktige.

  Ett sömnigt politiskt ledarskap 2022-02-21

 • Riksdagslista Kristdemokraterna i Gävleborg

   

  1 Ebba Busch Uppsala 2 Lili André Gävle 3 Anders Ramstrand Söderhamn 4 Peter Åkerström Hudiksvall 5 Jakob Forssmed Sollentuna 6 Acko Ankarberg Johansson Husqvarna 7 Andreas Karlsson Mullsjö 8 Liza-Maria Norlin Sundsvall 9 Peter Kullgren Karlstad 10 Nike Örbrink Stockholm 11 Yusuf Aydin Norsborg 12 Camilla Brodin Täby 13 Hans Eklind Örebro 14 Magnus  Oscarsson Ödeshög 15 Ingemar Kalén Hofors 16 Jennie Forsblom Edsbyn 17 Lars...
 • Hyrpersonal och nätläkare i Region Gävleborg

  I ett inslag i de lokala nyheterna den 2/2 angående de skenande kostnaderna för hyrpersonal skyller Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva på pandemin. Även nätläkarna får sig en känga när Lahenkorva säger att Region Gävleborg erbjuder bättre sjukvård än dessa.

  Hyrpersonalkostnaderna är i princip desamma mellan 2017 och 2019, knappt 294 mnkr. Räknar vi med Bollnäs sjukhus har kostnaden ökat. Region Gävleborg måste bli en mer attraktiv arbetsgivare, cheferna måste få mer...

 • Familjecentraler i alla kommuner i länet

  Motion

  En familjecentral arbetar förebyggande och är en hälsofrämjande och stödjande mötesplats. För föräldrar, blivande föräldrar, andra vuxna och barn är den en viktig samlingspunkt. Styrkan ligger i samverkan mellan olika verksamheter såsom mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst där huvudmännen vanligast är kommun och region. Målet är att utifrån familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar. Detta medför att dessa verksamheter tidigt kan fånga ...

 • Regionlista fastställd för Kristdemokraterna Gävleborg

  Jennie Forsblom, Edsbyn, toppar regionlistan för KD Gävleborg. ”Ett hedrande uppdrag, Region Gävleborg behöver en politik för en primärvård som ser hela människan och där patienten får den vård som krävs. I Gävleborg som är ett landsbygdslän behöver vi skapa förutsättningar för att kunna leva i hela länet.”   1  Jennie  Forsblom  Edsbyn  2  Peter  Åkerström  Hudiksvall  3  Lili  André  Gävle  4  Rosmari  Holmgren  Gävle  5  Lars  Österberg  Forsa  6  Bertil  Eriksson  Edsbyn ...
 • Omorganisera med ny nämnd för psykiatrin

  Motion

  Psykisk ohälsa och psykosociala problem ökar kraftigt i samhället. Psykiatrin i Region Gävleborg står inför stora utmaningar. Utan snabba åtgärder och strategiska satsningar kommer psykiatrivården att stå inför större utmaningar inom en snar framtid. Psykiatrivården behöver prioritera ett strategiskt arbete för de bästa lösningarna för den enskilde patienten, skapa vårdplatser utifrån diagnos och ålder vilket också ökar kvaliteten samt att rätt kompetens finns till för vårdgruppen.

  ...
 • FN-veckan/månaden 2021

  Med start måndag 25 oktober drar vi igång höstens kanske viktigaste utbildning. Då sätter vi våra barn i fokus – det värdefullaste vi har!

  25/10 kl. 09.00-12.00 Temadag om barns rättigheter                                                                                      

  Vi lyssnar till Rebecca Ahlenius från Rädda barnen och Linnea Humble, Rebecca Padar från Folkhälsa och Hållbarhet, Region Gävleborg.                                                                     ...