• Kristdemokraterna Gävleborg tackar för alla röster i valet 2022!

  Stor nyhet: Kristdemokraternas riksdagskandidat Lili André, Gävle, kommer in i riksdagen. Något som inte har hänt sedan 2006. Jennie Forsblom, Ovanåker, fortsätter som regionråd för Kristdemokraterna i Region Gävleborg. Kristdemokraterna Gävleborg tackar för alla röster, personkryss i valet 2022!

   

   

   

 • Tidiga insatser gör skillnad

  Vi kristdemokrater tror på att det är viktigt att investera i tidiga insatser. Den nyss så tragiskt avlidna Ing-Marie Wieselgren (Visby, Almedalen) skrev i sitt förord till SKRs material ”Värdet av en god uppväxt – Sociala investeringar för framtidens välfärd” redan 2012:

  ”Det är bättre, både för människor och ekonomi, att förebygga problem tidigt. Alternativet – att göra sena, omfattande och dyra insatser – är inte bra för någon. Ändå är det ofta där vi hamnar. Varför? Förmodlig...

 • Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) besökte Hälsingland

  Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot och ordförande för Socialutskottet besökte Hälsingland den 22 augusti. Vid Bollnäs sjukhus ordnades ett möte med riksförbundet Attention. De jobbar med att påverka för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

  Lili André (KD), Acko Ankarberg Johansson (KD), Jennie Forsblom (KD), Veronica Schmidt Attention, Kanelia Svedberg Attention och Peter Åkerström (KD).

  Gruppen besökte även de två ...

 • Så förbättrar vi sjukvården i hela Sverige

  Var i landet du bor ska inte avgöra vilken sjukvård du får. Vården har blivit ett ojämlikt postkodlotteri. Hundratusentals väntar olag­ligt länge på specialiserad vård eller operation, samtidigt som det finns lediga tider i andra delar av landet. Vårdköer är inte någon naturlag. Andra länder klarar av att ge vård utan långa köer och Sverige kan också klara det. Men för det krävs att vi både tänker om och tänker nytt. Kristdemokraterna vill avskaffa regionernas ansvar för sjukvården. Istället ...

 • Satsa på Sveriges vägar – lös potthålen

  Vart är vi på väg? En sliten TV-fras som gör sig allra bäst när det gäller just vägarnas skick. Trafikverket lyfter i sina egna underlag till regeringen att vägarna blir allt sämre. ”Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats, och med givna anslagsnivåer kommer nedbrytningstakten att bli högre än åtgärdstakten.”

  Tidigare har försämringarna framförallt synts på det mindre vägnätet, särskilt de enskilda vägarna. Nu syns försämringarna även på det stör...

 • Kristdemokraterna kommer att slåss för varje barns rätt att må bra

  Det finns alltför många barn och unga som mår psykiskt dåligt. Vi har 16-åringar som får vänta i över ett halvår på att få kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Trots att det för BUP finns en målsättning om en förstärkt vårdgaranti som innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta mer än 30 dagar på en första bedömning, så är det bara hälften av alla barn som får vård inom 30 dagar.

   Gävleborg är den enda regionen som klarar kökraven till BUP, att få en första bedömning ...

 • Bättre tandvård för alla

  En god munhälsa är viktig och behövs för en bra allmänhälsa. Det påverkar inte bara munnen, forskningen har de senaste åren konstaterat flera samband som visar att personer med dålig munhälsa är i riskzonen att även drabbas av andra sjukdomar. Exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, vilket drabbar många äldre. Trots att tandhälsan i Sverige under lång tid har förbättrats avsevärt på grund av olika insatser ser vi i framtiden stora utmaningar. Den kraftiga minskningen av besök i tandvården, särsk...

 • Redo att reformera sjukvården

  Sveriges hälso- och sjukvård befinner sig i en mycket besvärlig situation. Belastningen har under pandemin varit enorm samtidigt måste det understrykas att de brister i tillgänglighet vi ser nu också fanns tidigare. Alltsedan hösten 2014 har köerna ökat kraftigt.

  Hur hälso- och sjukvården organiseras är centralt för att ge patienterna den vård de behöver. Det är inte försvarligt att fortsätta med dagens organisation om vi ska klara av att ge patienterna en jämlik och god vård.

  K...

 • Höj läkarnas geriatrikkunskaper

  Att bli äldre och åldras är en naturlig process i livet. Kristdemokratiska Seniorförbundet -KD Senior- vill verka för att vi alla ska få åldras med en så god livskvalitet som möjligt.

  Med en allt ökande åldrande befolkning ökar också kraven på geriatrisk vård och omsorg i samhället. Samtidigt som befolkningen är friskare högre upp i åldrarna ökar också vårdbehovet för äldre patienter. Kristdemokraterna ser därför behovet av en kompetens- och kvalitetshöjning bland all personal som arbe...

 • Hälso- och sjukvården måste se hela människan

  Kristdemokraterna anser att all hälso- och sjukvård ska utgå från att varje människa är unik och att alla människor har samma värde. Ambitionen är att sjukvården ska erbjuda tillgänglig och värdig vård av god kvalitet på likvärdiga villkor. En förutsättning är mer statlig styrning där det är den enskilda människan som är i fokus och inte sjukdomsbilden. Vården ska styras av tillgänglighet och flexibilitet utifrån den enskildes behov och önskemål. Att själv få välja vårdenhet eller vårdgivare ...