Välkomna alla nya medlemmar!

Kristdemokraterna växer. Även i Habo med många nya medlemmar. Välkommen du också. Ett bra sätt att bekanta sig med vår lokala politik är att komma till vårt årsmöte 12 feb, kl 18.00 i Missionskyrkan Habo.
Där får du träffa David Lega och många Kristdemokrater.
Välkommen.

 

KD får tre ordförande

Vid Kommunfullmäktige sammanträde beslutades att
Kristdemokraterna får ordförande i Socialnämnden,
Fritid o Kulturnämnden samt valnämnden.
Hans Jarstig  ordf. i Socialnämnden
Karin Hultberg ordf. i Fritid o Kulturnämnden
Ragnwald Ahlnér ordf. i Valnämnden
Alla platserna till nämnder återkommer vi om.

Kristdemokrater i KF

KD ledamöter i Kommunfullmäktige 2018-2022
Hans Jarstig, Marie Lindholm, Maria Alfredsson,
Jon Harald Jonsson, Jan Lenhammar är 2.v.ordf. i Kommunfullmäktige

KD delade ut Vitsippspriset till Emma o Marcus

Kristdemokraterna i Habo delade ut Vitsippspriset när KD hade
sommarträff hos Söderlings ekologiska odlingar. Emma o Marcus Söderlind
fick ta emot Vitsippspriset med motivering
Motivering:
Emma och Marcus Söderlind har med stor envishet, engagemang och
målmedvetenhet skapat ett framgångsrikt grönt företag för att producera
grönsaker som är så goda, färska, varierande och nyttiga som möjligt.
Från
Kristdemokraterna i Habo

Högst behörighet i landet!

 

 

https://www.jp.se/article/hogst-behorighet-i-landet/
Kristdemokraterna har varit med och påverkat under många år i budgetarbetet och inom barn och utbildningsnämnden för att skolan ska få möjlighet att bli en av de bästa skolorna i landet. Detta är ett långsiktigt arbete som nu gett resultat. Enl. skolverket har Habo störst andel behöriga lärare i hela landet. Vi är stolta över vår personal och skolledning som gör ett fantastiskt bra jobb för våra elever i Habo.