KD-Dialogen skola – barnomsorg

Föräldrar, mor- och farföräldrar, pedagog eller bara nyfiken. På tisdag 20/2 kl. 18.30
i Smyrnakyrkan Habo. Du är Välkommen och diskutera skola och barnomsorg med oss
Du får också träffa Annika Eclund som är KD:s representant i riksdagens utbildningsutskott. Välkommen!

 

VÄLFÄRDSLÖFTET

Att satsa på barn och unga är att skapa bättre förutsättningar
för nästa generation och generationer efter det. Habo ska vara bästa
platsen att växa upp på. Är du nyfiken på exakt vad Kristdemokraterna
vill – kontakta oss så berättar vi mera.

Straffa inte barnen

Regeringens utredning föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva. Vi kommer i alla lägen ta strid mot

En modern föräldraförsäkring”, med förslag på förändringar i föräldraförsäkringen är ett familjefientligt förslag. Hur modernt är det att begränsa flexibiliteten i föräldraförsäkringen? Vi kristdemokrater motsätter oss förslag i utredningen som: familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet.

 

Utredningen
Färre dagar i föräldraförsäkringen
Att pappadagarna vid barnets födsel tas bort
5 kvoterade pappamånader, och 5 kvoterade mammamånader
Att man inte ska få spara dagar efter barnens 3-årsdag
Ingen förälder kan ta ut mer än 8,5 månaders föräldraförsäkring under småbarnsåren.

Vi kristdemokrater vill istället ge familjerna möjlighet att kunna kombinera jobb och familj. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag.

Det här är några av Kristdemokraternas förslag på förbättringar för familjer:
En helt fri och flexibel föräldraförsäkring, där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till närstående som mormor eller bonuspappa
En barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn istället för att nyttja förskola
Barngrupperna ska minskas genom ett tak för hur stora grupperna i förskolan får vara.
Föräldrar med barn under 18 år ska få jobbskatteavdrag på 500kr/månad och förälder
Höj pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn så att inte den som är hemma drabbas genom lägre pension.
Förstärkt inkomstskydd och förbättrad rätt till tjänstledighet
Alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.

 

Förslag på Trygghetsboende

KD: ”Det är liv och rörelse i huset”

”Vi hoppas det kan komma i bruk under första delen av 2019”
Kristdemokraterna i Habo föreslår nu i en motion att man ska bygga om den nuvarande korttidsenheten på Kärrsgården, till ett trygghetsboende.
— Vi hoppas det kan komma i bruk under första delen av 2019, säger Hans Jarstig (KD), gruppledare.

Under 2018 ska demensenheterna på Kärrsgården i Habo byggas om. Under tiden så kommer korttidsenheten att användas som evakueringsavdelning.

Men när ombyggnationen är klar så väntas korttidsenheten stå tom. I dagsläget finns enligt Hans Jarstig, gruppledare för Kristdemokraterna i Habo, inga konkreta planer på vad lokalerna då ska nyttjas till. Nu vill KD undersöka möjligheten att anlägga ett trygghetsboende för äldre där.
— Fördelen just här är att det är nära till Kärrsliljan, till hemtjänst och till vårdcentral. Det är liv och rörelse i huset, säger Hans Jarstig.

Trygghet och gemenskap
I nuläget består korttidsenheten av 14 lägenheter, mestadels enrumslägenheter med kokvrå.

— Det går eventuellt att bygga om så att det blir större lägenheter också, det får utredningen i så fall avgöra, säger Jarstig.

Att det är just ett trygghetsboende KD nu motionerar för förklarar Hans Jarstig med att man vill kunna ha ett alternativ för de äldre i kommunen, som är för friska för att komma in på särskilt boende men ändå känner att de vill ha ett boende där de kan få trygghet, gemenskap och service.

— Boendet behöver inte drivas i kommunal regi. I vår motion vill vi också undersöka om det finns intresse från någon förening eller församling att driva det, säger Jarstig.

Hoppas öppna 2019

Att upprätta trygghetsboende i Habo har diskuterats ett flertal gånger under årens lopp. Bland annat 2011 när Kristdemokraterna lade en motion i frågan samt i maj 2016 när Sverigedemokraterna gjorde detsamma.

Den motion som KD nu tagit fram tas upp på nästa fullmäktigemöte. Om motionen vinner gehör så är förhoppningen, enligt Jarstig, att trygghetsboendet ska kunna öppnas under första delen av 2019.

 

Ebba och Andreas föreslås toppa KD:s riksdagslista

  • Ebba Busch Thor och Andreas Carlson föreslås toppa Kristdemokraternas riksdagslista i Jönköpings län

  • Idag presenterar nomineringskommitténs sitt förslag till riksdagslista för Kristdemokraterna i Jönköpings län. Partiledare Ebba Busch Thor föreslås som nr 1 på listan följt av Andreas Carlson (riksdagsledamot), Lars Adaktusson (europaparlamentariker) och Acko Ankarberg Johansson (partisekreterare).
  • – Jag är väldigt tacksam och inspirerad över att Jönköpingsdistriktet valt att ha med mig högst på sin riksdagslista. Från den här valkretsen kom en gång Alf Svensson, Göran Hägglund och Maria Larsson. Jag hoppas kunna möta många väljare i länet innan valdagen och berätta om vad kristdemokraterna vill göra för att stoppa välfärdssveket inom vården och omsorgen och återupprätta välfärdslöftet, säger Ebba Busch Thor, Uppsala.
  • – Jag känner mig taggad för att fortsätta driva kristdemokratisk politik och frågor som är viktiga för Jönköpings län i riksdagen ytterligare en mandatperiod. När otryggheten ökar behövs Kristdemokraterna och de värderingar vi står för mer än någonsin i svensk politik. Jag är tacksam för förtroendet och vill nu söka väljarnas stöd i valet nästa år. För egen del vill jag bidra till att vi ökar med minst ett mandat från Jönköpings län och får mer inflytande för en politik som vill byta ut regeringens välfärdssvek mot ett kristdemokratiskt välfärdslöfte, Andreas Carlson, Mullsjö.
  • Riksdagslistan fastställs på partiets extra årsmöte lördagen den 25 november i Jönköping.

 

 

Nominera inför valet 2018

Vill du vara med och forma Habos framtid.
Delar du våra värderingar är du välkommen
att tillsammans med oss arbeta för en bra skola,
äldreomsorg och integration.
föreslå namn som vi kan kontakta som vill vara med
på vår valsedel i Habo.

skriv in så många namn du vill.
Gå in på bif. länk. Nominera här

 

 

 

 

Återupprätta välfärdslöftet.

Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet. Idag presenterar vi ”Välfärdslöftet – en budget för vård, omsorg och trygghet”. I vårt förslag till budget höjs anslagen till sjukhusvården, primärvården och äldreomsorgen kraftigt. Våra reformer syftar till att skapa drivkrafter och möjligheter för kommuner och landsting att förbättra vården och omsorgen samt korta köerna genom fler platser på sjukhus och vårdboenden. Vi vill också påbörja en stor reform där staten tar huvudansvar för sjukvården.

Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet till våra pensionärer genom en mycket stor skattesänkning som omedelbart avskaffar skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare och därtill ett kraftigt förbättrat bostadstillägg. För seniorer som vill jobba återställs socialdemokraternas skattehöjningar och jobbskatten sänks. Våra äldre behövs på arbetsmarknaden!

Regeringen genomför stora, dyra och ofokuserade reformer i en högkonjunktur. Det är en riskabel politik. Kristdemokraterna är mer rädd om skattebetalarnas och statens plånböcker och föreslår en budget som är tio miljarder kronor stramare varje år.

Vi föreslår skattesänkningar som uppmuntrar till jobb eller som riktar sig till barnfamiljer och pensionärer som halkat efter. Våra satsningar är helt inriktade på områden där den centrala välfärden idag brister.

Kristdemokraterna lovar inte allt till alla. Men vi lovar att prioritera vårt välfärdslöfte.

Jakob Forssmed om regeringens budget: Förlorade år

  • Vårdköerna växer och bristen på äldreomsorgsplatser tilltar, tudelningen på arbetsmarknaden fortsätter öka och pensionärerna har ingen stark röst vid regeringsbordet. Budgeten saknar viktiga reformer som bygger Sverige starkare framåt. Vi ser förlorade år för Sverige. Det är ett välfärdssvek. Vi Kristdemokrater vill återupprätta välfärdslöftet, säger Jakob Forssmed. Läs mer om det här.

Väljarbarometer september

Väljarbaometern september
Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 066 intervjuer under perioden 1-6 september, 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?