Jacob Forssmed i Habo

En dag tillsammans med Jacob Forssmed i Habo. Först lunch och diskussion med Industriklubben och Företagarna i Habo på Lustfyllt. Därefter besök på Fagerhults belysning med guidad tur på fabriken av Daniel Gothammar. Många frågor lyftes som vi tar med oss på nationell och lokalnivå. Företagandet och företagen i Habo satte ett mycket positivt avtryck! i Habo.

Jenny fick vitsippspriset 2017

Härlig dag att få överlämna vitsippspriset till Jenny Lilja. En tjej som gör så stor skillnad för många ungdomar på ”mötesplats Habo.”
Motivering:
Jenny Lilja har med ett otroligt engagemang stort hjärta och brinnande intresse arbetat med integration i Habo bland nyanlända och ensamkommande barn. Hon har tillgodosett behov och skapat trygghet. Genom sitt eget engagemang har hon skapat engagemang hos andra. Jenny har stått upp för människors lika värde.

 

 

 

 

 

Högintressant kväll om Habo utveckling

Det var intressant kväll när vi fick lyssna  till Bengt Johansson Bränninge utveckling om vägen från bonde till aktiv entreprenör. Bengt berättade om områden som har byggds under de senare åren som Solhöjden, Söderkulla, Bränninge by, Bränninge ängar och Bränninge ängar öster. Nu är det full fart på Lilla Bränninge som Kristdemokraterna i början på 2000 var med och möjliggjorde med inköp av Lilla Bränninge till kommunen. Tack vare det köpet så är det nu möjligt att hela området kan bebyggas. Det nya området på Lilla Bränninge kan bli över tvåhundra bostäder med en fantastisk utsikt.
Bengt berättade om Kärnekulla gård och planerna för det området. Samråd om detaljplan kommer att ske under 2017 kanske byggstart kan bli under 2018.
Det är en otrolig utveckling av Habo kommun där den kommunala servicen måste utvecklas i takt med byggnationen av bostäder.

 

Fler hyresrätter måste byggas.

Uttalande från Kristdemokraternas i Habos årsmöte 2017-02-13.

Habo kommun har den kraftigaste tillväxten i Jönköpings län tillsammans med Jönköpings kommun. Kommunen växer med cirka 2 procent per år. Inom de närmaste åren beräknas Habo överskrida 12 000 invånare. För kommunen är detta glädjande och visar på att Habo är en attraktiv kommun att bo och leva i. Vad vi upplever i Habo idag och har gjort sedan många år tillbaka är bristen på framför allt hyreslägenheter.

Habo kommuns stora utmaningar är att säkerställa ett tryggt boende för de äldre som vill lämna sina hus för ett boende i centrumnära lägenheter. Men också för andra grupper exempelvis ungdom och för de nyanlända som Habo kommun har ett åtagande att ta emot. Vi ser också svårigheten för företag och kommun när man ska rekrytera personal att kunna hänvisa till ett boende i kommunen förutom villamarknaden. En annan grupp är de som av familjeskäl tvingas sälja sin villa och inte kan bo kvar i Habo på grund av lägenhetsbrist. Detta är ett stort problem för Habo kommun.

Habo kommun måste på ett tydligare sätt vara en drivande aktör för att få fler hyresrätter tillstånd i Habo kommun. Detta genom att aktivt och skyndsamt bearbeta det kommunala bostadsbolaget och inleda samtal med andra aktörer på marknaden för att finna framkomliga lösningar för att möjliggöra nybyggnation av framför allt hyresrätter. Detta har också uppmärksammats i en gemensam motion från majoritetspartierna till kommunfullmäktige.

Skola med fart och fläkt fick kändisbesök

Skola med fart och fläkt fick kändisbesök

Efter en turbulent höst på Hagabodaskolan har nu rektorn Axel Fischer gjort en del förändringar. En av dessa är att eleverna ska få träningspass innan lektionerna. Detta gjorde Andreas Carlson (KD), riksdagsledamot, så nyfiken att han begav sig till skolan i torsdags.

Riksdagsledamoten Andreas Carlson (KD) gör regelbundna besök i skola och näringsliv. Nu hade turen kommit till Habo. Under förmiddagen besökte han och kommunalråd Hans Jarstig Habo rostfria, som blev Årets företagare i kommunen. Efter en rundvisning och diskussioner kring näringslivsfrågor begav de två sig vidare mot Hagabodaskolan – där de är i uppstarten med att införa mer fysisk aktivitet för eleverna. Andreas tycker detta är spännande eftersom han anser att det är en viktig fråga:

— Detta är ett vinnande koncept som ger en lugnare miljö i hela samhället. Barnen får såväl springa av sig som att de återfår ny energi. Det är något vi inom Kristdemokraterna verkligen försöker driva, därför känns det bra att få träffa en engagerad rektor som är passionerad över att få in mer idrottsverksamhet i skolan.

Hälsa- och miljöprofil

Riksdagsledamoten tar även upp det faktum att fysisk träning kan hjälpa psykisk ohälsa.

— Det är många elever som mår dåligt och känner stor press – dessa vill vi hjälpa. Vi vet också att de som har koncentrationssvårigheter får bättre studieresultat efter att de fått vara uppe och röra på sig ett tag innan.

Hagabodaskolans rektorn Axel Fischer vill verkligen satsa på idén.

— Låg- och mellanstadiet har redan kommit igång två gånger i veckan i 50 minuter och nu är det högstadiets tur. Kopplingen mellan elevers välbefinnande och fysisk aktivitet är tydlig. Jag vill definitivt ha en hälsa- och miljöprofil på vår skola. Genom att sticka blir det dessutom lättare att rekrytera och nu när vi har fräscha nya lokaler blir det också en draghjälp.

Nyttigt för alla

I mars ska de en idrottslärare från Smålandstena, där de redan arbetar med att införa mer fysisk aktivitet för eleverna sedan i höstas, besöka Hagabodaskolan. De ska visa hur de jobbar och ge en känsla för hur det är. Axel önskar att alla skolor i kommunen ska få ökad fysisk aktivitet på sina scheman.

— Vi behöver skapa bättre förutsättningar för alla elever – oavsett ålder. Då behövs det en organisation som tror på det. Det räcker inte med en eldsjäl, annars dör projektet ut när den personen slutar. Min dröm är att det blir obligatoriskt med 30 minuters träningspass under alla de dagar som eleverna inte har idrott. Det ger även en friskare lärarkår.

Riksdagsledamot utmanar elever på pingis

Fakta: Varför träningspass innan lektioner?

När Axel var på en utbildning på QV-center i november presenterades Bunkefloprojektet – e..

Fakta: Varför träningspass innan lektioner?

När Axel var på en utbildning på QV-center i november presenterades Bunkefloprojektet – ett samverkansprojekt mellan skola, idrottsförening och forskning – som grundar sig på att framför allt tjejer fick bentäthet efter mer fysisk träning och samtliga elever bättre studieresultat. Efter att rektorn och skolans idrottslärare pratats vid kände de att de också ville testa detta. Axel har redan börjat genom att ta några småsteg i samband med invigningen av de nya lokalerna i januari. Det första steget var att tydliggöra förste lärarnas uppgifter. Nummer två var att införa start- och slutblock på lektionerna. Detta innebär att eleverna bjuds in till lektioner i lugn och ro, får koll på vad som ska göras och skapar en bra rutin. Nu är han redo för steg tre – att införa mer fysisk aktivitet på schemat.

<img src=”http://sifomedia.tidningsnatet.se/1/tidningsnatet/123645@TopRight?XE&Sajt=jonkopingsposten.se&Sektion=Nyheter&Grupp1=tidningsnatet&Grupp2=hlp&XE” border=”0″ alt=”” />