• Välkomna med på framtidståget Centern!

  Efter uttalandet och motionen från den kristdemokratiska fullmäktigegruppen vaknade både Moderaterna och Centerpartiet till liv i naturgasfrågan. Då skrev jag en insändare åt Christer Fjordevik (KD) där han hälsar Centerpartiet välkomna med på framtidståget.

  Välkomna med på framtidståget Centern!

  Vi har förstått att Centerpartiet i Värnamo äntligen har ändrat inställning till om det ska vara möj­ligt att distribuera natur- och biogas i vår kommun. Välkomna med på framtidståget! önskar vi kristde­mokrater. Nu borde vår motion om att bygga ut naturgasnätet till Värnamo kunna gå igenom direkt.

  För oss är det självklart att Värnamo ska vara en möjligheternas kommun. En kommun som ligger i energi- och miljöteknikutvecklingens framkant. En kommun där det är möjligt att använda en mång­fald uthålliga energislag. En kommun där företag har möjlighet att kon­kurrera på lika villkor.

  Å miljöns och företagens vägnar

  Kristdemokraterna i Värnamo kommunfullmäktige
  gm Christer Fjordevik


  Publicerad:

  • 2004-02-25: Finnveden nu
  • 2004-02-26: Värnamo Nyheter