• För en flexiblare läsårsindelning

  2011 skrev jag och Camilla Rinaldo Miller en utmärkt motion till Kristdemokraternas Riksting i Umeå. Rikstinget avslog den tyvärr…
  🙁

  Motion till Kristdemokraternas Riksting 2011

  För en flexiblare läsårsindelning

  Nuvarande läsårsindelning härstammar från bondesamhället: ett långt hö- och skördelov under sommaren, potatislov under hösten och från och med krigsåren ett energibesparande kokslov när det är som kallast i februari. Sedan dess har samhället, och därmed skolan, förändrats och blivit alltmer flexibelt och differentierat.

  De nya förordningarna för grund- och gymnasieskolan medger en flexiblare fördelning av läsperioder under läsåret. Flexibilitet är vidare ett nyckelord i kristdemokratiska skoldokument. Därför vill vi göra det möjligt för skolhuvudmän att göra avsteg från det traditionella tvåterminssystemet för att införa till exempel tre eller fyra kortare terminer med 2-3 veckors studieuppehåll emellan (utom sommarlovet som måste omfatta minst juli månad).

  Utifrån barnperspektivet menar vi att detta skulle vara positivt för:

  • elever med inlärningssvårigheter, som skulle få mer kontinuitet i sitt lärande och därmed möjlighet till bättre kunskapsutveckling.
  • skoltrötta elever, som skulle få kortare och mer överblickbara terminer och därmed kanske få mer lust att lära.
  • barnfamiljer, som skulle få det lättare att planera in tid tillsammans på grund av de mer jämnlånga perioderna med ledighet och dessutom inte behöva ansöka om ledighet under terminstid i samma utsträckning som idag.
  • lärare, som skulle få en jämnare fördelning av årsarbetstid och arbetsbelastning och därmed en bättre arbetsmiljö.
  • skolor och skolhuvudmän, som skulle få möjlighet till flexiblare organisation och former för lärandet.

  Vi yrkar att Rikstinget ger partistyrelsen i uppdrag

  att verka för flexiblare läsårsindelning.

  Värnamo, Alla hjärtans dag

  Camilla Rinaldo Miller och Håkan Johansson