• Vindkraft i medvind

  Årsmötet med Kristdemokraterna Värnamo ville göra ett uttalande om vindraft i medvind. Jag fick i uppdrag att formulera det.

  Uttalande från årsmötet med Kristdemokraterna Värnamo, 2010-02-08

  Vindkraft i medvind

  Redan på 1980-talet motionerade kristdemokraterna Gunnar Crona och Christer Fjordevik om att Vär­namo behöver egen vindkraft – gärna i Tånnö. Då tyckte de flesta att det var tokigt tänkt och omöjligt att genomföra.

  Idag är vi glada att kunna konstatera att vår idé blir verklighet runt om i Värnamo kommun, med vindkraftverket i Vallerstad som ett lyckat exempel på partnerskap mellan kommunala och en­skilda aktörer. Vindkraft i medvind – bra för ett uthålligt samhälle!

  Kristdemokraterna Värnamo
  Christer Fjordevik (ordförande)


  Publicerad:
  2004-02-25: Finnveden nu
  2004-02-26: Värnamo Nyheter