Skatten kan återställas med 50 öre redan 2022

Hammarösamverkan presenterar ett gemensamt budgetförslag där en återställning av skatten påbörjas. Skatten kan sänkas med 50 öre redan 2022.Hammarösamverkan lovade att skattehöjningen skulle vara tillfällig och så snart möjlighet finns ska den återställas. Det finns möjlighet nu!

I majoritetens budgetförslag göms skattepengar i en odefinierad budgetreserv istället för att återställa skatten. Det är ett svek mot Hammarös skattebetalare.

En kommun ska aldrig ta ut mer skatt av sina invånare än man absolut behöver för att lösa sitt kärnuppdrag.

I planen för de kommande tre åren bedömer Hammarösamverkan att skatten kan återställas med 1,25 kr samtidigt som kommunen uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. Det kräver fortsatt återhållsamhet och fortsatt hårt arbete med effektiviseringar, men det är möjligt.

Enligt befolkningsprognosen för Hammarö kommer andelen personer över 80 år öka med nästan 50% inder de kommande 10 åren. Många människor har en  god hälsa långt upp i åren, men långt i från alla. Detta kommer medföra stora utmaningar för kommunen att möta det ökade behovet av vård och omsorg. Arbetet att ställa om för den nya framtiden måste börja nu och då är det oansvarigt att köra på i gamla hjulspår och ösa in mer skattepengar i nämndernas ramar. Det är att göra sig själv en otjänst och bädda för framtida problem.

Budget 2022 behandlas i Kommunstyrelsen 31 maj och beslutas i Kommunfullmäktige 21 juni 2021.


Tillsammans kan vi!


Läs mer

Vitsippspriset 2020 går till Anna Persson


Läs mer

Nolgårds förskola behålls!


Läs mer

Var finns det politiska intresset?


Läs mer

KD och Hammarösamverkan i opposition


Läs mer

Hammarö behöver ett majoritetsstyre


Läs mer

Vitsippspriset 2019 till Lillängshamnens fiskrökeri


Läs mer

Äntligen! Nya Götetorpsskolan kommer resa sig ur askan


Läs mer

Varför är EU viktigt för Hammarö?


Läs mer

Budget 2019


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #1 – Mattias Joelsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #2 – Marianne Carlsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #3 – Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #4 – Petra Weström


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #5 – Magnus Eriksson


Läs mer

Debatt i NWT: Är dagens förskola bra för någon?


Läs mer