Tillsammans kan vi!

Du behöver Hammarö och Hammarö behöver dig. Ett gott samhälle skapar vi tillsammans. Demokratin är inte självklar, den måste försvaras.  Valdeltagande, aktiva politiker, respektfull dialog och att söka det bästa för alla är bärande delar i ett gott samhälle. Det är idag ett högt valdeltagande på Hammarö, men det kan och bör vara ännu fler som engagerar sig som aktiva medlemmar i ett politiskt parti. Tänk inte att det är någon annan som kan göra det. Det här kanske är din uppgift för en period. Börja med att bli medlem och var med på månadsmöten, så kommer du upptäcka hur mycket du faktiskt kan vara med och påverka och att det spelar roll vad du tycker och tänker. Bli medlem i Kristdemokraterna genom att gå in på Kd.nu/blimedlem.  Välkommen!


Personpresentationer för KD Hammarö


Läs mer

Mathias Wiker


Läs mer

Maria Lloyd


Läs mer

Petra Weström


Läs mer

Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö – Valsedel 2022


Läs mer

Med hjärta för Hammarö – lokalt valprogram


Läs mer

Samverka mer med föreningslivet. Inför IOP!


Läs mer

Närvårdsplatser på Hammarö


Läs mer

Vitsippspriset 2021 tilldelas Therese Weng


Läs mer

Nya Götetorpsskolan klar!


Läs mer

Du är välkommen!


Läs mer

Skatten kan återställas med 50 öre redan 2022


Läs mer

Vitsippspriset 2020 går till Anna Persson


Läs mer

Nolgårds förskola behålls!


Läs mer

Var finns det politiska intresset?


Läs mer