Tillsammans kan vi!

Du behöver Hammarö och Hammarö behöver dig. Ett gott samhälle skapar vi tillsammans. Demokratin är inte självklar, den måste försvaras.  Valdeltagande, aktiva politiker, respektfull dialog och att söka det bästa för alla är bärande delar i ett gott samhälle. Det är idag ett högt valdeltagande på Hammarö, men det kan och bör vara ännu fler som engagerar sig som aktiva medlemmar i ett politiskt parti. Tänk inte att det är någon annan som kan göra det. Det här kanske är din uppgift för en period. Börja med att bli medlem och var med på månadsmöten, så kommer du upptäcka hur mycket du faktiskt kan vara med och påverka och att det spelar roll vad du tycker och tänker. Bli medlem i Kristdemokraterna genom att gå in på Kd.nu/blimedlem.  Välkommen!


Vitsippspriset 2021 tilldelas Therese Weng


Läs mer

Nya Götetorpsskolan klar!


Läs mer

Du är välkommen!


Läs mer

Skatten kan återställas med 50 öre redan 2022


Läs mer

Vitsippspriset 2020 går till Anna Persson


Läs mer

Nolgårds förskola behålls!


Läs mer

Var finns det politiska intresset?


Läs mer

KD och Hammarösamverkan i opposition


Läs mer

Hammarö behöver ett majoritetsstyre


Läs mer

Vitsippspriset 2019 till Lillängshamnens fiskrökeri


Läs mer

Äntligen! Nya Götetorpsskolan kommer resa sig ur askan


Läs mer

Varför är EU viktigt för Hammarö?


Läs mer

Budget 2019


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #1 – Mattias Joelsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #2 – Marianne Carlsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #3 – Kenth Carlsson


Läs mer