Bred enighet bakom KD:s förslag om mobil förskola

 

Vid grund- och förskolenämndens sammanträde 2015-10-21 stod alla partier bakom Kristdemokraternas motion om att utreda förutsättningar för hur en mobil förskola kan införas i Haninge kommun. Detta är ett viktig steg i rätt riktning för hur Haninges barnomsorg ytterligare kan förbättras. Läs mer