Vägen ur fattigdom går inte genom tiggeri

 9aa5946c-4dba-4d91-885e-74a10139ec51

Sedan några år har ytor som utgör offentlig plats i Haninge, exempelvis entréer till affärer, centrumanläggningar och andra välbesökta inrättningar, utnyttjats för penninginsamling av tiggare. Detta är en ohållbar situation på lång sikt för Haninge som kommun, och inte minst för tiggarna själva. Därför måste Haninge vara tydlig med att vägen ur fattigdom inte går via tiggeri och vi får aldrig bidra till att uppmuntra människor att söka sig till tiggeri. Läs mer


KD står upp för familjecentral i Vega

Under kommunfullmäktigesammanträdet den 9 november kommer Kristdemokraternas motion om att inrätta en familjecentral i Vega att behandlas.  Kommundelen Vega har i nuläget ingen egen öppen förskola, dit hemmavarande föräldrar med barn kan gå för pedagogisk träning och social gemenskap. Det beräknas att cirka 800 personer under 2014-2016 kommer att flytta till Vega. När projektet Vegastaden är färdigbyggt kommer det att bo 10 000 invånare i denna kommundel. Ur ett preventivt perspektiv är det snarast att se som en investering inrätta en familjecentral i Vega med tanke på den ökande inflyttningen som sker. Läs mer