KD visar vägen för ett ansvarsfullt flyktingmottagande

 

Flyktingkris

Kristdemokraterna och Liberalerna hade under kommunfullmäktigesammanträdet 2015-12-07 ett tilläggsyrkande om att Haninge kommun ska göra en översyn av ersättningsnivån till familjehem samt hur kommunen kan göra det mer attraktivt för fler människor att vilja bli familjehem. En överväldigande majoritet bland Haninges kommunfullmäktige valde efter en lång debatt att rösta bifall till tilläggsyrkandet från Kristdemokraterna och Liberalerna. Läs mer


Haninge mot våldsbejakande extremism!

Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna lämnade in en gemensam motion på kommunfullmäktigesammanträdet 2015-12-07 som handlar om att Haninge ska ta fram strategier för att motverka våldsbejakande extremism. Läs mer


Låt familjerna bestämma själva!

 

Barn v-bidrag

Haninges familjer har under ett flertal år haft möjlighet till att ha vårdnadsbidrag. I Haninge har det inte varit jättemånga föräldrar som har utnyttjat denna möjlighet, för de som gjort det under kortare eller längre perioder har det varit ett bra alternativ. Läs mer