Utred förutsättningarna om Ankarets behandlingshem kan ombildas till bostäder

Kristdemokraterna har idag lämnat in en motion till Haninges kommunfullmäktige som handlar om att vi vill utreda förutsättningarna om Ankarets behandlingshem på fastigheten Söderbymalm 3:241 kan omvandlas alternativt ändras till bostäder i någon form. För oss kristdemokrater är det självklart att Haninge ska ha en aktiv mark- och planpolitik i syfte för att möjliggöra fler bostäder.
Läs mer


Socialdemokraterna bryter mot kommunal praxis

Kristdemokraterna vill att äldre över 85 år ska har rätt att få plats på äldreboende om de så önskar. Under äldrenämndens sammanträde 2016-02-24 lämnade Trepartialliansen (KD, M, L) ett gemensamt ledamotsinitiativ där man föreslog att nämnden skulle få en redogörelse för hur kostnaderna beräknas bli om en äldreboendegaranti införs för personer över 85 år. Läs mer