Ökad otrygghet i centrala Haninge

Brottsligheten och otryggheten ökar i Sverige och polisen genomgår en stor omorganisation som har kritiserats hårt från en mängd olika håll. Det är tydligt att det är kommuner i Stockholmsregionen och framförallt Haninge som drabbas av hårdast av den nuvarande krisen som råder inom polisväsendet. Läs mer


Utred förutsättningarna för en mountainbike-bana på Hanveden

Hanveden är ett stort grönområde på Södertörn med motionsspår och vandringsleder samt skidspår vintertid. Här finns vidsträckta och karga hällmarksområden, myrmarker, idylliska skogssjöar och gamla granskogar. Längsta elljusspåret i Stockholmsområdet utgår från Hanvedens IP. Vi vill utveckla Hanveden till att bli ett ännu mer attraktivt område för allmänheten – genom att anlägga en mountainbike-bana någonstans på Hanveden. Läs mer


Rätt till heltid är oan(s)varigt

Den politiska ledningen i Haninge – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet – drev idag på kommunstyrelsen igenom att införa projektet ”Möjligheten till heltidsarbete för anställda som så önskar”. Detta ärende hade tidigare återremitterats vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-12 med motiveringen att ta fram ytterligare beslutsunderlag för bedömning av ekonomiska och organisatoriska konsekvenser. Läs mer


Handen blir framtidens närakut

Image result for Handens närsjukhus

Idag har det blivit klart att Handen tillsammans med 6 andra platser under år 2019 kommer att bli närakut med tillgång till röntgen, labb och ambulans.  Kristdemokraterna har under lång tid arbetet för att Handen ska bli en närakut, och det är mycket positivt att detta arbete nu har gett resultat.

Läs mer