• Val av nämndeman år 2015

    De politiska partierna i Haninge ska under hösten år 2015 välja nämndemän till Södertörns tingsrätt för perioden 2016-01-01 – 2019-12-31. Kristdemokraterna har nu påbörjat ett rekryteringsarbete för att tillsätta en nämndeman för vårt partis räkning. Vi söker en person till detta uppdrag som har gott omdöme och är självständig  samt har olika bakgrund och perspektiv. Vi ser positivt på att du som inte är aktiv eller medlem i Kristdemokraterna tar möjligheten till att skriva en intresseanmälan...

  • Kristdemokraterna rivstartar höstens arbete med höstupptakt

    Onsdag den 12 augusti samlades Kristdemokraterna till höstupptakt för att förbereda sig inför höstens arbete. Temat för höstupptakten var politikutveckling och taktiska överväganden under nuvarande mandatperiod. Resultatet av detta har blivit att en viktig pusselbit har lagts i arbetet för att Kristdemokraterna ska vara ett attraktivt alternativ för Haningeborna år 2018. Gruppledare Marie Litholm höll under kvällen ett inspirerande och kraftfullt anförande om framgångar som varit under våren ...