• Kultur och föreningsliv

  Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är gott att leva. I Haninge har vi ett vackert kulturarv som vi ska vara stolta över. Med byggnader som Årsta Slott, Häringe slott, Dalarös historiska och pittoreska villaidyll samt Jordbro gravfält så får Haninge sin alldeles egna kulturhistoriska prägel.

  Kommunen har till uppgift att skapa bra förutsättningar för kultur och föreningsliv. Genom att finansiera våra bibliotek, Roj-teatern, vårt kulturhus, naturreservat, kulturparken, idrottsanläggningar säkerställer vi en kulturell bredd i Haninge. Kommunen har en viktig roll som stödjande aktör till såväl kultur som föreningsliv, utan att detaljreglera verksamheterna som bedrivs.

  Ideellt engagemang och deltagande i kulturaktiviteter är viktiga faktorer i en bättre integration men också in i det demokratiska samhället vi värnar. För att lyckas med en fortsatt utveckling av kultur-, fritids- och idrottsliv i Haninge behöver vi utveckla dialogen med föreningslivet. Den demokratiska skolningen som Haninges kultur- och föreningsliv bidrar till, är ett bevis på att kommunen i första hand ska stödja och hjälpa dessa aktörer, istället för att själva styra.

  Vi har ett rikt och levande kulturliv i kommunen. Orsaken till detta är att vi har ett så stort och utvecklat kulturellt liv utanför kommunens ram, exempelvis kyrkor och samfund, studieförbund, förenings- och idrottsliv med mera. Idrottsrörelsen, såväl elit som bredd, är en viktig del av föreningslivet och för främjandet av en god folkhälsa. Med ett ökat ansvarstagande för sin egen infrastruktur blir även föreningarna mer självständiga i sin verksamhet och kan utvecklas vidare.

  kultur och föreningsliv

  Kristdemokraterna i Haninge anser att:

  • Haninge kommun ska slå vakt om det lokala kulturarvet som ett viktigt underlag för en utvecklad besöksnäring.
  • Dialogen med civilsamhället ska förbättras genom att utveckla vårt nuvarande föreningsråd.
  • Biblioteken är en viktig arena för förmedling av kultur och de ska vara en öppen mötesplats där lugn råder.
  • Kommunen borde satsa på små utomhusanläggningar för idrottsytor i varje kommundel.
  • Öka föreningarnas ansvar för investeringar och drift av anläggningar.
  • Kommunen ska fortsätta arbetet med att demokratisäkra föreningsstödet.
  • Kommunen ska verka för att en ny idrottshall byggs i Jordbro i samband med att etapp 2 och 3 byggs.
  • Bygg ett nytt allaktivitetshus i Jordbro.
  • Anlägg en ny fotbollsplan i nordvästra delen av Haninge.
  • Stödet till parasport i kommunen ska utvecklas och förbättras.
  • Bygg en ny simhall i Västerhaninge.
  • Kommunen ska investera i en sjösättningsramp för att underlätta för båtägare i kommunen.
  • Bygga en 11-manna fotbollsplan på Hanvedens IP.

  Vill du läsa mer om vår politik för Haninge? Läs vårt kommunpolitiska program här.