• Näringsliv och jobb

  Ett välfungerande näringsliv är grunden för vår välfärd och Haninges fortsatta utveckling. Att ha ett jobb att gå till är också nyckeln till egenmakt för såväl familjer som enskilda och det ger arbetsgemenskap och samhörighet. För att skapa förutsättningar för starkare familjer och bästa tänkbara uppväxtvillkor för Haninges unga måste vi dock fortsätta vårt arbete för fler jobb och mer företagande. Det är nämligen företagen som skapar jobben, inte politikerna.

  Genom en välfungerande företagarlots, ett gott samarbete med Nyföretagarcentrum och förbättrad intern kommunikation vill Kristdemokraterna underlätta för nya företag. Goda relationer med företagare och dess föreningar bör leda till ytterligare förbättringar i vårt gemensamma arbete för ett växande Haninge.

  näringsliv och jobb

  Kristdemokraterna i Haninge anser att:

  • Haninges företagsklimat måste bli bättre.
  • Kommunen måste byta ut en gammal myndighetskultur mot ett modernt servicetänkande.
  • Lagen om valfrihetssystem, LOV, ska tillämpas för att öka mångfalden av utförare inom olika kommunala verksamheter.
  • Dialogen med branschföreträdare och företag måste bli bättre.

  Vill du läsa mer om vår politik för Haninge? Läs vårt kommunpolitiska program här