• En värdig äldreomsorg

  Kristdemokraterna är det parti som idag ansvarar för Haninges äldreomsorg. Vår drivkraft är att åstadkomma en värdig äldreomsorg av god kvalitet, präglad av valfrihet och trygghet, där den som är i behov av omsorg bemöts med värdighet, omtanke och respekt. Omsorgen om Haninges äldre är och har alltid varit en prioriterad fråga för oss kristdemokrater och även om vi vill göra mer så är vi stolta över vad vi åstadkommit hittills.

  Lagen om valfrihet (LOV) används inom Haninges hemtjänst och de äldre ges därigenom större möjligheter att själva välja vilken hemtjänstutförare som ska komma på besök och utföra tjänster i det egna hemmet. Under den här mandatperioden har vi påbörjat arbetet med att även införa LOV på särskilt boende.

  En värdig äldreomsorg för alla äldre har också ambitionen att minska ofrivillig ensamhet bland äldre. Även om fysisk kontakt är överlägsen, så är tekniska hjälpmedel ett bra komplement. En enkel åtgärd för att minska känslan av ensamhet är att samtliga äldreboenden under nästkommande mandatperioden installerar Wi-Fi och fiber för att äldre ska ges möjlighet att kunna kommunicera med sina anhöriga.

  Ny teknologi skapar möjligheter inom äldreomsorgen. Haninge ligger i framkant när det gäller implementering av välfärdsteknik. Mer utbredd användning av välfärdsteknik skapar en ökad trygghet för våra äldre då bland annat, antalet fallolyckor kan minskas med hjälp av rörelsesensorer.

  Näringsrik och välsmakande mat är viktigt för livskvalitén. Under den här mandatperioden har vi kristdemokrater infört ett måltidskoncept på våra äldreboenden i syfte för att minska ensamheten bland våra äldre och höja måltidsupplevelsen. Måltidskonceptet innebär b.la att helger får en mer upplyftande roll än tidigare, bland annat med trerättersmiddagar på lördagar och söndagar. Under nästkommande mandatperiod vill vi fortsätta att förbättra måltiderna inom äldreomsorgen.

  en värdig äldreomsorg

  Kristdemokraterna i Haninge anser att:

  • Inför språkkrav i äldreomsorgen.
  • Valfrihet ska vara ett ledord inom vård och omsorg.
  • Varje person ska kunna välja utförare av hemtjänst och särskilt boende.
  • Fortsatt utveckling av kommunens träffpunkter för äldre.
  • Användandet av välfärdsteknik för såväl brukare, anhöriga som personal, bör utvecklas.
  • Fiber ska dras in på samtliga kommunala äldreboenden.
  • Alla ska kunna känna trygghet i att åldras med värdighet i kommunen.
  • Bygg fler senior- och trygghetsboenden.

   

  Vill du läsa mer om vår politik för Haninge? Läs vårt kommunpolitiska program här