• En ansvarsfull ekonomi

  Det är välmående företag och fler personer i arbete som skapar de skatteintäkter som krävs för en fungerande välfärd. Men ett gott samhälle behöver även en väl fungerande och effektiv offentlig sektor. För oss kristdemokrater är prioriteringarna och inriktningen tydlig. Samtidigt som vi måste säkerställa en grundtrygghet, och en god kvalitet i utbildning, äldreomsorg och andra delar av kommunens kärnverksamhet, så får vi aldrig ta ut en krona mer än nödvändigt av skattebetalarna. Kommunen måste ha en ansvarsfull ekonomi för att kunna ha en god kärnverksamhet även på längre sikt.

  Vissa talar ibland om vinster i välfärden – vi vill hellre peka på alla de förluster som finns i välfärden i Haninge. Genom ineffektiva system, byråkrati och en förlegad myndighetskultur riskerar vi att se skattepengar rinna iväg i stora svarta hål. Ekonomin utmanas också när vi får för stora grupper som inte är självförsörjande. Detta i kombination med allt högre förväntningar på kommunens åtaganden gör att vi måste fundera på vad det offentliga egentligen ska göra och inte göra. Den kommunala kärnverksamheten kommer således behöva prioriteras hårdare framför kommunala skrytbyggen. Därför krävs det en ansvarsfull ekonomi.

  En kommun som ska gå från förort till stad och som ska växa med många hundra bostäder per år under överskådlig framtid, behöver satsa stora belopp på investeringar i infrastruktur, bostäder, skolor och äldreboenden. Våra resurser är begränsade – därför måste vi göra tydliga prioriteringar för att hålla ordning och reda i kommunens ekonomi.

  En ansvarsfull ekonomi

  Kristdemokraterna i Haninge anser att:

  • Skattesatsen ska vara så låg som möjligt utan att ge avkall på kärnverksamhetens kvalitet.
  • Kommunen måste hejda kostnadsökningarna genom ett omfattande effektiviseringsarbete.
  • Delar av kommunens verksamhet kan bedrivas i extern regi.
  • Haninge kommun ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där vi prioriterar kärnverksamheten.

  Vill du läsa mer om vår politik för Haninge? Läs vårt kommunpolitiska program här.