• Ett samhälle för alla

  Gemensamt för oss människor är att vi är sociala varelser med behov av små, naturliga gemenskaper. För att skapa ett samhälle för alla krävs en bred samverkan mellan olika aktörer som på olika sätt kan skapa trygghet för utsatta människor. Därför bör i normalfallet familjen och andra anhöriga ges en central plats i det stöd som ges. Insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person – det personliga ansvaret ska alltid beaktas.

  Idag finns tyvärr många som lever i olika typer av utsatthet, särskilt sårbara är barn i otrygga hem. Runt var femte barn lever exempelvis i förhållanden där båda eller någon förälder har ett riskbruk eller missbruk av alkohol. Alltför många ungdomar har även själva destruktiva dryckes- och drogvanor, och riskerar att hamna i kriminalitet och utanförskap.

  Hedersrelaterat våld och förtryck har vuxit sig allt starkare under de senaste decennierna och var tredje elev med utländsk bakgrund bedöms leva under hedersrelaterade normer och förtryck. Hederskulturen är i grunden en kollektiv kontroll av, framför allt, flickor och kvinnor där sexualiteten är central. En sådan syn på människor och familjer är inte förenlig med kristdemokratin och den personalistiska människosynen. Alla unga har rätt till en trygg uppväxt utan att sexualiseras från ung ålder eller kontrolleras i minsta detalj. Viktiga samarbetspartners för kommunen i arbetet med att hjälpa personer som har hamnat i en utsatt situation är kvinnojouren, brottsofferjouren samt manscentrum.

  Kristdemokraterna i Haninge anser att:

  • Våld och förtryck i alla former ska aktivt motverkas.
  • Arbetet med att upptäcka, förebygga och åtgärda våld i nära relationer liksom hedersrelaterat våld och förtryck ska utvecklas.
  • I arbetet med att stävja hedersvåld och förtryck med hedersrelaterade förtecken är ett gott samarbete med ideella organisationer avgörande.
  • Bostad först-modellen ska utmynna i en ”tak över huvudet-garanti”.
  • När personer inom LSS erbjuds boende ska stor vikt läggas vid personliga önskemål.
  • Nya gruppboenden ska finnas med i planprocessen för nya bostadsområden.
  • Kvinnojouren, brottsofferjouren samt manscentrum ska vara viktiga samarbetspartners för kommunen.

  Vill du läsa mer om vår politik för Haninge? Läs vårt kommunpolitiska program här.