• Barnomsorg och förskola

  Barnens utveckling är i centrum när vi jobbar för förskolor av hög kvalitet. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att barnen ska bli sedda av de vuxna, oavsett vilken typ av barnomsorg barnet har. Barnen behöver vuxna som har tid och ork att lyssna, trösta, bära och ge omsorg. Förskolan ska även erbjuda en miljö som stimulerar barnets språkutveckling och lärande. Leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.

  Under mandatperioden 2018–2022 har vi bland annat ökat personaltätheten och minskat barngrupperna på Haninges förskolor för att det ska bli mer tid för barnen. Men vi är inte nöjda – arbetet med att fortsatt minska barngrupperna måste fortsätta. Därför vill vi under nästa mandatperiod arbeta för att det ska vara max 12 barn i barngrupperna 1-3 år.

  Barnomsorg och förskola

  Haninges familjedaghem har under flera år haft goda resultat i kommunens årliga mätningar när man frågar hur nöjda föräldrar är med barnomsorgen. Vi kristdemokrater vill  fortsatt förbättra för familjedaghem så att de har lika bra villkor som förskolan.

  En röst på Kristdemokraterna är en röst för mindre barngrupper och fler vuxna att knyta an till, det vill säga mer tid för barnen. Det spelar ingen roll hur hög utbildning personalen har om de inte har tid med barnen. Det finns fantastiska barnskötare som gör ett gott arbete i kommunens förskolor och det är kärlek, omtanke och tid som de små barnen behöver mest.

  Kristdemokraterna i Haninge anser att:

  • Språkkrav i svenska ska tillämpas vid nyanställningar i barnomsorg och förskola.
  • Utbudet inom barnomsorgen måste bli bredare.
  • Information om familjedaghem ska förbättras.
  • Barngruppernas storlek ska minska till max 12 barn i småbarnsgrupperna och 17 i övriga grupper.
  • Syskonförtur i val till förskola ska gälla, och i möjligaste mån ska föräldrars val av barnomsorg vara styrande för utbudet.
  • Utförare av förskoleverksamhet och familjedaghem ska mötas av likvärdiga villkor inom kommunen.

   

  Vill du läsa mer om vår politik för Haninge? Läs vårt kommunpolitiska program här