• Ett starkt civilsamhälle behövs mot ensamhet

  Nerikes Allehanda har i en artikelserie på fyra artiklar belyst olika former av ensamhet. Vi är glada att problemet lyfts och som artiklarna visar kan ensamhet ta sig olika uttryck. Det kan vara som Matilda i övergången mellan ung och vuxen när alltfler vänner får familj, det kan vara som Christoffer då en anhörig dör, det kan handla om psykisk ohälsa eller att annat tar tid och kraft eller det kan helt enkelt handla om att alltfler vänner och släktingar avlidit och att man därigenom fått ett mindre umgänge.

  ”Alla ensamma människor, var kommer de ifrån?” Orden från Lennon/McCartney och är lika aktuella nu som på sextiotalet. Skälen till ensamhet kan vara lika många som alla de ensamma. Kristdemokraternas Jakob Forssmed och KD Senior har under flera år lyft problematiken kring ensamhet och också föreslagit en del åtgärder genom en motion i november, för att komma en bit på vägen.

  För det första
  pekar Forssmed på ett stärkt civilsamhälle med bland annat gåvoskatteavdrag och genom att underlätta för fler aktörer att ta initiativ och vara en del i upphandlingar. Andra förslag handlar om äldres ensamhet som kan motverkas genom bland annat fler äldreboenden, äldresamtal och möjlighet till kontakt mellan generationer.

  Ett tredje område är vården där vi Kristdemokrater vill att staten avsätter stimulansmedel för att kommuner, men också vården ska kunna ta fram strategier för arbetet mot ofrivillig ensamhet. Ett fjärde område är barns ensamhet där vi bland annat vill ge mer tid för föräldrar, skapa mindre barngrupper och införa elevhälsogaranti.

  Arbetsmarknadspolitik och stadsbyggnad har också betydelse, då vi vet att ett arbete skapar så mycket mer än bara en inkomst och att en blandad bebyggelse uppmuntrar till att umgås över gränser.

  Slutligen behövs mer forskning och ett krafttag från politiskt håll att se problematiken. Ska vi vara ärliga är ensamhet ett komplext problem utan enkla lösningar, precis som artiklarna i Nerikes Allehanda visat.

  Vi tror att det är bra att så många som möjligt belyser frågorna. Media, politiker, civilsamhället, psykologer och inte minst medmänniskor. Alla kan vi bidra med något!

  Lars O Molin (KD)
  Förbundsordförande KD Senior

  Malin Silén (KD)
  Ersättare beredningen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel Region Örebro län

  Läs den publicerade artikeln i Nerikes Allehanda här (18/8 – 2019)