• Tack till Sture Eriksson

    SE2

    Sture Eriksson

    I ett personligt adresserat brev till Seniorförbundets tidigare ordförande Sture Eriksson, Röbäck, har nuvarande förbundsordföranden Leif Hallberg på hela förbundets vägnar tackat denne för hans fleråriga arbete i förbundet, både i förbundsstyrelsen och i seniordistriktet i Västerbotten.
    I brevet framhåller Leif Hallberg bland annat, att Sture Eriksson vinnlagt sig om att grunda alla överväganden och aktiviteter i den kristdemokratiska idéläran.  Brevet avslutas med en välgångsönskan för Sture Eriksson under kommande år.