• Leif Hallberg ny förbundsordförande

  Lars O. Molin och Karin Lindell viceordförande

  De närmare sextio deltagarna i Seniorting 2016 torsdagen den 14 april välkomnades med ett generöst solsken när de anlände till Landstingshuset i Stockholm. Många hade stigit upp i ottan för att hinna ta sig i tid till Seniortinget. En lång mötesdag följde.
  Redan vid ankomsten och återseendet av vänner och kolleger märktes, att deltagarna kom med många frågor, tankar och förhoppningar inför Seniorförbundets framtid och fortsatta verksamhet.

  Seniorting16-1

  Efter trevliga hälsningar, småprat och lunch följde så direkt Seniorförbundets årsmötesförhandlingar, som leddes tryggt och säkert av Conny Sundström (Luleå), Owe Svantegård (Täby) och Lars-Gunnar Geijer (Malmö).

  Nytt presidium

  Efter flera pläderingar valde årsmötet med stor majoritet att följa valberedningens förslag att välja Leif Hallberg (Stockholm) till ny förbundsordförande. Leif Hallberg var redan under en tidigare period (2007 – 2013) förbundets ordförande. Han är dessutom hedersordförande i Europeiska Seniorunionen.
  Till 1:e förste vice förbundsordförande valdes enhälligt Lars O. Molin (Örebro) samt till 2:a vice förbundsordförande Karin Lindell (Stockholm) som också är ordförande för Seniorförbundets distrikt i Stockholms stad och län.
  Presidum16
  Förutom de nämnda tre i presidiet ingår efter årsmötet den 14 april följande i KD Senior förbundsstyrelse: Åke Berglund (Harmånger), Christer Fjordevik (Värnamo), Elisabet Fridén (Västerås), Sonia Lunnergård (Sollentuna), Ing-Marie Nilsson Axelsson (Kristianstad), Chatrine Pålsson Ahlgren (Mönsterås), Ellen Skaare Håkansson (Kristinehamn) och Jan Erik Ågren (Uppsala).

  Revisorer fr.o.m. årsmötet 2016 är Erland Skagerö (Jönköping) och Åke Lundgren (Habo) med Owe Svantegård (Täby) som revisorsersättare.

  seniorting16-2

  Ny valberedning

  Efter årsmötet 2016 består förbundets centrala valberedning av Arnold Cedving (Källby), Göran Ivarsson (Vetlanda), Gunlög Jacobsson (Sollefteå), Ewa Samuelsson (Stockholm), Sture Torseng (Västerås), Fredrik Wallén (Stockholm) och Berit Wirödal (Hässleholm). Årsmötet beslöt att Ewa Samuelsson ska vara valberedningens ordförande/samankallande).

  Seniorting16-3

  Ett förslag till uttalande ”Mobilisera istället för att diskriminerapresenterades och årsmötet beslutade enhälligt att anta det. Läs uttalandet här: KDSeniorting16-Uttalande

  Efter årsmötesförhandlingarna höll nyvalde förbundsordföranden Leif Hallberg ett kort tacktal med betoning av Seniorförbundets framförliggande utmaningar såväl som möjligheter. Läs Leif Hallbergs tal här: KDSeniorSeniorting16avslutningstalLH

  Hallberg16

  Inbjudna talare: Kristdemokraterna, välfärden och seniorerna

  Först ut av Seniortingets två inbjudna talare var Jakob Forssmed, 1:e vice partiordförande i Kristdemokraterna och partiets ekonomiskpolitiske talesperson. Han uttryckte glädje över att se ständigt fler nya seniorer och talade sedan engagerat och inspirerande om Kristdemokraterna och Sverige politiska utmaningar inom etik, ekonomi och välfärd”.

  Anders Morin, ansvarig hos Svenskt Näringsliv för välfärdspolitiska frågor, beskrev i ett anförande om ”Framtidens välfärd ur ett seniorperspektiv” alternativa utvecklingsmöjligheter för den svenska välfärdsekonomin (befolkningstillväxten, invandringen, arbetsmarknaden, skolans utmaningar, bostadsbyggandet, osv). Seniortingets deltagare tog väl vara på tillfället till frågor och kommentarer, en diskussion säkert kommer att fortsätta lång tid framöver.

  Seniortinget