• Ett tillitsfullt samhälle klarar stor etnisk mångfald

  Elisabet Friden

  Elisabet Fridén 2.v.ordförande Kristdemokraterna Seniorförbundet

  Det är många i dessa dagar som undrar vad som ska hända med Sverige nu när flyktingströmmarna med asylsökande människor väller över våra gränser.
  Hur ska integrationsprocessen klaras av och människor kunna växa in i det svenska samhället?
  Professor i statsvetenskap, Bo Rothstein i DN den 1/11, skriver att social tillit i ett samhälle avgör förmågan att klara av stor etnisk mångfald. Norden har goda siffror (60%) då man frågat folk om de kan lita på sina medmänniskor.

  Motsvarande siffror i Sydeuropa är 20%. En färsk forskning visar också att människor som flyr till Norden införlivar denna tillit i sig om man av myndigheter: läkare, lärare, socialarbetare  och poliser, bemöts rättvist och opartiskt. Detta leder sannolikt till att vi kan upprätthålla en solidarisk välfärdspolitik även om den etniska mångfalden ökar.
  Kristdemokraternas betoning av alla människors lika värde sätts nu på prov och trots nya restriktioner när det gäller migrationspolitiken i Sverige måste vi beakta att flyktingar är medmänniskor som behöver vårt stöd. Det civila samhället, som är större än staten, har en stor uppgift att upprätthålla tilliten i samhället, bidra till en god integration och därmed få en win-win situation för både gamla och nya svenskar. Det måste gå!

  Elisabet Fridén
  2. v. ordf. Kristdemokraterna Seniorförbundet