• Sture Eriksson Förbundsordförandebrev Okt 2015

  SE1b

  Bäste medlem i Seniorförbundet!

  Här kommer en hälsning från förbundsordföranden!

  Vi Kristdemokrater har den senaste tiden verkligen varit i massmedialt fokus, fram allt då Rikstingen tog det uppmärksammade beslutet att avveckla Decemberöverens-kommelsen och då också de övriga Allianspartierna snabbt följde efter! Allt detta skapar ju nya förutsättningar och förhoppningsvis skall det också innebära att den kristdemokratiska politiken uppmärksammas allt mera och påverkar Sveriges politik i vår riktning.

  Det senaste Rikstinget var omfattande både till tid och med en lång rad andra viktiga beslut också. För vår del var ett av de viktigaste besluten att de nya stadgarna för Kristdemokraterna nu innehåller regler som innebär att Du som är distriktsordförande i Seniorförbundet har en plats som ordinarie ledamot i Ditt Partidistrikts styrelse samtidigt som Du som är lokalavdelningsordförande också har motsvarande plats i Partiavdelningens (tidigare lokalavdelningen) styrelse. Din ersättare ersätter också Dig i respektive styrelse. Detta är viktiga positioner för att de seniorpolitiska frågorna skall uppmärksammas och drivas regional och lokalt!

  Från Seniorförbundet behandlades också ett antal motioner och vår motion om utökad utbildning för audionomer bifölls glädjande nog av Rikstinget. De övriga motionerna behandlas i någon mån välvilligt då de ansågs besvarade, även om de inte bifölls.

  En av våra motioner som påminde om vikten att Kristdemokraterna gemenast med oss aktivt utvecklar partiets seniorpolitik bifölls inte, men det betyder naturligtvis att vi inte anser att frågan är död eller redan löst!
  Här behöver vi själva verkligen aktivt arbeta vidare med dessa frågor och vi i förbunds-styrelse har dessa frågor högt på vår prioriteringslista! Vår ambition är att både ta hänsyn till att de allra flesta senior är friska och ska spela en aktiv roll i samhället samtidigt som de seniorer som drabbats av sjukdom verkligen får högkvalitativ vård, anpassad för deras aktuella behov, samtidigt som vården också möter de behov av nära gemenskaper och social gemenskap som dessa sjuka äldre verkligen behöver!

  Vi ser fram emot Ditt engagemang i dessa viktiga politiska frågor!

  Umeå den 23 oktober 2015
  Sture Eriksson förbundsordförande
  sture.eriksson@kristdemokraterna.se