• Seniorting 2012

  Seniorting 2012

  Fredag 13 april, Stockholms Landstingshus, Stockholmssalen

  kl. 10:30 – 11:00 Registrering av deltagare och fika

  kl. 11:00 – 11:45 Tal av förbundsordförande Leif Hallberg

  kl. 11:45 – kl. 13:00 Årsmötesförhandlingar

  kl. 13:00 – kl. 14:00 Lunch

  kl. 14:00 – 15:00 Seminarium om kristdemokratisk ideologi med Stefan Attefall

  kl. 15:00 – 15:20 Fika paus

  kl. 15:20 – 16:15 forts. Seminarium om kristdemokratsik ideologi

  Kl. 16:15 – Slut för dagen