• SENIORTING 2016

  SENIORTING 2016

  Bästa Senior!

  I förbundsstyrelsen ser vi mycket fram emot att återigen få träffa seniordistriktens ordförande, årsmötesombud och övriga medlemmar vid Seniorting 2016.

  Torsdag den 14 april 2016, Stockholm, Landstingshuset, Stockholmssalen

  PROGRAM

  Från 11.00 Registrering av ombud och övriga deltagare sker först i Receptionen vid stora entrén där man får en namnbricka. Efter det ska man gå till baksidan av byggnaden, i Landstingssalen entré där Restaurangen ligger.
  Där registerar man sig hos förbundssekreteraren.

  Från kl. 11.15 Lunch i Restaurang Asplunden bredvid Landstingssalen (Seniorförbundet bjuder). Matkuponger ges vid registrering hos förbundssekreteraren.

  Kl. 12.45 Seniortinget börjar i Stockholmssalen med en hälsning av förbundsordföranden Sture Eriksson.

  Kl. 13.00 Årsmötesförhandlingar

  Kl. 14.30 Kaffepaus med mingel

  Kl. 15.00 fortsätter Seniortinget med två gästtalare:
  – Jakob Forssmed, 1. v. partiordförande och ekonomisk-politisk talesperson i riksdagen
    ”Kristdemokraterna och Sveriges politiska utmaningar inom ekonomi, etik och välfärd”
  – Anders Morin
  , ansvarig för välfärdspolitiska frågor, Svenskt Näringsliv

    ”Framtidens välfärd ur ett seniorperspektiv”

  ca. Kl. 17.00 Seniortinget avslutar

  OBS!
  Obligatorisk deltagaranmälan för ombud senast den 4 april 2016 till förbundskansliet: 
    Tel: 08-723 25 66 – epost: info@kdsenior.se

  Övriga medlemmar kan anmäla sig senast den 10 april 2016.

  Kallelsen, dagordning för årsmötet och övriga handlingar sänds ut via e-post till samtliga ombud och ombudserättare senast två veckor före årsmötet.
  Som medlem har Du rätt att begära handlingarna men observera att de endast skickas via e-mail. Var vänlig kontakta förbundskansliet via e-mail för att få dem utskickade.

  Väl mött i Stockholm den 14 april!