• Dags att stoppa de ökade sjukskrivingstalen

    2016-02-15 Sjukskrivningar

    – Ökningen av sjuktalen i Markaryds kommun måste ses som en varningssignal och insatser måste vidtas för att stoppa den negativa utvecklingen av sjukfrånvaron! Det säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun och utlovar att Alliansen därför kommer att ge ett tydligt uppdrag till samtliga förvaltningar i samband med de budgetdirektiv som kommer att lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde på tisdag.

    – Kommunens sjukfrånvaro för år 2015 var 6,62 %, vilket är en ökning med 1,26 %-andelar från år 2014. Det är en ökning som är oroande och som vi måste ta på stort allvar, säger Bengt Germundsson. Den totala kostnaden för sjukfrånvaron under år 2015 var cirka 6,5 miljoner kronor, vilket kan jämföras med ca 4,8 miljoner kronor år 2014.

    – Det är angeläget att analysera orsakerna till detta, t ex om det är arbetsrelaterat, vilka åldersgrupper det gäller, vilka förvaltningar som är mest drabbade och om det kan brytas ner till vissa enheter/arbetsplatser, fortsätter Germundsson. Vi vill helt enkelt få en klar uppfattning om vilka bakomliggande faktorer som bedöms ligga bakom ökningen, vilket är nödvändigt om vi ska kunna sätta in resurser för ett åtgärdsprogram.

    Alliansen kommer därför i samband med de budgetdirektiv som lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde på tisdag att ge ett tydligt uppdrag till centrala ledningsgruppen att analysera och ta fram ett åtgärdsförslag samt finansiering för att minska sjukfrånvaron inom de kommunala verksamheterna. Uppdraget är kommunövergripande och kommer att gälla alla förvaltningar.