• Nationellt låga sjuktal 2021 i Markaryds kommun

  Markaryds kommun uppvisar de lägsta sjuktalen för sina anställda av samtliga kommuner i Kronobergs län under 2021. Därmed ligger Markaryds kommun bland de 20 kommuner i hela Sverige där personalen har lägst sjukfrånvaro. Detta enligt den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen som alla kommuner ska lämna in och som sammanställs av SKR.

  – Under 2021 minskade sjukfrånvaron i Markaryds kommun med 0,36 procentenheter, från 6,55 till 6,19 procent, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD). Detta trots pandemin och ett fortsatt hårt tryck på vår personal inom vård, skola och omsorg.

  – Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att vår personal varit noggranna, följt de basala hygienrutinerna och även övriga rekommendationer som gått ut – inte minst till följd av pandemin. Under året har vi också lagt ett stort fokus på kommunens arbetsmiljöarbete, något som vi nyligen fick beröm för vid en granskning av Arbetsmiljöverket.

  Sjukfrånvaron för de anställda inom Markaryds kommun minskade för både kvinnor och män liksom i alla åldersgrupper förutom i gruppen 30-49 år, där sjukfrånvaron ökade marginellt med 0,08 procentenheter. Andelen långtidssjukskrivna, dvs de som varit frånvarande pga sjukdom en sammanhängande tid om 60 dagar eller mer, minskade med hela 6,25 procentenheter.

  – Vi kommer att fortsätta prioritera de här frågorna, säger Bengt Germundsson. För att klara kompetensförsörjningen måste vi vara en attraktiv arbetsgivare och i det uppdraget ligger att fortsätta fokusera på arbetsmiljön, rekryteringar, möjlighet till karriärvägar inom organisationen, möjligheter till heltid och en rad andra faktorer för att få vår personal att trivas och må bra.

  Den obligatoriska redovisningen skall omfatta alla anställda i kommun- respektive regionsektorn som har en ordinarie arbetstid och som i händelse av frånvaro pga. sjukdom är att betrakta som sjukfrånvarande. Uppdragstagare och förtroendevalda skall inte ingå i redovisningen.

  Lägst sjukfrånvaro uppvisade Vellinge kommun (4,5 %) medan den var högst i Borlänge, Lysekil och Vansbro kommuner (10,6 %). Medel för alla kommuner uppgår till 7,7 %.

  För Kronobergs län redovisas följande sjukfrånvaro 2021:

  Kronobergs län 7
  Markaryds kommun 6,2
  Lessebo kommun 6,4
  Alvesta kommun 6,7
  Växjö kommun 6,7
  Älmhults kommun 6,8
  Tingsryds kommun 7,2
  Uppvidinge kommun 7,5
  Ljungby kommun 8,2