• KD:s partisekreterare Peter Kullgren besökte Markaryd

  Kristdemokraternas partisekreterare Peter Kullgren besökte under förra veckan Markaryd. Peter är partiets frontperson i landsbygdsfrågor inför valet i september och flera av dessa frågor stod i fokus när han gjorde ett studiebesök på Konecranes i Markaryd.

  Vid besöket informerade marknadschef Erica Månsson om företaget och den utveckling man haft i Markaryd. Konecranes, som startade sin verksamhet i Markaryd våren 1995 under namnet SMV (Silverdalens Mekaniska Verksatad), har vuxit rejält. Idag är man ca 250 anställda och produktionen går för högtryck.

  Konecranes VD Andreas Falk lyfte infrastrukturen och betydelsen av att det finns bra kollektivtrafik, inte minst för att klara kompetensförsörjningen. Många anställda pendlar idag till jobben i Markaryd.

  – Det känns ju som ett fullständigt feltänk att inte starta pågatågstrafiken även mellan Markaryd och Halmstad, konstaterade Peter Kullgren. Alla förutsättningar finns ju, förutom viljan att köra med trafik varannan timme till en början. Inte minst då regeringen beslutat att lägga satsningarna på mötesspåret i Knäred så sent som möjligt i den nyligen antagna infrastrukturplanen.

  Nu förs diskussioner mellan näringslivet i Markaryd och trafikhuvudmännen i Halland och Kronoberg om att starta en busslinje mellan Halmstad och Markaryd för att underlätta pendlingen till jobben i Markaryd.

  – Jag tycker det är ett underbetyg åt politiken att inte klara av att starta en vettig kollektivtrafik mellan Halland och sydvästra Kronoberg, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryd. Inte nog med att företagen investerar miljarder i sina verksamheter. Nu ska man även stå för stora delar av kollektivtrafiken, något som regionerna borde ta fullt ansvar för.

  Andra frågor som Konecranes aktualiserade var tryggheten och åtgärder mot brottligheten. Andreas Falk påtalade det orimliga i att så många utredningar av brott läggs ner, nästan slentrianmässigt.

  – Jag har förstått att Markaryds kommun och polisen har en mycket god samverkan, men vi har generellt för få poliser på landsbygden, menade Peter Kullgren. På alltför många håll i Sverige är det alldeles för långt till närmaste polis. Det handlar inte bara om ensligt belägna gårdar, utan om hela samhällen där medborgare ser att den polisiära frånvaron medför en otrygghet och utsatthet. Kristdemokraterna vill anställa 10 000 fler poliser. För att snabbare nå fler poliser föreslår vi en ettårig utbildning. Den ska utformas så att man efter den kan gå ut i tjänst på en ny polisanställningsform eller fortsätta studierna likt nuvarande polisutbildning. Vi föreslår också att både kommun och stat ska kunna finansiera tjänsterna men att Polismyndigheten är huvudman.

  – Sedan får vi inte heller glömma de internationella brottsnätverk, i dagligt tal utländska stöldligor, som härjar på många håll i landet, säger Peter Kullgren. Svensk Försäkring gjorde en beräkning 2017 som visade att det årligen föra ut stöldgods ur Sverige för mellan 1,25 och 1,8 miljarder kronor. Det är nästan lika mycket som Tullverkets hela budget, som var 2,13 miljarder år 2020. De siffrorna visar på samhällsnyttan med att ge tullen mer resurser samt ett uttalat uppdrag att kontrollera gods som lämnar landet. Vid halvårsskiftet 2021 utökades befogenheterna att kvarhålla misstänkt stöldgods, men det ger inte tullen någon rätt att aktivt leta efter stöldgods, utan det måste påträffas vid kontroll av utförselreglerat gods, vilket stöldgods inte är. Även Gränspolisen behöver stärkas i sitt uppdrag att bevaka gods på väg ut ur landet.

  Därefter vidtog en rundvandring i produktionen under ledning av Andreas Eliasson, som engagerat berättade om hur de olika truckarna byggs och fungerar. Konecranes har, precis som många andra företag, brist på och långa leveranstider av några viktiga komponenter vilket innebär att leveranstiden blir längre för de färdiga truckarna.

  – Det är oerhört imponerande att få se hur effektiv och strukturerad verksamheten vid Konecranes är, säger Peter Kullgren. Företaget ligger verkligen i framkant vad gäller utveckling av teknik, lyhördhet mot kund, produktion och hanteringen av eftermarknaden.

  Efter att ha provsuttit en av de leveransklara reach stacker-truckarna kunde Peter Kullgren konstatera att det är otroligt stora maskiner som byggs i Markaryd.

  – Konecranes är verkligen ett exempel på ett företag som lyfter och är ett gott exempel på den industri som vi ska värna. Jag kan bara gratulera Markaryds kommun att företaget finns just här och fortsätter växa, liksom det goda samarbete som finns mellan kommunledningen och företagen i Markaryd.