• Mötesspåret – och tågtrafiken – på Markarydsbanan fördröjs till 2028-2033

  I regeringens beslut om ny nationell infrastrukturplan skjuts det efterlängtade mötesspåret i Knäred ytterligare framåt i tid. Av beslutet framgår att åtgärden ska kunna genomföras under perioden 2028-2033, något som innebär att den nuvarande tidplanen  blir ytterligare fördröjd. – Tyvärr blev mina farhågor besannade, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun. Den senfärdighet och ovilja som inte minst politiken i Halland uppvisat, innebär att tågtrafiken mellan Halmstad och Markaryd sannolikt ligger tio år framåt i tiden.

  När regeringens beslut om ny nationell infrastrukturplan presenterades tidigare i veckan, visar det sig att såväl mötesspåret i Knäred som åtgärderna på Halmstad C placerats längst bort i planen med genomförande under perioden 2028-2033.

  Enligt det principbeslut som fattats av Region Halland ska dessa åtgärder vara genomförda innan persontågtrafiken på Markarydsbanan mellan Markaryd och Halmstad kan starta.

  – Det beklagliga är att man vidhåller att det ska vara timmestrafik innan man är beredd att starta trafiken, säger Bengt Germundsson. Det har sedan flera år tillbaka varit fullt möjligt att köra tåg varannan timme, men så här långt har man inte varit beredd att göra detta.

  Sedan en tid tillbaka planeras i stället för en ny busslinje mellan Markaryd och Halmstad med en trafik som framför allt ska tillgodose arbetspendlingen in till Markaryd. Region Kronoberg och Region Halland är involverade i denna planering tillsammans med näringslivet och Markaryds kommun.

  – Det är näringslivet som driver det här projektet och man har till och med erbjudit sig att finansiera en stor del av nettokostnaden för att få igång en ny busslinje, säger Bengt Germundsson. Nu blir det upp till regionerna att bestämma sig för om detta ska bli en verklighet eller inte.

  Näringslivet i Markaryds kommun befinner sig i en kraftig tillväxt och man har ett stort behov av kompetent personal. Samtidigt har kostnaderna för den enskilde att pendla med egen bil ökat väsentligt och nyligen har riksdagen beslutat om ett helt nytt system för reseavdrag till och från jobbet, vilket kommer att påverka den enskilde.

  – Jag tycker det är ett underbetyg att det offentliga inte kan möta upp med de satsningar på kommunikationer och infrastruktur som näringslivet efterfrågar, säger Bengt Germundsson. Här satsar näringslivet miljardbelopp för att investera i sina verksamheter och säkra många nya jobb i regionen. Ändå tvingas företagen gå in med privata medel för att finansiera det som borde vara ett samhällsansvar.

  – Jag har arbetat för persontågtrafik på Markarydsbanan i snart 20 år, säger Bengt Germundsson avslutningsvis. Det känns därför ganska trist att det nu ska behöva dröja ytterligare ett decennium för att detta ska bli möjligt. Inte minst då det är möjligt redan idag om man väljer att köra tågen varannan timme i stället för varje timme.