• Vi satsar 16,4 miljoner kronor på förebyggande insatser i vårt budgetförslag för 2023!

    I det budgetförslag som Alliansen i Markaryd presenterar till kommunfullmäktige föreslås en historisk satsning på förebyggande insatser i Markaryds kommun med 16,4 mkr. Därutöver tar Alliansen höjd för att finansiera kommande rekordstora investeringssatsningar.

     Satsningen ska ske förvaltningsövergripande och i nära samverkan mellan AIF, SOC och UKF. Medlen ska användas för metodutveckling och ska stödja de redan pågående processer som bland annat sker inom ramen för ”Strömsnäsbruk/Tra...