• KD:s Vitsippspris 2018 tilldelas Föreningen Chigambas

  Kristdemokraterna i Markaryd delar varje år ut en utmärkelse, Vitsippspriset. I år tilldelas föreningen Chigambas detta pris, som förutom ett diplom även består av en prissumma om 2 000 kr.

  Priset delades idag ut till Chigambas grundare AnnGreth och Janne Wickman i Traryd och motiveringen lyder:

  ”Föreningen CHIGAMBAS tilldelas 2018 års Vitsippspris för sitt ideella, uthålliga och behjärtansvärda arbete för att höja livskvalitén för fattiga barn i Gambia och ta tillvara deras rättigheter, inte minst till utbildning. Genom ideellt arbete har betydande summor samlats in, vilket bidragit till att förändra livet till det bättre för ett stort antal barn och familjer.”

  Det är fantastiskt att se vad enskilda människors engagemang kan åstadkomma. Det var i samband med en semesterresa i Gambia som AnnGreth och Janne Wickman fick uppleva en helt annan verklighet än den vanliga. Man slogs av hur dåliga förhållanden människorna i Gambia levde under och frågan väcktes hur man på något sätt skulle kunna hjälpa människor på plats till en bättre tillvaro.

  Wickmans började stödja ett fadderbarn genom en annan organisation som redan fanns på plats. Det visade sig dock ganska snart att man inte upplevde verksamheten som seriös, vilket så småningom ledde fram till starten av Chigambas. Engagemang växte och intresserade allt fler. Under föreningens dryga 20 år har antalet resor till staden Basse i Gambia blivit så många att man tappat räkningen. Stora summor har samlats in, vilket omsatts till understöd av fadderbarn, uppbyggnad av skolor, praktiskt stöd till barn och familjer mm. Idag driver Chigambas skolor från förskolenivå till gymnasium och yrkesskola och ett stort antal barn har faddrar på olika håll i Sverige.

  Genom det ideella engagemanget kanaliseras nästan 100% av alla insamlade medel och administrationskostnaderna är minimala. Detta skapar i sin tur ett engagemang hos givarna, eftersom man vet att de gåvor man ger också kommer till så stor nytta som möjligt.

  Kristdemokraterna i Markaryd vill med sitt pris uppmärksamma denna fantastiska insats som under de här åren varit till ovärderlig betydelse för de människor som fått del av hjälpen. Initiativtagarna AnnGreth och Janne Wickman har under alla år stått i ledningen för det här arbetet som bedrivits ideellt och de är självklart mycket värdiga mottagare av Kristdemokraternas Vitsippspris.