• Storsatsning på tryggt boende i Strömsnäsbruk för äldre

  Alliansen i Markaryd kan idag presentera en kraftfull satsning på fler trygga och anpassade boenden för äldre. I Strömsnäsbruk planerar vi en stor satsning tillsammans med Victoria Park som, förutom ett tryggt boende, även innefattar en utökning av servicen till de äldre i den norra kommundelen.

  Markaryds kommun och Victoria Park har under våren 2018 fört en dialog om en gemensam satsning i kvarteret Industrien i Strömsnäsbruk i syfte att skapa ett tryggt och anpassat boende för äldre och en ökad service till målgruppen, vilken i första hand utgörs av personer i åldern 70 år och däröver.

  Ett gemensamt koncept har tagits fram som beskriver satsningen. Ett genomförande av satsningen förutsätter ett konkret intresse från målgruppen.

  Markaryds kommun och Victoria Park svarar var för sig för åtgärder på sina respektive fastigheter. Den sammantagna nyttan av de båda parternas satsningar förväntas dock bidra till en väsentlig höjning av kvalitén i boendet, servicegraden, fastigheternas exteriör och utemiljön.

  Markaryds kommun avser att renovera fastigheten Industrien 10 (Stig In) exteriört samt interiört i entrévåning och källarvåning. Exteriört planeras renovering av fasaden, utbyte av trappor, tillgänglighetshöjande åtgärder samt åtgärder i utemiljön. Interiört renoveras lokalerna i princip fullständigt. I fastigheten inrättas gemensamhetslokaler, matservering, hobbyrum, sinnesrum, lokal för social samvaro mm.

  En trygghetsvärd kommer att bemanna lokalen dagtid alla veckans dagar och det blir också matservering sju dagar i veckan. Åtgärderna riktar sig primärt till de boende i Victoria Parks lägenheter, men kommer också att kunna användas i socialtjänstens ordinarie verksamhet. För investeringen avsätts ca 8 000 000 kr. i kommunstyrelsens investeringsbudget 2019. Medel till ökade driftskostnader om ca 800 000 kr avsätts också i driftbudgeten från och med 2019.

  Victoria Park avser att renovera Industrien 9, vilken totalt inrymmer 19 lägenheter. Varje lägenhet renoveras grundligt med nya ytskikt, köksinredning, badrum samt anpassas vad gäller tillgänglighet till ett tryggt och anpassat boende för äldre inkl. låsta entréer dygnet runt bara tillgängligt för de med tag. I varje lägenhet inryms såväl egen tvättmaskin som torktumlare. I lägenheterna ingår även fiber, vilket är en förutsättning för den digitala teknik inom trygghetsområdet som utvecklas alltmer. Fastigheten upprustas även exteriört, liksom utemiljön. Victoria Parks satsning beräknas uppgå till ca 6 – 7 000 000 kr.

  Konceptet kommer inom kort att presenteras för målgruppen för att undersöka intresset, varvid det också blir möjligt att teckna sig för lägenheter i kvarteret. En förutsättning för genomförandet är att intresset från målgruppen blir tillräckligt stort.