• Toppbetyg för äldreomsorgen i Markaryds kommun

  2016-02-17 Nöjda brukare ÄO hemtjänst
  De äldre i Markaryds kommun är bland de mest nöjda med äldreomsorgen i hela landet! Hela 99 % uppger sig vara nöjda med hemtjänsten, vilket är det bästa resultatet i hela landet. När det gäller särskilda boenden uppger 92 % sig vara nöjda, vilket innebär en 14:e plats bland landets 290 kommuner. Ett fantastiskt resultat!

  Resultatet kommer från Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen och presenterades idag som en del i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) kvalitetsundersökning ”Kommunens Kvalitet i Korthet”.

  Frågan som socialstyrelsen har ställt till de äldre är: ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende eller din hemtjänst?” Resultatet anger andelen äldre som svarat att man är ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”.

  Det är väldigt glädjande att ha nöjda brukare och duktiga medarbetare som får så fina betyg. Resultaten har under den senaste femårsperioden steg för steg förbättrats från 81 % till 99 % inom hemtjänst och från 69 % till 92 % inom särskilt boende. Förbättringen är en följd av en målmedveten satsning på kvalitet inom äldreomsorgen och till stor del beroende på den engagerade omvårdnadspersonalens och enhetschefernas förtjänst. Utifrån resultaten finns självfallet också ett antal förbättringsområde att arbeta vidare med, till exempel sociala aktiviteter, något som Alliansen i Markaryd vill prioritera i det kommande budgetarbetet.

  2016-02-17 Nöjda brukare ÄO
  De goda resultaten har bland annat sin grund i de senaste årens aktiva arbete med värdegrunden och införandet av engagerade värdegrundsledare för alla verksamheter. Värdegrunden handlar om att personer som har insatser i äldreomsorgen ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande och så långt det är möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan service ska ges.

  Inom området ledarskap har närheten prioriterats, ett ledarskap som ger stöd närvaro och trygghet för både brukare och medarbetare. Undersökningen visar, förutom de utmärkta betygen från våra äldre, att kommunen bedriver en kostnadseffektiv verksamhet.

  Undersökningen finns med som en del i resultatrapporten som Sveriges kommuner och landsting presenterar i sin undersökning, ”Kommunens Kvalitet i Korthet”. Syftet med undersökningen är att ge kommunens invånare information om hur kvaliteten på den kommunala servicen är och hur den står sig i jämförelse med andra kommuner.