• Vi kommer att arbeta för fortsatt vårdnadsbidrag i Markaryds kommun!

  Familjens röst

  PRESSMEDDELANDE
  – Kristdemokraterna i Markaryd kommer, oavsett vad vänsterregeringen och Folkpartiet beslutar, att fortsätta driva frågan om kommunalt vårdnadsbidrag i en eller annan form i Markaryds kommun! Det beskedet ger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande och Maria Svensson-Lundin (KD), utbildnings- och kulturnämndens ordförande som svar på Folkpartiets utspel igår om att rösta med vänsterregeringen i ett avskaffande av vårdnadsbidraget.

  Sedan sju år tillbaka är det drygt 20 familjer som varje år nyttjar vårdnadsbidraget i Markaryds kommun för att förlänga sin föräldraledighet en liten tid. Möjligheten att välja att få lite mer tid med sina minsta barn har tagits emot mycket väl av småbarnsföräldrarna och redan efter Jan Björklunds utspel igår har oroliga föräldrar hört av sig till Kristdemokraterna.

  – De föräldrar som idag har vårdnadsbidrag eller får beslut om vårdnadsbidrag under 2015 kan känna sig lugna, säger Maria Svensson-Lundin. Har man ett gynnande beslut kan ingen riva upp det och vi kommer att fortsätta fatta gynnande beslut så länge vi kan med stöd av nuvarande lagstiftning. Därmed har vi också gott om tid att förbereda hur vi ska kunna fortsätta att erbjuda valfrihet för familjerna.

  – Oavsett vad vänsterregeringen och Folkpartiet driver igenom i Riksdagen kommer vi lokalt att arbeta för fortsatt valfrihet och för ett lokalt vårdnadsbidrag i en eller annan form, säger Bengt Germundsson. Det är beklagligt att man på det här sättet måste strida mot politiker som vill avskaffa familjernas rätt att ta hand om sina egna barn.

  Kristdemokraterna i Markaryd kommer nu att arbeta med att ta fram ett förslag hur ett alternativt kommunalt vårdnadsbidrag kan konstrueras. Målsättningen är att kunna presentera ett sådant förslag i samband med den budget för 2016 som kommunfullmäktige har att fastställa under hösten.

  – Vår uppgift är att erbjuda alternativ och ge föräldrar möjlighet att fatta egna beslut utifrån vad som är bäst för dem och deras familjesituation. Det ska politiken inte lägga sig i, avslutar Germundsson och Svensson-Lundin.