• Nyhetsbrev vecka 7

  Hej!

  Veckans nyhetsbrev skickas från Stockholm, där det idag har varit sammanträde med Kristdemokraternas partifullmäktige, med beslut om att utse Alice Teodorescu Måwe till förstanamn på valsedeln i valet till Europaparlamentet. Tidigare veckan har mycket hänt och skett i regionpolitiken, och en liten resumé kommer som vanligt här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Medverkan på konferens om inkludering i idrottslivet
  I lördags hade jag förmånen att få gästa en konferens om inkludering i idrottslivet, arrangerad av RF-SISU Östergötland, Parasport Östergötland och Funktionsrätt Östergötland. Jag hade bjudits in för att berätta om på vilka olika sätt Region Östergötland arbetar med idrottsfrågor, och specifikt om förslaget till idrottspolitisk plan, som tagits fram utifrån ett uppdrag i Östgötasamverkans första Treårsbudget. Jag fick också möjlighet att vara med i det avslutande panelsamtalet, där flera av de medverkande under dagen deltog. Det var inspirerande att höra några av de utövare och ledare som berättade om goda exempel från parsportens område. Stort tack för inbjudan att vara med!

  Måndagsmöte med fokus på ekonomi och fullmäktige
  Veckans måndagsmöte dominerades precis som de senaste veckorna av det mycket ansträngda ekonomiska läget i den östgötska hälso- och sjukvården, och de åtgärder som redan genomförs och behöver vidtas den närmaste tiden. Regiondirektör Mikael Borin, ekonomidirektör Josefin Bjärsten, vårddirektörerna Jessica Frisk och Ninnie Borendal Wodlin, tillförordnad HR-direktör Anna Cederlöf och kommunikationsdirektör Anna Bowall deltog i mötet utifrån sina olika perspektiv. Måndagsmötet innehöll också förberedelser inför veckans sammanträde med regionfullmäktige, liksom förstås en hel del andra ärenden.Regionfullmäktige med utdelning av årets kulturstipendier
  I tisdags hölls årets första sammanträde med regionfullmäktige. Den kristdemokratiska gruppen var som vanligt taggad för ett heldagsmöte, och på dagordningen fanns en hel del ärenden, bl.a. ett stort antal interpellationer. I fullmäktigemötets avslutande del skedde två prisutdelningar. Dels utdelning av regionens etikpris, till akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping och till cancer- och lungsjukvårdsenheten på Universitetssjukhuset i Linköping. Dels utdelning av regionens kulturstipendier. I den senare utdelningen deltog jag med en kort introduktion till kulturstipendierna och i själva utdelandet.

  Årsmöte för Kristdemokraterna i Linköping
  På tisdagskvällen hölls årsmöte för Kristdemokraterna i Linköping i Hjärta till Hjärtas lokaler i Tornby. I inledningen av årsmötet fick jag möjlighet att ge en kort rapport från Kristdemokraternas arbete i Region Östergötland, i anslutning till att gruppledaren för kommunfullmäktigegruppen i Linköping, Liselotte Fager, berättade om det lokala arbetet. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar, fick årsmötet också information om Hjärta till Hjärtas arbete från direktor Mikael Joumé, som av en händelse också är ordförande för Kristdemokraterna i Linköping.

  Regionutvecklingsnämnden beslutade om kompetensförsörjningsstrategi
  I onsdags var det sammanträde med regionutvecklingsnämnden. Nämnden fick bl.a. föredragningar om aktuella internationella frågor inom nämndens ansvarsområde, om vikten av yrkeshögskoleutbildningar från Östsvenska Yrkeshögskolan och arbetet med högaktuella energifrågor från Energikontoret Östergötland. Det viktigaste och största beslutsärenden var fastställande av Kompetensförsörjningsstrategi för Östergötland. Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar har regionerna i uppdrag att ta fram innehållet i strategin, och arbetet har pågått sedan november 2022, med inspel från många olika aktörer i Östergötland; företag, organisationer, myndigheter och kommuner. Det är glädjande att vi i bred politiskt enighet på veckans nämndsammanträde kunde ta beslut om strategin. Här kan du läsa strategin: (https://docs.netpublicator.com/api/public/r35476954/document/bfef4f44ccf583563f1b-0265-4ed8-ae96-fd72cdb59f7f?hash=53085e8f738147-e349770ab4cf108748-878fdd7488746557537-af98a61f88226557669&cache=Fri%20Feb%2016%202024%2013:51:10%20GMT+0100%20(centraleuropeisk%20normaltid))

  Möte med Östergötlands integrationsråd
  I går torsdag hölls årets första möte med Östergötlands Integrationsråd. Rådet, som leds av landshövding Carl-Fredrik Graf, består av representanter från kommunerna i Östergötland, från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen och från Region Östergötland. Mötet, som hölls på Linköpings slott, inleddes med en gemensam del tillsammans med den beredningsgrupp av tjänstepersoner, som förbereder rådets möten. Bland annat fick vi en föredragning om framgångsrikt integrationsarbete i Rättviks och Leksands kommuner i Dalarna, där en gemensam förvaltning skapats, som fått fram flera bra arbetsformer. Mötet gästades också av doktorand från Linköpings Universitet som gjort en studie på integrationsarbete i Lerums och Åmåls kommuner i Västra Götalandsregionen.

  Besök av Kristdemokraternas samhällsbyggarkommitté
  Just nu pågår i Kristdemokraterna nationellt ett politikutvecklingsarbete, där en samhällsbyggarkommitté utsetts, för att leda arbetet. Ordförande i kommittén är riksdagsledamot och ekonomiskpolitisk talesperson Hans Eklind, som den senaste tiden åkt runt till de kristdemokratiska distrikten för att hämta in idéer och förslag. I går torsdag kväll hade turen kommit till Östergötland, och vi fick i regionhuset stå värd för mötet, dit gruppledare och partiavdelningsordförande samt partidistriktsstyrelsen bjudits in. Det blev kreativa och resultatinriktade grupparbeten och flera bra medskick till kommitténs fortsatta arbete.

  Då är det snart dags att ta tåget hemåt Linköping och lite helgledigt. Jag hoppas att ni alla får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se