MED HJÄRTA FÖR SOLLENTUNA

  • Starka familjer
  • Ansvarsfull ekonomi
  • Värdig välfärd
  • Levande civilsamhälle
  • Kultur- och fritidsaktiviteter

Senaste nytt från KD Sollentuna

Senaste nytt från Facebook

Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Svensk familjepolitik har i decennier utgått från en socialdemokratisk standardmodell, där familjen ses som ett hinder mot jämställdhet och ökad produktivitet. Där liten hänsyn tas till att familjer ser olika ut och har olika behov. Där barnets bästa inte alltid sätts i första rummet.KD har redan gjort skillnad i regeringsställning för Sveriges familjer. Hittills har vi fått igenom:✔️ Antalet dubbeldagar fördubblas så att båda föräldrarna kan vara hemma samtidigt med sin lilla bebis i upp till 60 dagar.✔️ Familjehemmen stärks så att fler barn som har det svårt, kan komma till ett kärleksfullt hem.✔️ Stärkt bostadsbidrag för familjer och ensamstående som har de minsta ekonomiskamarginalerna. Maxbeloppet från 1325 kr i månaden till 2100.✔️ Ett särskilt fritidskort införs så att alla barn kan ta del av idrott, kultur och friluftsliv. Barn i ekonomisk utsatthet får ett högre belopp. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Thomas Nyman debatterar utmaningen med den ojämlika föreningsaktiviteten i Sollentunas olika områden. En viktig fråga för att göra Sollentuna till den trygga plats vi önskar.Satsningar görs men vi behöver göra mer. Mer tillsammans. Kommunen måste bli ännu bättre på att kroka arm med föreningslivet och civilsamhälletDetta tillsammans med fritidskortet som kommer under 2024, samarbetet med Sparks Generation är två av nycklarna. Sen finns det fler nycklar.Detta kommer ska än mer samhällsgemenskap ... See MoreSee Less
View on Facebook
Igår kväll anordnades en föreningskväll där vi gästades av Jakob Forssmed som talade om fritidskortet, inkludera fler, våra barn och ungas hälsa. Ett mycket uppskattat besök. 25 olika idrottsföreningar var där med minst 2 representanter. Utöver Jakob Forssmed så berättade Thomas Nyman om saker som är på gång och hyllade föreningslivet för allt jobb och alla timmar dom lägger ner och den otroligt viktiga insats dom gör.Socialkontoret var för och pratade preventiva insatser mmKultur och fritidskontorets Vili visade upp de skillnader som finns mellan olika områden i Sollentuna gällande föreningsaktiva och vad vi gör åt det.Rf-sisu var på plats och talade om vad som kan stötta med ... See MoreSee Less
View on Facebook
Missa inte intervju med Ebba på söndag i Agenda. 21:15 ... See MoreSee Less
View on Facebook
TA DEL AV THOMAS NYMANS INVIGNINGSTAL VID UNGDOMSGALAN 2023Tack för inbjudan till denna ungdomsgala. Som politiker klipper jag många band, men får mer sällan möjlighet att hylla de som förtjänar att hyllas. Ikväll är det ni och era insatser.För samhället byggs inte uppifrån och ned, utan nedifrån och upp. Genom att personer genomför enskilda handlingar eller bildar gemenskaper som sätter igång händelser som formar nuet och framtiden.Ungdomar är vår framtid är ett mantra vi alla hört sedan barnsben. Men det är fel. Det bygger på föreställningen att vuxna styr och att ungdomar först i framtiden kommer växa upp och fylla de vuxnas roller. Men detta är ett förlegat synsätt. Jag tror den rätta formuleringen är att ungdomar är vår framtid och vår nutid. Ungdomar har stora nätverk och sociala medier för att nå ut och mobilisera breda grupper. Datorkunskaper för att designa t ex appar som möter morgondagens problem. Och ett tydligt driv och en vilja att förändra. Många är redan ledare, entreprenörer eller på något sätt drivande. Den kompetensen behöver vi nu och inte imorgon. Det finns många exempel över de senaste åren. En collegestudent som frågade hur vi ska hålla kontakt med varandra grundade världens största sociala nätverk. En högstadieelev som frågade varför vi inte gör mer för miljön, lade grund för stor opinionsbildning för klimatet. Unga Adam från Sollentuna, född 2006, som frågade varför ambulansen inte digitaliserar arbetet, skapade en app som ambulanspersonal i Norrort använder för att registrera vad som sin patienter fått för narkotikaklassade läkemedel. Något som tidigare gjort med papper och penna i en pärm.Detta är bara några få av de många exempel på unga som inte väntat på sin tur utan insett att deras tid är nu. Små handlingar som i längden blev stora. Här i Arena Satelliten sätter vi fokus på de små handlingarna, oftast med lokal prägel, som gjort skillnad i lokalsamhället. Jag tackar för era insatser och uppmanar er att fortsätta ta för er. Var en drivande kraft i samhället framåt. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier

[custom-facebook-feed]
  • Följ oss på sociala medier:

Senaste nytt Kristdemokraterna Sverige