Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid

KDs kommunalråd Magnus Ramstrand på besök hos en öppen förskola.

KD Sollentuna har varit en del av den politiska ledningen i Sollentuna under många år.

– Jag är glad att få vara en del i ledningen för en av Sveriges mest attraktiva kommuner, säger KDs kommunalråd Magnus Ramstrand.

-Många engagerade kommuninvånare är delaktiga i det här arbetet, inte minst genom alla engagerade ideella ledare inom föreningslivet, samfunden och organisationer. Vi har också ett av Sveriges bästa företagsklimat som skapar möjligheter för invånarna i vår kommunen. Samtidigt har vi kultur- och fritidsmöjligheter som få andra kommuner. Med våra tre naturreservat har vi trots att vi är en liten kommun stora möjligheter att njuta av friluftslivet

Inför valet i september har vi utfärdat några viktiga garantier som KD Sollentuna vill ge:

Barn- och ungdomsgaranti

Mindre barngrupper i förskolan. Kulturskolan utvecklas. Närhet till en aktiv fritid med fler idrottshallar och badmöjligheter exempelvis kring Edsviken. Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har ett snabbspår inom vården. Öppettider på vårdcentraler vissa kvällar och helger.

Familjegarantin

Syskonförtur i skolan. Stopp för skip-stop-tågen för att livspusslet ska kunna fungera. Familjerådgivning ska erbjudas som e-tjänst. Förstagångsföräldrar får gratischeck till familjerådgivning.

Trygghetsgarantin

Områdespoliser i olika kommundelar. Stöd till nattvandrande föräldrar. Trygghetskameror på utsatta områden. Välstädad kommun och stadsträdgårdsmästare. Fler mobila fritidsledare och samordnade fritidsgårdar.

Seniorgarantin

Nya trygghetsboenden byggs. Alla över 85 år ska rätt att få anpassat boende. Stöd ideella föreningar som ordnar mötesplatser. Seniortaxa i idrottshallarna. En utbyggnad av Sim- och sporthallen med varmvattenbassäng

Samhällsbyggnadsgaranti

Villa- och parkstaden värnas med varsam exploatering. Sollentuna ska växa med förnuft. Kulturkommunen stärks med en ny scen för konst o kultur. Samverkan med näringslivet ska bli ännu bättre. Den ideella sektorn tas tillvara också med socialt företagande.

Läs hela numret Ditt Sollentuna nr 2/18 här:

Ditt Sollentuna 2-18

 

 

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa

KD-kandidater som kommer att jobba för Ditt bästa i kommunen.

I länken här kan du läsa hela tidningen Ditt Sollentuna nr 2/18 där våra toppkandidater till fullmäktigevalet den 9 september finns med.

Ditt Sollentuna 2-18

Här är några av de ambitioner KD Sollentuna har för de kommande åren:

– Två nya idrottshallar och en ny kulturscen

-Tillbyggnad av Sim- och sporthallen också med en varmvattenbassäng

-Göra det möjligt att bygga nya trygghetsboenden

-En flexibel och trygg hemtjänst

-Fler områdespoliser i våra kommundelar

-Syskonförtur återinförs i skolan

-Bättre bullerskydd i samverkan med Trafikverket

-Fortsatt vara en park- och villakommun och växa med förnuft.

KD är barnens, familjens och de äldres parti

KD Sollentuna har nu i sommar delat ut sin tidning Ditt Sollentuna nr 2/18 i många brevlådor. Nedan finns en länk där du kan ta del av hela tidningen.

I detta nummer lyfter vi fram seniorerna i Sollentuna. De har varit med och byggt upp vår kommun och ska kunna lita på att det finns en bra äldreomsorg den dag de behöver den. De ska också kunna lita på att det finns ett boende för dem när de vill flytta från det egna hemmet och behöver mer omsorg.

Att leva och bo i Sollentuna är att trivas för hela familjen, ung som äldre, i en kommun som bjuder på småstadens bekvämligheter och många sköna bad- och grönområden.

– KD Sollentuna lovar att under kommande år göra allt för att trygghetsboenden byggs. Vi vill också göra hemtjänsten tryggare och vill att alla över 85 år ska känna trygghet i att det finns plats i ett anpassat boende, säger KDs kommunalråd Magnus Ramstrand.

Det friska åldrandet ska stärkas med stöd till ideella föreningar som arrangerar mötesplatser som bryter ensamhet.

– Vi vill också bygga en varmvattenbassäng som en del av en tillbyggnad av Sim- och sporthallen, säger Seppo Karmitsa, ordförande i lokalavdelningen.

Vid ett maktskifte vill KD ingå i en Alliansregering med många förbättringar: slopad pensionärsskatt, underlätta försäljning av bostaden och göra det möjligt att skjuta upp reavinsten, stärka bostadsbidrag till äldre och göra det billigare för företagare att anställa äldre.

Här kan du läsa hela Ditt Sollentuna nr 2/18

Ditt Sollentuna 2-18

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj

KD står för de mjuka och personliga frågorna. Ju fler väljare som lägger sin röst på KD, desto mer inflytande får vi. Vid förra valet tog drygt 3000 väljare i Sollentuna en kristdemokratisk valsedel. Ge oss ditt stöd i valet den 9 september som en hjälp till självhjälp.

Magnus Ramstrand, KDs kommunalråd, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Brottsförebyggande rådet, har varit med i ledningen för kommunen under åtta år.

– Det är enormt inspirerande att se hur Sollentuna utvecklats till en av de mest attraktiva kommunerna i landet, säger Magnus Ramstrand. Men det finns mer att göra. Både inom förskolan, skolan, vården och omsorgen men även inom kultur och idrott.

Barnen:
Syskonförtur i valet av skola.
Färre barn i de yngsta grupperna i förskolan.
Fler vuxna i skolan.
Förstärkt sammanhållen barn- och skol-hälsovård.

Alla:
Förstärk vårdcentralerna med öppettider på kvällar och helger för att avlasta akutsjukhusen.
Bort med Skipstop för att bland annat underlätta familj och jobb.

Äldre:
Pensionärsskatten tas bort.
Fler seniorboenden.
Ökad trygghet med bonus till hemtjänst som prioriterar färre anställda som möter den äldre i hemmet.