MED HJÄRTA FÖR SOLLENTUNA

  • Starka familjer
  • Ansvarsfull ekonomi
  • Värdig välfärd
  • Levande civilsamhälle
  • Kultur- och fritidsaktiviteter

Senaste nytt från KD Sollentuna

Senaste nytt från Facebook

Nu har polisens uppdaterade lista över utsatta områden offentliggjorts. Vår kommundel Edsberg är nu borttagen från listan.Ett av kommunens största koncernövergripande mål är att inte ha några utsatta områden 2030. Detta är ett steg på vägen som visar att våra förebyggande och reaktiva åtgärder burit frukt. Men vi har fortfarande en lång väg att gå för att göra Edsberg mer tryggt och attraktivt.Kommunen har tillsammans med polisen, civilsamhället och fastighetsägarna krokat arm genom veckovisa lägesbildsmöten och gemensamma insatser. Samarbete har varit nyckelordet.Listan över insatser kan göras lång men särskild samverkan mellan socialtjänsten om unga i riskzon och förebyggande arbete har stått i fokus. Sociala fältteam och mobila fritidsledare har i kombination med strikt aktivitetsbaserad fritidsgård gett goda vägar att umgås. Resursteamet, som stöttar skolorna med särskilt stöd, däribland mot skolfrånvaro, har arbetat hårt i Edsberg. Socialkontorets avhopparverksamhet har gett stöd till den som vill lämna kriminell livsstil bakom sig.Men de reaktiva åtgärderna har också varit viktiga. Kommunens mobila ordningsvakter och trygghetskameror har uppskattats i området. Regelbundna trygghetsvandringar har genomförts. Dessutom har Sollentunahem installerat ljudlösningar för att minska trapphushäng. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Lyssna till kommunalrådet Thomas Nyman (KD) yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för kultur- och fritidsnämnden ... See MoreSee Less
View on Facebook
Socialminister Jakob Forssmed, vice partiledare för Kristdemokraterna var en mycket uppskattad gäst på en seniorträff i Kummelby kyrka arrangerad av seniorföreningen RPG. Sollentunabon Jakob Forssmed talade engagerat och varmt om gemenskapens betydelse för att vi ska må bra.Kommunalrådet Anna-Lena Johansson, L, talade om det förebyggande arbetet som Sollentuna kommun driver. Ett 60-tal personer deltog. RPG Sollentuna ordförande Kristina Malm Janson hälsade välkommen. #rpg #sollentuna #kummelbykyrka ... See MoreSee Less
View on Facebook
Den 21 november invigdes Edsbergs fritidsgårds nya lokaler på Skyttevägen i centrala Edsberg. Fritidsgården riktar sig till ungdomar i åldern 13 – 17 år. Invigningen gästades av såväl kommun, näringslivet i centrum, föräldrar och ungdomar. Fritidsgården har till störst del aktivitetsbaserad verksamhet, vilket är en medveten målsättning för kommunen. Gården ska inte bli plats för ”häng” så verksamheten utgår från aktiviteter. Exempelvis kommer man ha studioverksamhet, läxhjälp, cafégrupp och läger. Det ska bli en trygg plats där ungdomar kan utvecklas och umgås i närvaro av kompetent personal. Kristdemokraterna kommer fortsätta driva på för mer investeringar i fritidsaktiviteter och idrott. Det handlar om goda förutsättningar för föreningslivet, nya idrottsanläggningar och mötesplatser. Det är så vi bygger ett starkare Sollentuna med mer gemenskap och samhörighet. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Kristdemokraterna i Sollentuna ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier

[custom-facebook-feed]
  • Följ oss på sociala medier:

Senaste nytt Kristdemokraterna Sverige