Senaste nytt från Facebook

INVIGNING AV HÖSTSALONGKulturen tenderar ibland att hamna i skymundan, när vi politiker vill klippa band på nya fina idrottsarenor, som är otroligt viktiga investeringar. Men under KD-ordförandeskapet i kultur- och fritidsnämnden har vi varit tydliga med att kultur och idrott ska likställas, vikten av båda måste framhållas. Därför blev vi mycket glada när vårt kommunalråd Thomas Nyman (KD) blev inbjuden till att invigningstala vid öppnandet av Överby konstsällskaps höstsalong. Sollentuna är fyllt av konst, kultur och det ideella engagemang som är av så stor samhällsvikt. Överby har haft ett speciellt 2020, utan fysiska visningar, men öppnade åter under våren med en vårutställning. Och nu i höst, med en ny höstutställning. Trots omständigheterna är det kanske den av de totalt 14 höstsalongerna som fått flest inskickade verk. Detta belyser konstens betydelse för då människor stöter på problem och kriser av olika karaktär. För det är under kris som människors kreativa förmåga oftast väcks till liv och blomstrar, i termer av nya innovationer, men även i konstens värld. I konsten ger vi uttryck för känslor för sådana känslor som språket inte når. ... See MoreSee Less
View on Facebook
INVIGNING AV NY FRITIDSGÅRD I TUREBERGI fredags 8 oktober invigdes Turebergsgården, en ny fritidsgård i Tureberg för barn och unga i åldern 13 till 17 år. Under två års tid har kultur- och fritidskontoret arbetat med projektet att öppna Turebergsgården och i fredags kunde dörrarna öppna. Thomas Nyman, kristdemokraternas kommunalråd tillika ordförande i kultur- och fritidsnämnden talade under invigningen och klippte bandet. Vi kristdemokrater kommer fortsätta driva på för mer investeringar i fritidsaktiviteter och idrott. Sollentuna ska erbjuda goda möjligheter till en aktiv fritid, framförallt för unga människor. Fritidsgårdarna är en oas där unga kan utvecklas och ha roligt i sällskap med kompetent personal. Gården kommer ha två delar, en med kulturella inslag som musik och dans, den andra mer öppen och flexibel med fokus på idrott. Fritidsgårdens ingång ligger vid Malmparken vilket ger möjlighet att utnyttja parkens goda ytor för olika aktiviteter. Utöver detta så kommer läxhjälp finnas på plats. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Hela Sverige ska fungera. Sverige är i grunden ett bra land att leva i, men utvecklingen går åt fel håll på flera sätt. När det gäller jobben, vården och tryggheten. Regeringen gör inte vad som krävs för att vända utvecklingen. I stället har årets budget till stor del använts för att lösa Socialdemokraternas parlamentariska problem – göra Centerpartiet och Vänsterpartiet nöjda.Kristdemokraternas prioriteringar är tydliga. Vi ser människorna bakom de dystra siffrorna. Patienten i vårdkön, den arbetslöse som söker försörjning och en arbetsgemenskap, familjer som upplever otrygghet i sina bostadsområden och behoven av att livet på landsbygden ska fungera. Därför fortsätter vi att ta steg mot ett statligt ansvar för sjukvården för att säkra en tillgänglig och jämlik vård. Vi skapar möjligheter för arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa och människor med nedsatt arbetsförmåga genom förstärkta nystartsjobb och lönebidragsanställningar. Vi stärker tryggheten med förslag om fler poliser, höjda polislöner och utbyggnad av rättsväsendets myndigheter.Nu är det dags att få upp reformtempot, möta samhällsproblemen och investera för framtiden. Vi är beredda att ta oss an uppgiften att vända utvecklingen. För patienterna i vårdkön, för brottsoffren och de arbetslösa. Hela Sverige ska och kan fungera. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läget i Sverige är akut. Det krävs mycket kraftiga insatser för att bekämpa och förebygga den kriminalitet som lamslår stora delar av Sverige och sätter ort efter ort i skräck. Insatserna måste vara långsiktiga, uthålliga och kombineras med kraftiga och effektiva förebyggande åtgärder.KD föreslår därför en miljardsatsning i vår skuggbudget, det presenterade vår rättspolitiske talesperson Andreas Carlson idag. Vår satsning handlar om ett kraftigt utbyggt rättsväsende och reformer för att stärka föräldraansvaret, skolans förebyggande roll och att främja goda förebilder genom mentorskapsprogram och satsningar på svensk idrott och civilsamhälle.Totalt satsar KD 23 miljarder på dessa områden. Kriminaliteten måste tas på allvar. Sverige behöver en ny regering. Läs mer om just de här förslagen i vårt PM kd.nu/etttryggaresverige ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier

[custom-facebook-feed]
  • Följ oss på sociala medier: