MED HJÄRTA FÖR SOLLENTUNA

  • Starka familjer
  • Ansvarsfull ekonomi
  • Värdig välfärd
  • Levande civilsamhälle
  • Kultur- och fritidsaktiviteter

Senaste nytt från KD Sollentuna

Senaste nytt från Facebook

Kristdemokraterna säger nej till höjd åldersgräns för EPA-traktorer. Nu i veckan ska Europaparlamentet rösta om ett förslag att höja åldersgränsen för EPA-traktorer från 15 till 16 år. Det är ett förslag som skulle försämra förutsättningarna för landsbygdens ungdomar. I Bryssel kommer vår europaparlamentariker David Lega, tillsammans med den kristdemokratiska partigruppen EPP, att rösta NEJ för att höja åldersgränsen. ”Att få köra EPA är viktigt, inte minst för många ungdomar på landsbygden som har långa avstånd och svårt att ta sig till gymnasiet, jobb, praktik och träningen” – David Lega, Europaparlamentariker. Den kristdemokratiska infrastrukturministern Andreas Carlson lyckades rädda EPA-traktorn i förhandlingar tidigare under mandatperioden. Då var det ett totalt förbud mot den svenska A-traktorn på bordet, det förhandlade vår regering bort. I första hand har vi räddat det svenska undantaget. Nu ska vi försvara våra egna bestämmelser om A-traktorn i europaparlamentet. ”Det svenska perspektivet måste ta mer plats i EU. Hela Sverige måste fungera. Därför måste vi försvara våra bestämmelser och värna den svenska landsbygden, även vara tydliga med vad vi inte tycker att EU ska bestämma över. Det är denna utgångspunkt som jag vill ta med mig till Bryssel och en av anledningarna till varför du borde rösta på Kristdemokraterna i EU-valet den 9:e juni” - Ella Kardemark, andranamn på Kristdemokraternas EU-valsedel och kommunalråd i Halmstad. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Gruppledare Thomas Nyman äntrar talarstolen för att debattera en motion. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Kommunfullmäktige är igång och @toweireblad levererar i talarstolen utifrån sin roll som 1’e vice ordförande i Mark-&exploateringsutskottet ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Ikväll har kd-sollentuna haft sitt årsmöte. Vi gästades av @kdkarlhenriksson som levererade som talare och mötesordförande.Ny ordförande i styrelsen är ingen mindre än @bohanssonsoll ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Idag har Kristdemokraterna fastställt listan till Europaparlamentsvalet. Alice Teodorescu Måwe och Ella Kardemark är våra toppkandidater. Alice har under ett decennium visat hur hon kan påverka och flytta debatten från symbolpolitik till det som verkligen spelar roll. Ella vet med sin kommunpolitiska bakgrund vad som bäst kan hanteras av lokala företrädare och vad som behöver lyftas till högre nivåer. I tider av krig och oro är det viktigt att det europeiska samarbetet fokuserar på rätt saker. Sverige behöver EU och EU behöver Sverige. Som vänner av EU ska vi framhålla unionens förtjänster samtidigt som vi slår vakt om att bevara EU-samarbetets legitimitet genom att säkerställa att EU har rätt fokus. Freden, säkerheten och klimatet är frågor som vi måste lösa tillsammans. Men det europeiska samarbetet ska inte hantera frågor som föräldraförsäkringen eller bestämma hur schemaläggningen av ambulanspersonal och hemtjänstpersonal ska gå till. Kristdemokraterna är redo för valrörelsen och valet till Europaparlamentet den 9 juni! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier

[custom-facebook-feed]
  • Följ oss på sociala medier:

Senaste nytt Kristdemokraterna Sverige