MED HJÄRTA FÖR SOLLENTUNA

  • Starka familjer
  • Ansvarsfull ekonomi
  • Värdig välfärd
  • Levande civilsamhälle
  • Kultur- och fritidsaktiviteter

Senaste nytt från KD Sollentuna

Senaste nytt från Facebook

Möt en av KD Sollentunas kandidater i valet till kommunfullmäktige den 11 september. Peter Kilander är ingenjör och partiavdelningen i Sollentunas ordförande. Han är 66 år och bor i TurebergMin vision för Sollentuna är att skatten ska vara så låg som möjligt och så hög som nödvändigt.Under kommande mandatperiod kommer jag arbeta för att:1. Flera äldreboenden i olika upplåtelseformer ska byggas så att äldre fritt kan välja anpassat boende.  2. Personer över 85 år ska garanteras plats på anpassat boende när personen själv bedömer att behov finns.3. Föreningslivet och de ideella organisationerna är viktiga och deras förutsättningar ska förbättras genom goda villkor vid hyra av kommunal mark, anläggning eller lokal.  Tack för din röst på Kristdemokraterna i valet 11 september. Var med och påverka kommunens inriktning de kommande fyra åren genom att bli medlem. Du gör det enklaste digitalt på kd.nu/blimedlem.#sollentuna #kd2022 #kdsollentuna #politik ... See MoreSee Less
View on Facebook
I SVT Novus undersökning ökar KD till 6,7 procentenheter. Fina siffror inför sommaren. Det är fullt rimligt; vi prioriterar vården, brottsligheten och frågor som ligger många väljare nära hjärtat då det blivit dyrt att vara svensk, som bränslepriser och energipriser.Gå med i KD!KD.nu/blimedlemLäs mer om undersökningen:KD.nu/svt220630 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Möt en av KDs fullmäktigekandidater i Sollentuna. Gunnar Lunnergård ärsakansvarig planarkitekt, 39 år och tvåbarnspappa. Familjen bor i Häggvik.Min vision är att Sollentuna ska växa med förnuft, där ny bebyggelse anpassas till platsen och skapar nya värden i form av trygghet, parker och service för dagen och kommande generationer. Under kommande mandatperiod kommer jag arbeta för att:1. En god bebyggd miljö i en mänsklig skala ska vara utgångspunkten vid utformning av nya bostadsområden. Villaområdenas karaktär och värden ska bevaras när Sollentuna växer. En arkitekturpolicy ska tas fram.2. Barnperspektivet ska bli en naturlig del av stadsbyggandets demokratiska process.3. Bevara och utveckla Sollentunas park- och naturområden där även Falkberget bör ingå.Tack för din röst på Kristdemokraterna i kommunvalet 11 september. Bli medlem enkelt på kd.nu/blimedlem #sollentuna #kd2022 #kdsollentuna ... See MoreSee Less
View on Facebook
Lär känna dina KD- kandidater i kommunfullmäktigevalet den 11 september.Först ut är Filippa Xanthos, 35 år, socionom som bor i Rotsunda. Hon står på plats 10 på KDs fullmäktigelista.Min vision är att Sollentuna ska vara en kommun där alla känner sig delaktiga.Under kommande mandatperiod kommer jag arbeta för att: 1. Myndigheter ska samverka utifrån barnets bästa och inte utifrån myndigheternas organisation. Barn och deras föräldrar som är i behov av hjälp ska få stöd i tid.2. Syskonförtur ska gälla i val till förskola och skola, inte minst för att underlätta familjers vardagsliv.3. Det ska finnas mötesplatser för äldre i samverkan med civilsamhället med en variation av aktiviteter för att motverka ofrivillig ensamhet. Tack för din röst på Kristdemokraterna i kommunvalet 11 september. Bli medlem enkelt på kd.nu/blimedlem #sollentuna #kd2022 #kdsollentuna ... See MoreSee Less
View on Facebook
Glad midsommar önskar vi er ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier

[custom-facebook-feed]
  • Följ oss på sociala medier:

Senaste nytt Kristdemokraterna Sverige