MED HJÄRTA FÖR SOLLENTUNA

  • Starka familjer
  • Ansvarsfull ekonomi
  • Värdig välfärd
  • Levande civilsamhälle
  • Kultur- och fritidsaktiviteter

Senaste nytt från KD Sollentuna

Senaste nytt från Facebook

I lördags höll gick den årliga stipendieceremonin på vårt vackra Edsbergs slott. Så mycket talang och goda krafter som finns i vår fina kommun. Vi fick även musik av elever från Kungliga musikhögskolan som har sin utbildning för kammarmusiker på Edsbergs slott. Även skönsång av en kvartett ur Sollentuna gosskör. ... See MoreSee Less
View on Facebook
VI VILL UTROTA DEN OFRIVILLIGA ENSAMHETENJulen är en tid för glädje och familj. Men det är också en tid när mångapersoner känner sig ensamma. Ofrivillig ensamhet är ett allvarligtproblem i Sverige som alla kan bidra till att lindra. Tveka inte att höra avdig till någon som du vet spenderar julen själv.Gemenskap är en viktig del av vårt samhälle. Utanförskap och ofrivilligensamhet är något som ska motverkas.I regeringen har Kristdemokraterna varit drivande för att skapa bättreförutsättningar för att bygga gemenskap i vårt samhälle. Detta gör vi föratt nå ut till dem som lider av ofrivillig ensamhet. Ofrivillig ensamhet ären viktig fråga för oss. Nedan är några av de åtgärder vi hittills vidtagitför att minska ensamheten i samhället:✔Nationell strategi för att motverka ofrivillig ensamhet✔Medel till kommuner för att genomföra hälsosamtal för äldre✔Förstärkning till idrottsrörelsens arbete med idrott för äldre✔Ökat statligt bidrag till civilsamhälletVI RUSTAR SVERIGESTARKT ... See MoreSee Less
View on Facebook
Nu har polisens uppdaterade lista över utsatta områden offentliggjorts. Vår kommundel Edsberg är nu borttagen från listan.Ett av kommunens största koncernövergripande mål är att inte ha några utsatta områden 2030. Detta är ett steg på vägen som visar att våra förebyggande och reaktiva åtgärder burit frukt. Men vi har fortfarande en lång väg att gå för att göra Edsberg mer tryggt och attraktivt.Kommunen har tillsammans med polisen, civilsamhället och fastighetsägarna krokat arm genom veckovisa lägesbildsmöten och gemensamma insatser. Samarbete har varit nyckelordet.Listan över insatser kan göras lång men särskild samverkan mellan socialtjänsten om unga i riskzon och förebyggande arbete har stått i fokus. Sociala fältteam och mobila fritidsledare har i kombination med strikt aktivitetsbaserad fritidsgård gett goda vägar att umgås. Resursteamet, som stöttar skolorna med särskilt stöd, däribland mot skolfrånvaro, har arbetat hårt i Edsberg. Socialkontorets avhopparverksamhet har gett stöd till den som vill lämna kriminell livsstil bakom sig.Men de reaktiva åtgärderna har också varit viktiga. Kommunens mobila ordningsvakter och trygghetskameror har uppskattats i området. Regelbundna trygghetsvandringar har genomförts. Dessutom har Sollentunahem installerat ljudlösningar för att minska trapphushäng. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Lyssna till kommunalrådet Thomas Nyman (KD) yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för kultur- och fritidsnämnden ... See MoreSee Less
View on Facebook
Socialminister Jakob Forssmed, vice partiledare för Kristdemokraterna var en mycket uppskattad gäst på en seniorträff i Kummelby kyrka arrangerad av seniorföreningen RPG. Sollentunabon Jakob Forssmed talade engagerat och varmt om gemenskapens betydelse för att vi ska må bra.Kommunalrådet Anna-Lena Johansson, L, talade om det förebyggande arbetet som Sollentuna kommun driver. Ett 60-tal personer deltog. RPG Sollentuna ordförande Kristina Malm Janson hälsade välkommen. #rpg #sollentuna #kummelbykyrka ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier

[custom-facebook-feed]
  • Följ oss på sociala medier:

Senaste nytt Kristdemokraterna Sverige