MED HJÄRTA FÖR SOLLENTUNA

  • Starka familjer
  • Ansvarsfull ekonomi
  • Värdig välfärd
  • Levande civilsamhälle
  • Kultur- och fritidsaktiviteter

Senaste nytt från KD Sollentuna

Senaste nytt från Facebook

I helgen deltog en stor delegation från KD Sollentuna på partidistriktsårsmötet för Stockholms län i Landstingshuset. Årsmötet valde en ny styrelse där bland annat Sollentunas kommunalråd, Thomas Nyman, ingår. Årsmötet behandlade också motioner för att utveckla och vässa partiets politik. Ombud från Sollentuna var många gånger uppe i talarstolen för att göra avdelningens röst hörd. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Det är ett beslut som Kristdemokraterna varit drivande bakom och som vi nu tack vare att vi sitter i regeringen fått igenom. Det ekonomiska läget har bidragit till att många hushåll fått kraftigt höjda utgifter, vilket påverkar speciellt barnfamiljer och ensamstående föräldrar med låga inkomster. Regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna kommit överens om att förlänga samt höja det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget för barnfamiljer. Förslaget innebär ett ekonomiskt stöd på upp till 2100 kronor per månad jämfört med nuvarande 1325 kronor, och är en del av regeringens vårändringsbudget för 2023. Höjningen gäller från 1 juli till 31 december.Omkring 135 000 hushåll tog emot bostadsbidrag i december 2022. 6 av 10 är ensamstående kvinnor. Bostadsbidraget är en inkomstprövad socialförsäkringsförmån som har såväl bostadspolitiska som familjepolitiska syften. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Idag bjöd skräddare Hanne in till firande av att han drivit sitt skrädderi 30 år på Malmvägen i Sollentuna.KDs kommunalråd Thomas Nyman var på plats att gratulera. Nyman uttryckte ett varmt tack för alla år Hanne kämpat på som småföretagare i kommunen. Hanne kom på 80-taket till Sverige. Efter en del turer fick han arbetstillstånd och har alltså under 30 år drivit sitt företag till glädje för många Sollentunabor. #sollentuna #KD ... See MoreSee Less
View on Facebook
Börjat dagen med skolkonsert i Häggviksskolans aula. Sollentuna kulturskola, Sollentuna Voices under ledning av Maria Stadell, blåssymfonikerna tillsammans med elever från kulturskola.En aula full av skolbarn från olika skolor sjunger med i sånger från Astrid Lindgrens många olika sagor.En energikick inför helgen kan jag lova ... See MoreSee Less
View on Facebook
Jag blir djupt bekymrad när företrädare för oppositionen piskar upp en stämning mot enskilda familjer och hushåll med uppenbar avsaknad av kunskap om hur elsystem och elstöd hänger ihop.Jag önskar att vi hade haft ett elsystem som alltid erbjuder billig el till alla där den behövs, när den behövs, utan effektbrist. Så är det inte idag. Energikris i Europa och ett eftersatt svenskt elsystem, med nedlagd kärnkraft har lett till höga elpriser och tidvis stora skillnader i elpriset mellan norra och södra Sverige. Denna situation har lett till stora kapacitetsavgifter från elkunderna – och det är dessa pengar vi i enlighet med EU:s regelverk nu betalar tillbaka till elkunderna. Det är alltså inte skattemedel eller bidrag. Många familjer, äldre och andra med små marginaler är beroende av att få dessa tusenlappar för att klara sina höga elkostnader. Visst, systemet är inte perfekt. Men oppositionens utpekning och skambeläggning av enskilda elstödsmottagare är djupt problematisk. En elstödsmottagare har fått en mycket stor summa. Sannolikt rör det sig om ett elnätsavtal som använts i någon form av näringsverksamhet, kanske en bonde. Det är bra att vi sekretessbelagde namn, adresser och uttagspunkter. Det ger skydd mot opåkallade påhopp på enskilda. Man kan bara föreställa sig vilka konsekvenser oppositionens drevande hade kunnat få för enskilda. Men sekretess ger också skydd mot att främmande makt kan få ut 4,3 miljoner människors adress, elförbrukning och anläggsnings-id i en enda fil. Och jag kan lugna den som tror att det saknas kontroll. Försäkringskassan bedriver ett aktivt arbete för att motverka och förebygga felaktiga utbetalningar och brott. Myndigheterna ska också säkerställa att ingen får elstöd två gånger för samma elförbrukning.Men ännu viktigare är att vi nu kan säga att vi är mitt uppe i att lägga om vår energipolitik. Vi ska få in mindre kapacitetsavgifter från elkunderna i framtiden och behovet av elstöd ska minska.Vi ska satsa på alla fossilfria energislag. Nu bygger vi elsystemet starkt igen. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier

[custom-facebook-feed]
  • Följ oss på sociala medier:

Senaste nytt Kristdemokraterna Sverige