• Ny simhall för alla Täbybor

  Kommunstyrelsen fattade igår beslut om upphandling av byggnation av ny simhall i Täby. Den gamla simhallen, Tibblebadet är uttjänt och underdimensionerad. Det ekonomiskt mest rimliga är att bygga en ny.

  Men vi har prioriterat bort de vattenrutschbanor som tidigare planerades för att hålla kostnaden nere och prioritera det som är viktigast. ”- Kristdemokraterna kommer aldrig prioritera vattenrutschbanor eller äventyrsbad framför välfärdens kärna. Nu får vi en ny simhall som vi ...

 • Vi kör över januariregeringen och fixar miljarder till det viktigaste – välfärden!

  För att kunna satsa på det som de allra flesta av oss tycker är det viktigaste för ett land har vi idag kört regeringen och januaripartierna i riksdagen. Idag har en majoritet i riksdagen gått samman för att ge Sveriges kommuner och regioner 7,5 miljarder extra till välfärden. Det motsvarar 11 000 undersköterskor i omsorgen och 3 000 sjuksköterskor i regionerna.

  Det här miljardtillskottet är en vinst för välfärden. Det är en vinst för Sveriges äldre, för vårdbiträden och sjuksköterskor...

 • Vi står upp för välfärdslöftet!

  Vi bröt dödläget i svensk politik, och gjorde det möjligt för oppositionens partier att ena sig bakom gemensamma krav för välfärden. Som ett resultat av det kommer riksdagen besluta imorgon om 7,5 miljarder extra till kommunerna och regionerna. Det kan räcka till 11 200 undersköterskor eller 8 600 lärare.

  Nödropen har hörts länge i hela Sverige. Regeringen har inte lyssnat. Tack vare oss får nu välfärdens kärna det tillskott som verksamheterna så väl behöver. Vi är det borgerliga välf...

 • Tvångsupplös alla månggiften i Sverige!

  Tvångsupplös alla månggiften i Sverige – svensk lag gäller lika för alla!

  Trots att månggifte är olagligt och straffbart har svenska myndigheter gjort undantag för månggiften som ingåtts i länder där det är tillåtet. Minns ni fallet i Nacka, där kommunen kände sig tvungen att köpa en lägenhet till en man med 3 fruar och 16 barn? Undantagen i lagstiftningen har möjliggjort situationer som den trots att månggifte och bigami är förbjudet i Sverige.

  De värderingar som ligger till g...

 • KD vill ha ny folkräkning

  skuggsamhälle

  I Sveriges skuggsamhälle beräknas det leva upp emot 50 000 människor som vi inte vet vilka de är. Det är lika många som bor i Trollhättan. Därför vill vi se en ny folkräkning i Sverige.

  Skuggsamhället utgör en stor grogrund för brottslighet. Dessutom riskerar redan väldigt utsatta människor utnyttjas och tvingas leva i misär. Det måste få ett slut.

  Trots att FN rekommenderar att varje land ska genomföra en folkräkning vart tionde år, är det nu trettio år sedan sådan gjordes i S...

 • Täby behöver fler gymnasieskolor!

  skola Täby

  KDs kommunalråd kräver tillsammans med sina allianskollegor möte med Skolinspektionen efter att ansökan om att starta ny gymnasieskola i Täby avslagits.

  ”- Vi har i våra remissvar pekat på de prognoser och brister på platser i Täby och länet som finns. Det är tydligt att man ignorerat detta. Jag frågar mig varför. Tar man inte det här på allvar? Är man emot friskolor? Eller har man fastnat i en byråkrati som tappat kontakt med verkligheten? Alldeles oavsett krävs det svar och bä...

 • Sverige behöver ett maktskifte!

  Socialdemokraterna får sitt lägsta stöd hittills i DN/Ipsos väljarbarometer. Det finns många förklaringar till detta, så många att de sammantaget förstås är skälet till deras opinionsras. Januariöverenskommelsen, vårdkrisen, den ohejdade kriminaliteten.

  Mot nuvarande styre står en tydlig opposition. Kristdemokraternas fokuserar på vård och trygghet. Vi ökar till 7 procentenheter i den här undersökningen. Nästan dubbelt så många som för fyra år sedan.

  https://www.facebook.com/Kri...

 • Välfärdsmiljarderna välkommet tillskott!

  KD, M och V säkrar nu en välfärdsmajoritet i riksdagen som gör att Sveriges kommuner och regioner får 7,5 miljarder extra till välfärden.

  – Det är mycket glädjande att KD i riksdagen tillsammans med M och V samt med stöd av SD fått till en majoritet för att stärka kommunernas ekonomi. En förlust för januaripartierna och en vinst för välfärden och kommunerna!

  – För Täby är tillskottet självklart välkommet och möjliggör att vi kan satsa ytterligare på kommunens kärnup...

 • Träffa oss i Täby C!

  Idag står vi i sedvanlig ordning i Täby C och pratar med våra kommuninvånare!

  Löfven har inte sett polisbristen, antalet skjutningar med dödlig utgång har mer än fördubblats de senaste åren och 2019 blev 2490 barn (!) rånade i Sverige. Fram till september 2019 hade vi ett All time high på vårdköerna. Om vårdköerna börjar minska nu så beror det på att man återinfört den kristdemokratiska kömiljarden så att regionerna återigen börjat fokusera på köproblematiken.

  ...
 • Täby har fått en ny skola för funktionsnedsatta!

  Idag invigdes nyrenoverade lokaler för Ängsholmskolan Täby grund- och gymnasiesärskola. En fantastisk verksamhet som verkligen lever upp till att möta varje enskild individ utifrån sina unika förutsättningar.

  ”- Som ordförande i Gymnasie- och näringslivsnämnden är jag stolt över att vi har en så fin verksamhet i Täby som kan möta behov hos unga Täbybor med olika funktionsvariationer”, säger Tobias Karlström (KD)

  Här samverkar skolan även med kulturverksamheten på et...