• Val 2006

  Ett Värnamo där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Värnamo - En kommun för barn. Värnamo - En kommun för seniorer. Värnamo - En kommun för företagare. JA! både trygghet och valfrihet. Kristdemokraterna.

  [Om vi får bestämma] | [Våra valsedlar] | [Landstingsvalet] | [Riksdagsvalet] | [Valstugan] | [Våra annonser]

  JA! Både trygghet och valfrihet

  Dina kandidater till Värnamo kommunfullmäktige: Stig Claesson, Leif Bäckrud, Margareta Lindahl, Camilla Rinaldo Miller och Christer Fjordevik. (Foto: Fotograf Frida)

  Dina kandidater till Värnamo kommunfullmäktige: Stig Claesson, Leif Bäckrud, Margareta Lindahl, Camilla Rinaldo Miller och Christer Fjordevik. (Foto: Fotograf Frida)

  Ett Värnamo där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter

  Valmanifest: GARANTIBEVIS till Dig som väljare inför valet 2006. KristdemokraternaKristdemokraterna vill skapa ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. För att det ska bli möjligt behövs en etikens och människovärdets renässans. … Tillsammans med andra vill Kristdemokraterna vara med och skapa ett samhälle där var och en får utvecklas utifrån sina förutsättningar, och där vi tar vara på varandra– ett samhälle där trygghet och frihet förenas.

  (Ur Kristdemokraternas valplattform 2006)

  Valmanifest (2006-07-29):
  [GARANTIBEVIS till Dig som väljare inför valet 2006]

  Så här vill vi förverkliga det i Värnamo

  JA! både trygghet och valfrihet. Kristdemokraterna


  Allians för Värnamo. www.varnamo.se


  Våra valsedlar i kommunfullmäktigevalet

  Värnamo centralort

  VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

  Kristdemokraterna

  Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.

  en ruta  1 Christer Fjordevik, Kommunalråd, Värnamo
  en ruta  2 Margareta Lindahl, Distriktsköterska, Värnamo
  en ruta  3 Gunnar Crona, Skolchef, Värnamo
  en ruta  4 Kerstin Sneath, Ekonom, Värnamo
  en ruta  5 Arnold Carlzon, Lärare, Värnamo
  en ruta  6 Ibrahim Candemir, Lönesupport, Värnamo
  en ruta  7 Håkan Johansson, Gymnasielärare, Värnamo
  en ruta  8 Xhilda Bushati, Kemist, Värnamo
  en ruta  9 Helen Gustavsson, Sjuksköterska, Värnamo
  en ruta 10 Peter Johnson, Begravningsentreprenör, Värnamo
  en ruta 11 Sanja Mikulic, Värnamo
  en ruta 12 Jonatan Egerbo, Ungdomsledare, Värnamo
  en ruta 13 Samira Hansen, Fritidsledare, Värnamo
  en ruta 14 Robert Tedenby, Behandlingsassistent, Värnamo
  en ruta 15 Mirjana Danjski, Metallarbetare, Värnamo
  en ruta 16 Patrik Ekvall, Företagare, Värnamo
  en ruta 17 Gunnel Youngström, Säljare, Värnamo
  en ruta 18 Alf Svensson, Säljare, Värnamo
  en ruta 19 Eva-Karin Westman, Värnamo
  en ruta 20 Donald Crona, Kronofogde, Värnamo
  en ruta 21 Evanjeline Eriksson, Studerande, Värnamo
  en ruta 22 Anders Magnusson, Skötare, Värnamo
  en ruta 23 Kerstin Tågerud, Sjuksköterska, Värnamo
  en ruta 24 Herrmy Nenkert Pettersson, Senior, Värnamo
  en ruta 25 Cenni Frick, Senior, Värnamo
  en ruta 26 Anita Mårtensson, Utbildningskonsulent, Värnamo
  en ruta 27 Lars-Evert Jonsson, Pastor, Värnamo

  Värnamo centralort

  0068-01856

  Värnamo övriga orter

  Väster

  VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
  Kristdemokraterna

  Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
  en ruta  1 Stig Claesson, Företagare, Värnamo
  en ruta  2 Camilla Rinaldo-Miller, Frisör, Bredaryd
  en ruta  3 Per-Gunnar Dahlgren, Pastor, Forsheda
  en ruta  4 Camilla Lundberg, Forsheda
  en ruta  5 Kjell Ericsson, Bilskrotare, Kärda
  en ruta  6 Hanna Ericsson, Musiklärare, Kärda
  en ruta  7 Per-Åke Eriksson, Ingenjör, Värnamo
  en ruta  8 Kerstin Karlsson, Vårdarinna, Hånger
  en ruta  9 Bertil Isaksson, Banktjänsteman, Bredaryd
  en ruta 10 Runa Björkering, Senior, Lanna
  en ruta 11 Ingemar Jennersjö, Musiklärare, Kärda
  en ruta 12 Bengt Sandolf, Banktjänsteman, Bredaryd
  en ruta 13 John-Erik Johansson, Senior, Kärda

  Värnamo Väster

  0068-01948

  Öster

  VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

  Kristdemokraterna

  Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
  en ruta  1 Leif Bäckrud, Konstruktör, Rydaholm
  en ruta  2 Lena Freij, Kokerska, Bor
  en ruta  3 Lars-Åke Egerbo, Pastor, Värnamo
  en ruta  4 Margareta Svensson, Lärare, Bor
  en ruta  5 Bo Bengtsson, Lantbrukare, Tånnö
  en ruta  6 Susanne Karlsson, Industriarbetare, Horda
  en ruta  7 Monica Johnsson, Sjuksköterska, Rydaholm
  en ruta  8 Jörgen Andreasson, Musiklärare, Bor
  en ruta  9 Ann-Britt Karlsson, Undersköterska, Horda
  en ruta 10 Ingvar Sandolf, Rydaholm
  en ruta 11 Birgitta Nyberg, Barnmorska, Rydaholm
  en ruta 12 Kjell Johansson, Fastighetsskötare, Tånnö
  en ruta 13 Frida Colvås, Skaftarp, Bor
  en ruta 14 Bertil Pettersson, Senior, Horda
  en ruta 15 Lars-Uno Lindevärn, Lantbrukare, Nederby
  en ruta 16 Leif Andersson, Kyrkoherde, Värnamo

  Värnamo öster

  0068-01931

  Övriga val

  Val till Landstingsfullmäktige

  1. Arnold Carlzon Lärare, 53 år, Värnamo (Foto: Fotograf Frida)

  1. Arnold Carlzon Lärare, 53 år, Värnamo (Foto: Fotograf Frida)

  3. Torbjörn Eriksson Läkare, 34 år, Värnamo (Foto: Fotograf Frida)

  3. Torbjörn Eriksson Läkare, 34 år, Värnamo (Foto: Fotograf Frida)

  • JA! en vård där varje patient bemöts utifrån sina individuella behov.
  • JA! mer flexibla öppettider i sjukvården.
  • JA! utveckla samarbetet mellan landsting och kommuner, utifrån patientens behov.
  • JA! skapa nya vårdplatser inom psykiatrin.
  • JA! familjecentraler i alla GGVV-kommunerna nästa år.

  Läs vårt valmanifest i landstingsvalet:
  [Ett landsting där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter]

  Val till Riksdagen

  JO! Äldre har rätt till trygg vård och omsorg. Maria Larsson. KristdemokraternaMaria Larsson från Gnosjö är förste vice partiledare och riksdagsledamot från Jönköpings län. Här är hennes tre viktigaste frågor inför valet:

  • Tid för barnen
  • Trygghet för våra äldre
  • Gnosjöanda i hela Sverige

  Valstugan

  Kristdemokraternas valstuga i Värnamo 2006. (Foto: Håkan Johansson)

  Kristdemokraternas valstuga i Värnamo 2006. (Foto: Håkan Johansson)

  Kristdemokraternas banderoll över Storgatan i Värnamo. JA! Både trygghet och valfrihet! Kristdemokraterna. www.varnamo.kristdemokraterna.se

  Kristdemokraternas banderoll över Storgatan i Värnamo. (Foto: Håkan Johansson)

  Allians för Värnamo

  Våra annonser