• Val 2022

  Val 2022 – varmt välkommen till vår valhusvagn på Centralplan i Värnamo:

  • Vardagar klockan 16-18
  • Lördag klockan 10-14

  Hela kommunen ska fungera

  Tillsammans med övriga partier i Allians för Värnamo kommun (C, M, KD, L) samarbetar vi för ett ansvarsfullt ledarskap och en trygg ekonomi.
  Det är så vi får saker på plats!
  Val 2022 – Kristdemokraterna Värnamo i val till:
  Värnamo Kommunfullmäktige | Jönköpings läns Regionfullmäktige | Sveriges Riksdag

  Val till Värnamo Kommunfullmäktige

  [Våra valdokument] | [Våra valsedlar] | [Vi håller vad vi lovar] | [Våra svar] | [Våra annonser] | [Detta har vi gjort]

  Våra valdokument

  Valmanifest – Hela kommunen ska fungera

  Valmanifest 2022 - Hela kommunen ska fungera

  Valmanifest 2022 – Hela kommunen ska fungera

  Valmanifestet innehåller våra viktigaste valfrågor. Det delas ut till alla hushåll tillsammans med våra valsedlar. Här kan du läsa det:
  [Kommunfolder]

  Så här ser kuvertet med valmanifest, inbjudan till väljarmöte och valsedlar ut. Missa inte det.

  Kuvertet med valmanifest, inbjudan till väljarmöte och valsedlar.

  Kuvertet med valmanifest, inbjudan till väljarmöte och valsedlar.

  Läs om vårt valmanifest:
  []

  Valprogram – Med 🤍 för Värnamo

  Med hjärta för Värnamo - Kristdemokraternas valprogram 2022

  Med hjärta för Värnamo – Kristdemokraternas valprogram 2022

  Valprogrammet är en heltäckande beskrivning av den politik vi tänker föra efter valet. Det ligger till grund för valmanifestet som delas ut till alla väljare i augusti. Vi tror att valprogrammet främst kommer att användas av våra egna politiker, intresserade väljare, journalister, lärare och elever med flera. Valprogrammet utgör vårt kommunpolitiska handlingsparogram för Värnamo kommun under mandatperioden 2022-2026.

  Vårt valprogram Med 🤍 för Värnamo:
  [Valprogram_2022]

  Läs om när vi presenterade valprogrammet:
  [Med hjärta för Värnamo]

  Valtidning

  Valtidningen

  Valtidningen

  Tidningen delas ut till många hushåll. Här kan du läsa värnamosidan:
  [Värnamo3]

  Val 2022 – våra valsedlar

  [Valsedel 1] | [Valsedel 2]

  Den ena valsedeln

  Den andra valsedeln

  Kandidatfilmer

  Vi håller vad vi lovar

  Tillsammans i Alliansen

  Tillsammans med övriga partier i Allians för Värnamo kommun (C, M, KD, L) samarbetar vi för ett ansvarsfullt ledarskap och en trygg ekonomi.
  Det är så vi får saker på plats!

  Våra viktigaste punkter i valmanifestet 2018

  Klart På gång Inte genomfört
  En elevhälsogaranti – varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag.    
  ”Äldre direkt” – en tjänst i kontaktcentret dit äldre kan vända sig för att få vägledning och hjälp.  
  Att minska storleken på grupperna i förskolan – för barnens bästa!  
  Att upptäcka barn i behov av stöd tidigt – förskola, skola, BUP och socialtjänst ska samarbeta.
  Att plastbanta kommunen – fasa ut fossilbaserade plastprodukter.   
  Garanterad barnomsorgsplats inom tre månader.  
  En cykelstrategi – utveckla cykelstråken i hela kommunen.  
  Mer närodlat i kommunens måltidsservice.    
  Att utveckla kransorterna.    
  Grönt samhällsbyggande.    
  Ett fortsatt varmt näringslivsklimat.  

  Våra svar

  SVT:s Valkompassen för Värnamo kommun

  []

  Naturskyddsföreningen

  []

  Våra annonser

  Valaffischerna

  "<yoastmark

  LED-tavleannonserna

  Detta har vi gjort

  För att se vad vi gör i nämnder och styrelser kan du följa oss i våra sociala medier:

  Här är några av de initiativ som kristdemokrater har tagit i nämnder och styrelser under mandatperioden:

  Äldre direkt

  Äldre direkt

  P-skiva i Värnamo

  P-skiva i Värnamo

  Solidaritet med Ukrainas folk

  Solidaritet med Ukrainas folk

  Barnvänligt, äldrevänligt och företagarvänligt

  Barnvänligt, äldrevänligt och företagarvänligt

  Ny viadukt

  Ny viadukt

  Vildsvin på matsedeln

  Vildsvin på matsedeln

  Först med bredband till alla.

  Först med bredband till alla.

  Val till Jönköpings läns Regionfullmäktige

  [Våra valdokument] | [Vår valsedel]

  Läs mer på partidistriktets webbplats:
  []

  Våra valdokument

  Regionalt valprogram 2022

  []

  Vår valsedel

  [Alla våra regionvalsedlar]

  Val till Sveriges Riksdag

  [Våra valdokument] | [Vår valsedel]

  Läs mer på Kristdemokraternas webbplats:
  [Kristdemokraterna i Jönköpings län]

  Våra valdokument

  Valmanifest 2022

  []

  Våra valfilmer

  Vår valsedel