• Om oss

    Kristdemokraternas lokalavdelning i Värnamo kommun

    Lokalavdelningen i Värnamo kommun är en av Kristdemokraternas äldsta. Den startade redan samma år som partiet, dåvarande KDS, bildades – 1964.

    Kristdemokraterna i Värnamo kommunfullmäktige

    Kommunfullmäktige är det högsta beslutande politiska organet i Värnamo kommun. Kristdemokraterna har varit representerade där sedan 1967 då dåvarande KDS fick tre platser.

    Under innevarande mandatperiod (2015-2018) har kristdemokraterna sex mandat i Värnamo kommunfullmäktige (10,67 % av antalet giltiga röster i valet 2014), Kommunfullmäktiges ordförande och ordförandeskapet i Omsorgsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Värnamo energi AB. Tillsammans med Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna bildar Kristdemokraterna Allians för Värnamo. Alliansen, i valteknisk samverkan med Miljöpartiet, utgör majoritet i Värnamo Kommunfullmäktige.