• Om oss

  Om oss i Kristdemokraterna Värnamo

  Kristdemokraternas lokalavdelning i Värnamo kommun

  Lokalavdelningen i Värnamo kommun är en av Kristdemokraternas äldsta. Den startade redan samma år som partiet, dåvarande KDS, bildades – 1964.

  Kristdemokraterna i Värnamo kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige är det högsta beslutande politiska organet i Värnamo kommun. Kristdemokraterna har varit representerade där sedan 1967 då dåvarande KDS fick tre platser.

  Under innevarande mandatperiod (2019-2022) har Kristdemokraterna fem mandat i Värnamo kommunfullmäktige (10,67 % av antalet giltiga röster i valet 2014), Kommunfullmäktiges ordförande och ordförandeskapet i Medborgarnämnden och Värnamo energi AB. Tillsammans med Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna bildar Kristdemokraterna Allians för Värnamo kommun. Alliansen utgör minoritet i Värnamo Kommunfullmäktige, men har majoritet i nämnder och styrelser.