• Kristdemokrati – vår ideologi och politik

  Kristdemokratins rötter

  Efter 1900-talets brutala krig var Europa och människovärdet förtrampat under totalitära diktaturers stövlar. De gamla ideologierna (liberalismen, konservatismen och socialismen) med sina rötter i materialismen hade visat sin oförmåga att forma mänskliga samhällen. Människor längtade efter demokrati, frihet och mänsklig värdighet och misstron mot utopistiska ideologier var hög. Behovet av en realistisk politik som bygger på fasta värden var uppenbart.

  Där låg grogrunden för den tredje vägen, varken höger eller vänster, i europeisk politik – kristdemokratin.

  Kristdemokratin hämtar sina idéer ifrån en tankeriktning som kan betraktas som materialismens motsats – personalismen. Denna har sina rötter i den kristna kyrkans tvåtusenåriga tänkande om hur människor bör förhålla sig till varandra för att forma det goda samhället – strävan efter det gemensamma bästa.

  Personalismen utgår ifrån vad det är att vara människa och vad människor behöver. Typiskt för personalismen är betonandet av det absoluta och okränkbara människovärdet, ofullkomlighetstanken, behovet av små gemenskaper, solidaritet, förvaltarskapstanken och samhällsgemenskapen.

  Personalism

  Personalismen är ett alternativ till såväl individualism som kollektivism. Typiskt för personalismen är betonandet av:

  • människovärdet – människans värde är okränkbart, unikt och lika för alla.
  • ofullkomlighetstanken – ingen människa är fullkomlig, vi behöver varandra.
  • behovet av små gemenskaper – det är i de små gemenskaperna (exempelvis familjen) vi utvecklas som personer.
  • solidaritet – broderskap i praktisk handling, både lokalt och globalt.
  • förvaltarskapstanken – vi ska förvalta, inte förbruka, miljö, ekonomi och andra tillgångar.
  • samhällsgemenskap – samhället är en gemenskap som består av både större och mindre gemenskaper.

  Om solidaritet är kristdemokratins innehåll så är subsidiaritet dess politiska form. Det är principen för hur makt ska fördelas mellan över- och underordnade gemenskaper: beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå!

  Subsidiaritet

  Subsidiaritetsprincipen handlar om maktfördelning och överordnade gemenskapers inblandning i, och stöd till, underordnade gemenskaper. Den betonar:

  • de små gemenskapernas suveränitet.
  • att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå.
  • att den högre nivån ska stödja den lägre i dess strävan att hantera sina angelägenheter på bästa möjliga sätt.

  Dessa nygamla idéer vann gehör hos allt fler och ledde till att tidigare ganska små kristdemokratiska partier (de första bildades redan i slutet av 1800-talet) blev statsbärande regeringspartier runt om i Europa och fick ansvaret för återuppbyggnaden av kontinenten efter andra världskriget. Mot slutet av 1950-talet hade folkrörelsen äntligen börjat slå rot också i Sverige.

  Kristdemokratins rötter i Sverige

  Året var 1964. Sveriges största folkrörelse någonsin hade precis lyckats samla in över två miljoner namn för att bevara kristendomsämnets ställning i skolan. Många insåg att det fanns underlag för ett parti som söker sina ideologiska rötter i den kristna traditionen och sätter människovärdet före pengavärdet också i Sverige och den 20 mars bildades KDS – Kristen Demokratisk Samling.

  Läs mer om Kristdemokraternas historia i Sverige här.
  Historia

  Kristdemokratins rötter i Värnamo

  Även i Värnamo fanns det människor som längtade efter ett nytt parti byggt på kristna värderingar. Många kände sig inte längre hemma i sina gamla partier. Bara ett par veckor efter partiets bildande i Stockholm, grundades en lokalavdelning i Värnamo, vilken därmed torde vara en av landets äldsta lokalavdelningar.

  Sedan dess har Kristdemokraterna haft en självklar plats i värnamopolitikens centrum. Genom åren har partiet lagt en mängd politiska förslag med människovärdet i fokus och rötterna i kristdemokratisk ideologi, till exempel Brogården, vänort i u-land, gästhemmet Svalan, ungdomsmottagning, bygg vindkraft, anhörigkonsult, flexibilitet och mångfald i barnomsorgen, ökat ungdomsinflytande, tjänstegarantier, trygghetsboenden och att ge nyblivna svenska medborgare en present i samband med nationaldagsfirandet.

  Läs mer om kristdemokraternas historia i Värnamo här:
  40 år för människovärdet – Kristdemokraterna i värnamopolitikens centrum

  Sammanfattning

  Det goda samhället kan man bara bygga om man börjar från rätt håll. Därför sätter Kristdemokraterna barns och ungas uppväxtvillkor först. Vi är familjens röst! För att kunna åstadkomma det arbetar vi för ett tryggare och friare Sverige med en social och ekologisk marknadsekonomi som grund.

  Hur förverkligar vi det i Värnamo?

  Läs vårt kommunpolitiska program 2019-2022:
  [Välfärdslöftet för Värnamo kommun]

  Läs om vad Kristdemokraterna gör i Värnamo:
  [Nyheter]


  Läs mer

  Enkel sammanfattning av kristdemokratisk ideologi:
  [Ideologi]

  Enkel sammanfattning av kristdemokratisk politik:
  [Politik]

  Kristdemokraternas principprogram:
  [Principprogram]

  Kristdemokraternas aktuella rapporter och dokument:
  [Rapporter och dokument]

  Civitas – Kristdemokratiskt idéinstitut:
  [Civitas]