• Val 2002

  Ge oss makt att skapa ett ännu bättre Värnamo med trygghet och valfrihet

  Kristdemokrater på väg in i Värnamo kommunfullmäktige (Foto: Fotograf Mäster Olof, Värnamo)

  Kristdemokrater på väg in i Värnamo kommunfullmäktige (Foto: Fotograf Mäster Olof, Värnamo)

  [Valsedel Värnamo] | [Valsedel Väster] | [Valsedel Öster]
  En politik med hjärta och förnuft, Kristdemokraterna

  Tid för människan

  Christer for Mayor!

  Christer Fjordevik - Kristdemokraternas kommunalrådskandidat 2002. (Foto: Fotograf Mäster Olof, Värnamo)

  Christer Fjordevik – Kristdemokraternas kommunalrådskandidat 2002. (Foto: Fotograf Mäster Olof, Värnamo)

  Christer Fjordevik är Krist­demo­kraternas kommunalråds­kandidat i valet till Värnamo kommunfullmäk­tige år 2002. Det finns många goda skäl att rösta på Krist­demo­kraterna och Christer – särskilt i år när det po­litiska land­skapet i vår kommun förändras så mycket. Christer Fjordevik är en garant för kontinuitet och fortsättning på det goda samarbete som hittills enbart har gynnat Värnamos positiva utveckling.Här är några av våra viktigaste skäl:

  • Christer har erfarenheten!
  • Christer kan leda stora organisationer!
  • Christer har en vision för Värnamo!
  • Christer har infört FN:s barnkonvention i Värnamo kommun!
  • Christer driver kvalitet och mångfald i skola och barnomsorg!

  Läs Christer Fjordeviks vision om mer tid för människan:
  [Tid för människan]

  Våra valdokument

  Tid för människan

  Valmanifestet beskriver hur ett kristdemokratiskt Värnamo skulle kunna se ut.
  [Läs vårt valmanifest]

  Ge oss makt att skapa ett ännu bättre Värnamo med trygghet och valfrihet

  Valplattformen (vår första någonsin) beskriver mer i detalj hur vi vill utveckla Värnamo under den kommande manatperioden.
  [Läs vår valplattform]

  Annat från valrörelsen

  [Vår valrörelse]
  [Våra valaffischer]
  [Våra Riksdagskandidataffischer]

  Besök vår valstuga på Flanaden

  Kristdemokraternas valstuga i Värnamo 2002. (Foto: Håkan Johansson)

  Kristdemokraternas valstuga i Värnamo 2002. (Foto: Håkan Johansson)


  Vi samarbetar för Värnamos positiva utveckling. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna.


  Våra valsedlar

  Värnamo centralort

  VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
  Kristdemokraterna

  Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
  en ruta   1 Christer Fjordevik, Präst, Värnamo
  en ruta   2 Margareta Lindahl, Distriktssköterska/Fil mag, Värnamo
  en ruta   3 Gunnar Crona, Rektor, Värnamo
  en ruta   4 Kerstin Sneath, Kontorist, Värnamo
  en ruta   5 Ibrahim Candemir, Löneadministratör, Värnamo
  en ruta   6 Håkan Johansson, Folkhögskollärare, Värnamo
  en ruta   7 Xhilda Bushati, Kemist, Värnamo
  en ruta   8 Lars-Åke Egerbo, Pastor, Värnamo
  en ruta   9 Britt-Louise Roberthsson, Behandlingsassistent, Värnamo
  en ruta 10 Nicola Pjetri, Studerande, Värnamo
  en ruta 11 Iréne Forsell, Sjuksköterska, Värnamo
  en ruta 12 Per-Åke Eriksson, Ingenjör, Värnamo
  en ruta 13 Ulla Winton, Barnmorska, Värnamo
  en ruta 14 Peter Johnson, Begravningsentreprenör, Värnamo
  en ruta 15 Patrik Ekwall, Företagare, Värnamo
  en ruta 16 Kerstin Tågerud, Sjuksköterska, Värnamo
  en ruta 17 Cenni Frick, Byggnadstekniker, Värnamo
  en ruta 18 Marita Bogren, Systemvetare, Värnamo
  en ruta 19 Robert Tedenby, Behandlingsassistent, Värnamo
  en ruta 20 Karin Rylander, Sjuksköterska, Värnamo
  en ruta 21 Anders Magnusson, Skötare, Värnamo
  en ruta 22 Donald Crona, Kronofogde, Värnamo
  en ruta 23 Lennart Swerlander, Ekonom, Värnamo
  en ruta 24 Hans Bengtsson, Arbetsförmedlare, Värnamo
  en ruta 25 Alf Svensson, Säljare, Värnamo
  en ruta 26 Lennart Nilsson, Pastor, Värnamo
  Värnamo kommun
  0068-03165

  Kerstin Sneath, Xhilda Bushati, Ibrahim Candemir,Gunnar Crona, Christer Fjordevik, Håkan Johansson,Margareta Lindahl. (Foto: Fotograf Mäster Olof, Värnamo)

  Kerstin Sneath, Xhilda Bushati, Ibrahim Candemir,Gunnar Crona, Christer Fjordevik, Håkan Johansson,Margareta Lindahl. (Foto: Fotograf Mäster Olof, Värnamo)

  Värnamo övriga orter

  Väster

  VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
  Kristdemokraterna
  Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
  en ruta   1 Anita Mårtensson, Projektledare, Kärda
  en ruta   2 Stig Claesson, Verkställande direktör, Bredaryd
  en ruta   3 Per-Gunnar Dahlgren, Studiehandledare, Forsheda
  en ruta   4 Ingrid Ekström, Diakon, Bredaryd
  en ruta   5 Kjell Ericsson, Bilskrotare, Kärda
  en ruta   6 Camilla Lundberg, Barnskötare, Forsheda
  en ruta   7 Bertil Isaksson, Bankman, Bredaryd
  en ruta   8 Hanna Ericsson, Skolvärdinna, Kärda
  en ruta   9 Göran Gustafsson, Sjukhuspastor/Sjuksköterska, Åminne
  en ruta 10 Carina Persson, Hånger
  en ruta 11 David Johansson, Pensionär, Lanna
  en ruta 12 Kerstin Karlsson, Vårdarinna, Hånger
  en ruta 13 John-Erik Johansson, Pensionär, Kärda
  en ruta 14 Runa Björkering, Lanna
  en ruta 15 Kjell Andersson, Kundmottagare, Bredaryd
  en ruta 16 Bengt Sandolf, Banktjänsteman, Bredaryd
  Värnamo kommun
  0068-03167

  Per-Gunnar Dahlgren, Anita Mårtensson, Stig Claesson. (Foto: Fotograf Mäster Olof, Värnamo)

  Per-Gunnar Dahlgren, Anita Mårtensson, Stig Claesson. (Foto: Fotograf Mäster Olof, Värnamo)

  Öster

  VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
  Kristdemokraterna
  Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
  en ruta   1 Leif Bäckrud, Konstruktör, Rydaholm
  en ruta   2 Frida Colvås, Produktionsledare, Skaftarp
  en ruta   3 Arnold Carlzon, Lärare, Rydaholm
  en ruta   4 Lena Freij, Kokerska, Bor
  en ruta   5 Samuel Sunesson, Studerande, Rydaholm
  en ruta   6 Birgitta Nyberg, Barnmorska, Kolvarp
  en ruta   7 Jörgen Andreasson, Lärare, Bor
  en ruta   8 Susanne Karlsson, Industriarbetare, Horda
  en ruta   9 Hans Lundstedt, Konditor, Rydaholm
  en ruta 10 Marianne Blomqvist, Undersköterska, Tånnö
  en ruta 11 Sören Sandberg, Sågverksarbetare, Nydala
  en ruta 12 Tobias Elmqvist, Studerande, Kolvarp
  en ruta 13 Lars-Uno Lindevärn, Lantbrukare, Nederby
  en ruta 14 Inger Sandberg, Hemtjänstarbetare, Nydala
  en ruta 15 Bertil Pettersson, Pensionerad Flygplatsbrandchef, Horda
  en ruta 16 Bo Bengtsson, Lantbrukare, Tånnö
  en ruta 17 Ann-Britt Karlsson, Undersköterska, Horda
  en ruta 18 Jan Wahlström, Pastor, Rydaholm
  en ruta 19 Kjell Johansson, Fastighetsskötare, Tånnö
  en ruta 20 Ingvar Sandolf, Rydaholm
  en ruta 21 Leif Andersson, Kyrkoherde, Värnamo
  Värnamo kommun
  0068-02872

  Arnold Carlzon, Frida Colvås, Leif Bäckrud. (Foto: Fotograf Mäster Olof, Värnamo)

  Arnold Carlzon, Frida Colvås, Leif Bäckrud. (Foto: Fotograf Mäster Olof, Värnamo)


  Våra annonser

  Samarbetspartierna

  Samarbete skapar tillväxt

  Samarbete skapar tillväxt

  [Se annonsen i större format]

  Fortsatt samarbete

  Fortsatt samarbete

  [Se annonsen i större format]