• Val 1998

  Valmanifest 1998:

  Alltför ofta blir bilden av vårt samhälle för negativ. Den stämmer då inte med verkligheten!

  Värnamo är en bra kommun att leva i!

  Vi har

  • nära till gröna skogar och glittrande sjöar.
  • ett framgångsrikt och utvecklingsbart näringsliv.
  • en bra äldre- och barnomsorg och skola.
  • en stabil kommunal ekonomi.

  Vi kristdemokrater har varit med och tagit ansvar för kommunens utveckling!

  Barn- och utbildningsnämnden och Värnamo Energi har varit våra särskilda ansvarsområden. Där har vi varit med och byggt nya skollokaler i Värnamo, Rydaholm, Bredaryd, Bor och Hånger, samt rustat upp ytterligare ett antal. Vi har också varit med och förenat kommunens olika delar med en ”digital motorväg”. Vårdavdelningen Svalan, för vård i livets slutskede, är ytterligare en kristdemokratisk idé som har blivit verklighet under mandatperioden.

  Vi vill fortsätta att arbeta för en social och ekologisk samhällsgemenskap, där trygghet, människovärde och ansvarsfullt förvaltarskap visar vägen in i framtiden. Vårt program behövs, nu mer än någonsin – och framför allt framöver. Det är vi övertygade om!

  I Värnamo kommun vill kristdemokraterna – med stöd av Din röst – i första hand arbeta för

  att våra barn och ungdomar garanteras en kvalitetssäkrad barnomsorg och skola.
  – Vi vill bland annat fortsätta kämpa för ett kommunalt vårdnadsbidrag.
  – Vi vill även satsa på F-9-skola och fritidsgård i Rydaholm.
  att skolan ger livskunskap i en trygg och harmonisk miljö.
  – Vi vill bland annat förstärka skolhälsovården.
  – Vi vill även öka integrationen mellan nya och gamla svenskar.
  att våra gamla garanteras en värdig vård.
  – Vi vill bland annat inrätta ett dagcenter för demenssjuka.
  att miljöcertifiera Värnamo kommun.
  – Vi vill bland annat bygga ut fjärrvärmenätet och planera för en ekoby.
  att Värnamo stad utvecklas som handels- och kulturcentrum.
  – Vi vill bland annat utveckla parkmiljön längs Lagan och rusta upp kyrktorget och Vråens centrum. Ett vattenspel skulle pryda sin plats.
  – Vi vill även bygga nya bostäder i Bredaryd.

  Våra kandidater

  Kristdemokraternas toppkandidater i kommunfullmäktigevalet den 20 september 1998. (Foto: Fotograf Mäster Olof)

  Kristdemokraternas toppkandidater i kommunfullmäktigevalet den 20 september 1998. (Foto: Fotograf Mäster Olof)

  Stående

  Christer Fjordevik, Bengt Sandolf, Britt Eriksson, Gunnar Crona, Gunnel Youngström, Leif Bäckrud, Ibrahim Candemir.

  Sittande

  Ann-Britt Deiver, Herrmy Nenkert, Berit Höglund.