• Val 2010

  Ett mänskligare Värnamo. Kristdemokraterna - ett mänskligare Sverige

  [Om vi får bestämma] | [Våra valsedlar] | [Valstugan] | [Våra annonser]

  Mer frihet och trygghet för Värnamo

  Dina kandidater till Värnamo kommunfullmäktige: Camilla Rinaldo, Bredaryd, Christer Fjordevik, Värnamo, Birgitta Johansson, Värnamo, Leif Bäckrud, Rydaholm och Lena Freij, Bor. (Foto: Frida Fotograf)

  Dina kandidater till Värnamo kommunfullmäktige: Camilla Rinaldo, Bredaryd, Christer Fjordevik, Värnamo, Birgitta Johansson, Värnamo, Leif Bäckrud, Rydaholm och Lena Freij, Bor. (Foto: Frida Fotograf)

  Ett mänskligare Värnamo

  Kristdemokraternas valbudskap

  [2010-08-10] Kristdemokraternas valkampanj för ett mänskligare Sverige bygger på kända djurmetaforer. Buffeln som knuffar och bufflar sig fram, hyenan som girigt kapar åt sig utan att bry sig om andra och strutsen som gömmer huvudet i sanden så fort det hettar till.
  – Vi använder klassiska fabelegenskaper hos djuren för att visa beteenden som vi vill arbeta för att få bort.

  [Kristdemokraternas valaffischer 2010]

  [2010-08-09] Kristdemokraterna ser tre viktiga uppgifter under den kommande mandatperioden. En uppgift är att efter finanskrisen bekämpa arbetslösheten och se till att det skapas fler jobb. En annan uppgift är att ge människor och familjer större frihet. En ytterligare uppgift är att avsevärt höja kvaliteten på det som politiken faktiskt ska göra.

  [Kristdemokraternas valmanifest 2010]

  [2009-10-23] Allt är inte politik. Allt ska inte vara politik. Verklighetens folk ställer frågor och har synpunkter. De tycker att en del är bra och att en del är dåligt. De efterfrågar ofta lösningar som kan få vardagen att fungera bättre. … Trygghet i det lilla är trygghet i det stora!

  [Kristdemokraternas valplattform 2010]

  Kristdemokraterna. Ett mänskligare Sverige

  Så här vill vi förverkliga det i Värnamo

  Vi kristdemokrater menar att gemenskap och förtroende för människors förmåga att ta ansvar är de viktigaste byggstenarna i det goda samhället. Gemenskap mellan människor och med miljön ger ett hållbart samhälle. Därför kämpar vi för att ge mer makt till de grundläggande gemenskaperna – Familjen, Föreningslivet och Företagandet. Det är ju de som lägger grunden för välfärden! Vi vill utveckla Värnamo med mer frihet och trygghet. Då får vi ett mänskligare Värnamo.

  Familj

  Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället. (Foto: Håkan Johansson)

  Föreningsliv

  Värnamo behöver en ny fotbollsarena. (Foto: Håkan Johansson)

  12 steg till ett mänskligare Värnamo

  • Höj vårdnadsbidraget.
  • Förbättra näringslivsklimatet.
  • Inför en äldrehälsocentral.
  • Bygg en ny fotbollsarena.
  • Skynda på förbifart Bor.
  • Inför en familjecentral.
  • Bygg ut fjärrvärmen.
  • Öka andelen miljösmart energi.
  • Samordna frivilliginsatserna.
  • Utveckla Sydsvenska krysset, biogascentret i Sörsjö och Gummifabriken.
  • Förbättra tillgängligheten för funktionshindrade.
  • Öka valfriheten inom vård, skola och omsorg.

  Företagande

  Kristdemokraterna vill underlätta för småföretagare. (Foto: Håkan Johansson)

  Ett mänskligare Värnamo

  Våra valdokument

  • Ett mänskligare Värnamo är vårt valmanifest för Värnamo kommun. Här presenterar vi våra konkreta förslag. Den trycks även upp som broschyr.
   [Ett mänskligare Värnamo]
  • Mer frihet och trygghet för Värnamo är vår valplattform för Värnamo kommun. Här presenterar vi våra grundläggande idéer inför mandatperioden 2011-2014. Den delas ut till alla hushåll i kommunen.
   [Mer frihet och trygghet för Värnamo]

  Våra valsedlar

  [Värnamo Kommunfullmäktige] | [Jönköpings läns landsting] | [Sveriges Riksdag]

  Kommunfullmäktige

  Här kan du se alla våra kandidater i kommunfullmäktigevalet. Alla kandidater har en länk till sin presentation på svt:s och Sveriges Radios gemensamma tjänst www.valpejl.se
  valpejl

  Värnamo kommun är indelad i två valkretsar, Värnamo centralort och Värnamo övriga orter. Kristdemokraterna ställer upp med en valsedel med kandidater från hela kommunen och tre valsedlar med kandidater från valkretsarna.

  [Kommunlistan] | [Centrumlistan] | [Västra listan] | [Östra listan]

  Värnamo kommun

  Värnamo Kommunlista

  VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
  Kristdemokraterna

  Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
  en ruta  1 Christer Fjordevik, Kommunfullmäktiges ordf., Värnamo
  en ruta  2 Camilla Rinaldo, Frisör, Bredaryd
  en ruta  3 Leif Bäckrud, Konstruktör, Rydaholm
  en ruta  4 Birgitta Johansson, Sjuksköterska, Värnamo
  en ruta  5 Gunnar Crona, Skolchef, Värnamo
  en ruta  6 Lena Freij, Kokerska, Hjälshammar
  en ruta  7 Ibrahim Candemir, Lönesupport, Värnamo
  en ruta  8 Sanja Mikulic’, Modersmålslärare, Värnamo
  en ruta  9 Stig Claesson, Företagare, Nöbbele
  en ruta 10 Monica Johnsson, Sjuksköterska, Rydaholm
  en ruta 11 Arnold Carlzon, Lärare, Bor
  en ruta 12 Zamira Hansen, Fritidsledare, Värnamo
  en ruta 13 Per-Gunnar Dahlgren, Pastor, Forsheda
  en ruta 14 Marianne Svensson, Adjunkt, Tånnö
  en ruta 15 Håkan Johansson, Studie- och yrkesvägledare, Värnamo
  en ruta 16 Gabriella Lönn, Studerande, Rydaholm
  en ruta 17 Robert Tedenby, Behandlingsassistent, Värnamo
  en ruta 18 Xhilda Bushati, Labingenjör, Värnamo
  en ruta 19 Bertil Isaksson, Banktjänsteman, Bredaryd
  en ruta 20 Evanjeline Eriksson, Systemvetare, Värnamo
  en ruta 21 Lars-Evert Jonsson, Pastor, Värnamo
  en ruta 22 Susanne Karlsson, Intervjuare, Horda
  en ruta 23 Ingemar Jennersjö, Musiklärare, Kärda
  en ruta 24 Camilla Gunnarsson, Undersköterska, Värnamo
  en ruta 25 Johannes Sunesson, Studerande, Rydaholm
  en ruta 26 Anita Mårtensson, Utvecklingskonsulent, Värnamo
  en ruta 27 Maths Holmberg, Företagare, Värnamo
  en ruta 28 Herrmy Nenkert Pettersson, Senior, Värnamo
  en ruta 29 Kjell Ericsson, Bildemonterare, Kärda
  Värnamo Kommunlista
  0068-01390

  Leif Bäckrud, Rydaholm, Camilla Rinaldo, Bredaryd och Christer Fjordevik, Värnamo. (Foto: Håkan Johansson)

  Leif Bäckrud, Rydaholm, Camilla Rinaldo, Bredaryd och Christer Fjordevik, Värnamo. (Foto: Håkan Johansson)

  Valkrets Värnamo centralort

  Värnamo Centrumlistan

  VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
  Kristdemokraterna

  Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
  en ruta  1 Christer Fjordevik, Kommunfullmäktiges ordf., Värnamo
  en ruta  2 Birgitta Johansson, Sjuksköterska, Värnamo
  en ruta  3 Gunnar Crona, Skolchef, Värnamo
  en ruta  4 Ibrahim Candemir, Lönesupport, Värnamo
  en ruta  5 Sanja Mikulic’, Modersmålslärare, Värnamo
  en ruta  6 Zamira Hansen, Fritidsledare, Värnamo
  en ruta  7 Håkan Johansson, Studie- och yrkesvägledare, Värnamo
  en ruta  8 Xhilda Bushati, Labingenjör, Värnamo
  en ruta  9 Anders Magnusson, Skötare, Värnamo
  en ruta 10 Gunnel Youngström, Servitris, Värnamo
  en ruta 11 Donald Crona, Kronofogde, Värnamo
  en ruta 12 Anita Mårtensson, Utvecklingskonsulent, Värnamo
  en ruta 13 Maths Holmberg, Företagare, Värnamo
  en ruta 14 Herrmy Nenkert Pettersson, Senior, Värnamo
  en ruta 15 Patrik Ekwall, Företagare, Värnamo
  en ruta 16 Camilla Gunnarsson, Undersköterska, Värnamo
  en ruta 17 Peter Johnson, Begravningsentreprenör, Värnamo
  en ruta 18 Kerstin Sneath, Ekonom, Värnamo
  en ruta 19 Stefan Petersson, Distriktsläkare, Värnamo
  en ruta 20 Margareta Svensson, Resurspedagog, Värnamo
  en ruta 21 Karin Rylander, Pensionär, Värnamo
  en ruta 22 Lars-Evert Jonsson, Pastor, Värnamo
  Värnamo Centrumlistan
  0068-01398

  Birgitta Johansson, Värnamo, Christer Fjordevik, Värnamo och Gunnar Crona, Värnamo. (Foto: Håkan Johansson)

  Birgitta Johansson, Värnamo, Christer Fjordevik, Värnamo och Gunnar Crona, Värnamo. (Foto: Håkan Johansson)

  Valkrets Värnamo övriga orter

  Värnamo Västra Listan

  VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
  Kristdemokraterna
  Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
  en ruta  1 Camilla Rinaldo, Frisör, Bredaryd
  en ruta  2 Stig Claesson, Företagare, Nöbbele
  en ruta  3 Gabriella Lönn, Studerande, Rydaholm
  en ruta  4 Per-Gunnar Dahlgren, Pastor, Forsheda
  en ruta  5 Anita Mårtensson, Utvecklingskonsulent, Värnamo
  en ruta  6 Bertil Isaksson, Banktjänsteman, Bredaryd
  en ruta  7 Rodhe Lindahl, Innesäljare, Hånger
  en ruta  8 Ingemar Jennersjö, Musiklärare, Kärda
  en ruta  9 Evanjeline Eriksson, Systemvetare, Värnamo
  en ruta 10 Bengt Sandolf, Banktjänsteman, Bredaryd
  en ruta 11 Susanne Karlsson, Intervjuare, Horda
  en ruta 12 Hans Bengtsson, Praktiksamordnare, Hånger
  en ruta 13 Marianne Svensson, Adjunkt, Tånnö
  en ruta 14 John-Erik Johansson, Pensionär, Kärda
  en ruta 15 Monica Dahlgren, Distriktssköterska, Forsheda
  en ruta 16 Kjell Ericsson, Bildemonterare, Kärda
  Värnamo Västra Listan
  0068-01405

  Camilla Rinaldo, Bredaryd. (Foto: Håkan Johansson)

  Camilla Rinaldo, Bredaryd. (Foto: Håkan Johansson)

  Värnamo Östra Listan

  VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
  Kristdemokraterna
  Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
  en ruta  1 Leif Bäckrud, Konstruktör, Rydaholm
  en ruta  2 Lena Freij, Kokerska, Hjälshammar
  en ruta  3 Arnold Carlzon, Lärare, Bor
  en ruta  4 Monica Johnsson, Sjuksköterska, Rydaholm
  en ruta  5 Roland Johansson, Ekonom, Gällaryd
  en ruta  6 Gabriella Lönn, Studerande, Rydaholm
  en ruta  7 Per-Gunnar Dahlgren, Pastor, Forsheda
  en ruta  8 Susanne Karlsson, Intervjuare, Horda
  en ruta  9 Ingvar Sandolf, Rydaholm
  en ruta 10 Evanjeline Eriksson, Systemvetare, Värnamo
  en ruta 11 Johannes Sunesson, Studerande, Rydaholm
  en ruta 12 Rodhe Lindahl, Innesäljare, Hånger
  en ruta 13 Bo Bengtsson, Lantbrukare, Tånnö
  en ruta 14 Marianne Svensson, Adjunkt, Tånnö
  en ruta 15 Leif Andersson, Kyrkoherde emeritus, Värnamo
  Värnamo Östra listan
  0068-01401

  Leif Bäckrud, Rydaholm, Lena Freij, Bor och Arnold Carlzon, Bor. (Foto: Håkan Johansson)

  Leif Bäckrud, Rydaholm, Lena Freij, Bor och Arnold Carlzon, Bor. (Foto: Håkan Johansson)


  Övriga val

  Val till Jönköpings läns Landstingsfullmäktige

  [Vår valsedel i Landstingsvalet (Landstingsvalkrets Vaggeryd, Värnamo)]

  Kristdemokraternas toppkandidater i landstingsvalet: Arnold Carlzon, Marianne Andersson och Torbjörn Eriksson. (Foto: Frida fotograf)

  Kristdemokraternas toppkandidater i landstingsvalet: Arnold Carlzon, Marianne Andersson och Torbjörn Eriksson. (Foto: Frida fotograf)

  Val till Sveriges Riksdag

  [Vår valsedel i Riksdagsvalet13 steg till ett mänskligare Sverige


  Valstugan

  Kristdemokraternas valstuga 2010. (Foto: Håkan Johansson)

  Kristdemokraternas valstuga 2010. (Foto: Håkan Johansson)

  Besök vår webbvalstuga för ett mänskligare Värnamo. Kristdemokraterna - ett mänskligare Sverige


  Våra annonser i valrörelsen 2010

  Tidningsannonser

  Möt din riksdagskandidat. Andreas Carlson, Mullsjö, besöker valsyugan idag klockan 12-13. Kristdemokraterna - ett mänskligare Sverige.

  Värnamo Nyheter, 18/9

  En grillad med folkhälsoministern? Maria Larsson. Andreas Carlson. Nattöppet i valstugan ikväll från klockan 22! 2 riksdagskandidater pratar slutdebatt och fixar korv! Kristrdemokraterna - ett mänskligare Sverige.

  VN Fredag, 17/9

  Möt en minister. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson, Gnosjö, träffas vid Kristdemokraternas valstuga på Flanaden i Värnamo torsdagen den 16 september klockan 17-18. Kristdemokraterna - ett mänskligare Sverige.

  Värnamo Nyheter, 16/9

  Stefan Ottosson, Vaggeryd, En mänskligare kommun. Elisabeth Andersson, Gislaved.

  Finnveden Nu, 15/9 (Finnveden produktion)

  Möt din riksdagskandidat. Roland Utbult, Uddevalla, besöker valstugan den 15/9 klockan 14-15. Kristdemokraterna Seniorförbundet

  Värnamo Nyheter, 14/9

  Möt din riksdagskandidat. Stefan Attefall, Jönköping, besöker valstugan den 10/9 klockan 16-17.30. Kristdemokraterna - ett mänskligare Sverige.

  Värnamo Nyheter, 9/9

  Möt din riksdagskandidat. Irene Oskarsson, Aneby, besöker valstugan den 9/9 klockan 16-18. Kristdemokraterna - ett mänskligare Sverige.

  Värnamo Nyheter, 9/9

  Camilla Rinaldo, Bredaryd. En mänskligare kommun. Lars-Åke Magnusson, Gnosjö.

  Finnveden Nu, 8/9 (Finnveden produktion)

  Möt din riksdagskandidat. Irene Oskarsson, Aneby, besöker valstugan idag klockan 10-14. Kristdemokraterna - ett mänskligare Sverige.

  Värnamo Nyheter, 4/9

  Lägg dig i! Möt Kristdemokraternas partiledare, socialminister Göran Hägglund, vid valstugan på Flanaden. Lördagen den 4/9 kl. 13-14. Musik? Verklighetens band. Gratis fika? Ja. Kristdemokraterna - Ett mänskligare Sverige. www.kristdemokraterna.se

  Värnamo Nyheter, 4/9

  Imorgon kommer jag till Värnamo! Möt Kristdemokraternas partiledare, socialminister Göran Hägglund, vid valstugan på Flanaden. Lördagen den 4/9 kl. 13-14. Levande musik. Gratis fika. Kristdemokraterna - Ett mänskligare Sverige. www.kristdemokraterna.se

  VN Fredag, 3/9

  Snart kommer jag till Värnamo! Möt Kristdemokraternas partiledare, socialminister Göran Hägglund, vid valstugan på Flanaden. Lördagen den 4/9 kl. 13-14. Levande musik. Gratis fika. Kristdemokraterna - Ett mänskligare Sverige. www.kristdemokraterna.se

  Värnamo Nyheter, 2/9

  Elisabeth Eklund Svensson, Kulltorp. En mänskligare kommun. Lennart Kastberg, Gislaved.

  Finnveden Nu, 1/9 (Finnveden produktion)

  Möt din riksdagskandidat. Andreas Carlson, Mullsjö, besöker valstugan idag klockan 16-18.

  Värnamo Nyheter, 31/8

  Ett mänskligare landsting. Möt Mia Frisk idag. Bruno Mathssons plats kl. 11:30-13:00. Kristdemokraterna - ett mänskligare Sverige

  Värnamo Nyheter, 26/8 (VN produktion)

  Leif Bäckrud, Rydaholm. En mänskligare kommun. Gunnel Elg, Skillingaryd.

  Finnveden Nu, 25/8 (Finnveden produktion)

  Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson, Gnosjö, träffas vid Kristdemokraternas tält på Bredaryds marknad lördgaen den 21 augusti klockan 12-14. Kristdemokraterna. Ett mänskligare Sverige. www.varnamo.kristdemokraterna.se

  VN Fredag, 20/8 och Värnamo Nyheter 21/8

  Ett mänskligare Värnamo. www.varnamo.kristdemokraterna.se. Kristdemokraterna ett mänskligare Sverige.

  Värnamodagarna, bilaga till Finnveden nu vecka 33

  Banners

  En mänskligare kommun

  finnveden.nu, vecka 34-37 (Finnveden produktion)

  Personliga annonser

  För ett mänskligare Värnamo

  varnamo.nu, vecka 34-37

  www.varnamo.kristdemokraterna.se/val/2010/torbjorn_eriksson. Kryssa Torbjörn Eriksson i Landstingsvalet. Kristdemokraterna. Ett mänskligare Sverige.

  Värnamo Nyheter 10/9, 12/9, 15/9 och VN Fredag 11/9